If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 11 2015 | 95. ÅRGANG |<br /> Marius Dietrichson er ny<br /> leder i Forsvarergruppen:<br /> Etterlyser<br /> bedre system for<br /> dommerkritikk<br /> Foto: Monica Kvaale<br /> KonKurransesKo<br /> Hva skal til for å vinne?<br /> Gode evner. Grundige forberedelser. Og riktig utstyr. Mange advokater<br /> skaffer seg det beste som er å oppdrive, og fremstår som nærmest<br /> uovervinnelige. Men hvordan er det med støtteapparatet i de virkelig<br /> krevende situasjonene? Som medlem av Advokatforeningen har du<br /> tilgang til markedets beste profesjonsansvarsforsikring. Vi jobber<br /> kontinuerlig med å forbedre den, og kan i år tilby bedre betingelser<br /> og lavere pris. Les mer på advokatforeningen.no<br /> Profesjonsansvarsforsikring fra<br /> Innhold<br /> Nyheter<br /> 4 – Kvinnemangelen omspunnet av<br /> myter<br /> Rettshjelpsaksjonen<br /> 6 Fremmet nye krav til<br /> statsr<a title="AdvokatbladetNovember15 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 11 2015</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=2"> Foto: Monica Kvaale KonKurransesKo Hva skal ti</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=3"> Innhold Nyheter 4 – Kvinnemangelen omspunnet av</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=4"> NYHETER Sagt i debatten «En grunnleggende prem</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=5"> spunnet av myter VIL IKKE HA SÆRORD- NINGER For</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=6"> RETTSHJELPSAKSJONEN Fremmet nye krav til statsråd</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=7"> Advokat­sammenstøt i Frankrike Fem advokater sk</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=8"> NYHETER Ingjerd Thune er leder i Dommerforeninge</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=9"> </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=10"> ADVOKATLOV Het debatt om obligatorisk advokatsamf</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=11"> i Danmark. Og en ordning som er mye bedre enn den</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=12"> ADVOKATLOV Banket igjennom gigant-høring Bortset</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=13"> ADVOKATLOV 36 representanter fra Re</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=14"> ÅRSTALEN 2015 – De rike får den beste rettsstate</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=15"> demme opp for sosiale forskjeller, ved å sørge fo</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=16"> ÅRSTALEN 2015 – BØR NYANSERE Advokatfore</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=17"> FORVENTET MER KREATIVITET Knut Storberget, tidlig</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=18"> TEMA: SKYLAGRING Ingen trygg havn i skyene </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=19"> TEMA: SKYLAGRING for landets grenser – i verst</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=20"> FORSVARERSEMINARET – Dere former </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=21"> Å kjenne på moralsk indignasjon trenger ikke</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=22"> FORSVARERSEMINARET Økende motstand mot EMD Mange</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=23"> FORSVARERSEMINARET – Maktbalansen forrykkes Sto</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=24"> FORSVARERSEMINARET Vil la alle advokater bli</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=25"> FORSVARERSEMINARET Ny leder i Forsva</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=26"> PROFILEN </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=27"> PROFILEN Prinsippenes forsvarer Marius Dietrich</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=28"> PROFILEN Ytterligere utsagn får vente </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=29"> PROFILEN Marius Dietrichso</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=30"> NYHETER Ny møteplass TEKST OG FOTO: HENRIK SKJEVE</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=31"> NYHETER for de største Managing partnere og top</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=32"> ADVOKATFORENINGENS TALENTPRIS 2016 </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=33"> JU§NYTT nr. 11/2015 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=34"> JU§NYTT nr. 11/2015 Ansvar etter bilansvarsloven</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=35"> Advokaters taushetsplikt Bevisforbud Borgarti</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=36"> JU§NYTT nr. 11/2015 Seksuell omgang – «jevnbyrdi</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=37"> Godtgjøring til advokater oppnevnt som verge</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=38"> JU§NYTT nr. 11/2015 samarbeids Ikraftset</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=39"> artnere. om medlem i dvokat- oreningen får du </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=40"> NYHETER Bråk om domstol-sammenslåing </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=41"> – ISOLERT SETT TJENLIG «Isolert sett er foreninge</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=43"> NYHETER borgere som oppholder seg innenfor </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=44"> NYHETER FRA IBA Advokatenes Askeladd</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=45"> NYHETER FRA IBA – Et uttalt mål Partner Stepha</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=46"> NYHETER FRA IBA </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=47"> Vi utvider og har ledige kontorplasser i SENTRALE</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=48"> Juss-Buss Juridisk tåkeprat I 2014 ble Grunnlove</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=49"> KOMMENTAREN Rettsstaten som grunnlag for </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=50"> DEBATT DRAMATISK ENDRING AV DOMSTOLSTRUKTUREN </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=51"> DEBATT SKVISER BORT KOMPETENT ADVOKATBISTAND </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=52"> STILLINGSANNONSER SØKER ADVOKAT OG (</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=53"> Bevisforbud i rettsmekling NYHETER Høyest</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=54"> Månedensadvokat Åshild Fløisand Aktuell fordi</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=55"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=56"> Advokat Morten Cruys Magnus Sagen i Stavanger er </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=57"> FØLG MERETE SMITHS BLOGG! Generalsekretær M</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=59"> Fullmektig hos offentlig advokat Gunnar Larsen, U</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Carina Borch</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=61"> Advokat Thor-Arne Wullum har sluttet i Advokatfir</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=62"> FOLK & FORUM Svensk salærsats: 1323 kroner Det </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=63"> PRØV ADVOKATJOBB.NO BRANSJENS EGEN JOBBPORTAL </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=64"> FOLK & FORUM KARI SKEIDSVOLL MOE (40) Juridisk </a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=65"> noe vi har anket som en saksbehandlingsfeil», sie</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=66"> SoMeSoMeSoMeSoMe ■ Forretningsadvokat Henrik A. C</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=67"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet</a> <a title="AdvokatbladetNovember15 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/0222b8ed?page=68"> ADVOKATFIRMAET HJORT SØKER ADVOKATER / ADVOKATFU</a>