If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 8– 2012<br /> 92. årgang<br /> Konkurs-<br /> SkjØnn gir<br /> KAOS<br /> forskjeller<br /> ■ En næringsdrivende som går<br /> konkurs, lØper 75 ganger så stor fare<br /> for å få konkurskarantene hvis konkur-<br /> sen behandles i «feil» tingrett. Både<br /> Konkursrådets leder og opposisjonen på<br /> Stortinget fastslår at rettssikkerheten<br /> ikke er den samme over hele landet.<br /> ■ Justisdepartementet har sittet med<br /> saken i åtte år uten å komme med noe<br /> forslag. Nå nekter departementet helt å<br /> uttale seg om saken. Her presenterer<br /> Advokatbladet tall som aldri fØr har<br /> vært kjent. SIDE 4–13<br /> Guatamala 36 Devold – ny i hovedstyret 26<br /> Ren feil ble lov 32 Advokater i hinderlØype 14<br /> 2 AUGUST 2012 ADVOKATBLADE T<br /> INNHOLD<br /> NR 8–A<a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=2"> 2 AUGUST 2012 ADVOKATBLADE T</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=3"> INNHOLD NR 8–AUGUST 2012 REDAKSJONEN AVSLUTTET</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=4"> ,+RNNVXQGHQGHUPHUHQQ KYHUWUHGMHNRQNXUVPHG NRQNXUV</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=5"> Konkurser Fra BrØnnØysundregistrene har </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=6"> -XVWLVGHSDUWHPHQWHWVHQGWHXWSnK¡ULQJIRUVODJRPnHQGU</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=7"> stiller spØrsmålet muntlig? Og: Hva er grunnen ti</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=8"> 6RUHQVNULYHUHQL(LNHU0RGXPRJ6LJGDOPHQHUNRQNXUV NDU</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=9"> Liv SynnØve Taraldsrud leder Norges strengeste ti</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=10"> vært innstilt på konkurskarantene, hvor vi har un</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=11"> ilegges karantene, er relativt skjØnnsmessi- ge, </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=12"> %nGHNRQNXUVUnGHWVOHGHU.QXW5RRJMXVWLV NRPLWpHQV+DQ</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=13"> litt politiske holdninger bak hvor viktig det er </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=14"> ,GHDOLVPHQHUVW¡UUHHQQLQQWHNWHQ±0HQGHW HUJRGWnI¡OH</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=15"> Leiros & Olsen i Alta, holder hodet lavt. </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=16"> siste årene, og innrØmmer at hvis han bare skulle</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=17"> 6NDQGLQDYLDHULQJHQWU\JJKDYQGHUGHWLNNHVNMHU NRUUXS</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=18"> .RUWYHQWHWLGL+¡\HVWHUHWWRJ6WRUWLQJHWVRYHUJDQJWLOH</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=19"> Justispolitiker Hans Frode Asmyhr viste rundt på </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=20"> (QQ\K¡\HVWHUHWWVGRPSURVHGHUWDY6LJXUG.QXGW]RQIRU S</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=21"> ADVOKATBLADE T AUGUST 2012 21</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=22"> statsborgerskap og samti- dig mistet sitt statsbo</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=23"> KOMPETANSE LOKALKUNNSKAP TROVERDIGHET ANSVARLIGHE</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=24"> 3URVHG\UHJUXSSHQI¡UHUHOOHUKDUI¡UWKHOHQLVDNHUVRP J</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=25"> Pro Bono og rettshjelp Håkon Bodahl-Johansen i A</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=26"> PROFILEN Tekst og foto: Aina J. RØnning – Du v</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=27"> </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=28"> skapsfØrerne bare er kvinner. Mye bedre å dele ko</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=29"> Ole Devold har to voksne sØnner som ikke har tatt</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=30"> vi har lest: Beviskrav i sivile saker (Fagbokfor</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=31"> Frikjent i retten. Men ikke på nettet... Din </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=32"> (QUHQUHGLJHULQJVIHLOJLNNKHOHYHLHQJMHQQRP6WRUWLQJH</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=33"> NATOs dobbeltvedtak skjedde i 1979 og handlet om </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=34"> 6DPWLGLJPHGDOWGHWSUDNWLVNHHNVWUDDUEHLGHWKDU -XVWL</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=35"> </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=36"> $GYRNDWIRUHQLQJHQL1RUJHKDULHWWnUKDWWHQLQWHQVMRQVD</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=37"> JU§NYTT nr. 8/2012 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=38"> JU§NYTT nr. 8/2012 EMD: Dom i tomtefestesaken Fa</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=39"> HØyesterett: Gyldighet av ektepakt – «trapp best</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=40"> JU§NYTT nr. 8/2012 LOV-2012-06-22-47 om endringer</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=41"> Juan Carlos i Mayaadvokatforeningen og den kvinne</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=42"> Mayaadvokatforeningen har med norsk stØtte fått b</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=43"> Har et eget rettssystem 0D\DHQHKDUHWHJHWUHWWVV\V</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=44"> Det ble tid til litt turistfotografering inne i P</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=45"> Advokat og politiker $PLOFDU3RSHUHQHVWH NRQJUHVVP</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=46"> Eksperttyranniet og D et har i den</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=47"> rettssikkerheten på 77 uskyldige mennesker,</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=48"> Noe du vil selge eller kjØpe som kan være av inte</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=49"> Hovedstyret Hovedstyrets mØte i Oslo 1. juni: E</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=50"> Dommersyn utenfor dom- men Foredrag – artikler – </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=51"> Praktisk merverdiavgiftsrett Praktisk merverdiavg</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=52"> «Vingeklippet bostyrer» debatt 48 Dette er et </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=53"> spesifikt at alle forhold som gjaldt meg selv og </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=54"> aktuelt for meg å betale for denne «for- valteren</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=55"> glede seg? av disse. Det blir som eksempel- vis </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=56"> Er bobestyrere Susanne Kirkerud, oldebarnet til d</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=57"> fritt vilt? WDSHVPHGRPNRVWQLQJHUQRHYLI¡OHU </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=58"> Et tilsynsråd uten tillit 1RUVNUHWWHUJDQJHUEDVHU</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=59"> ADVOKATBLADE T AUGUST 2012 55</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=60"> Advokatlov ' DJHQVUHJHOYHUNIRUDGYRNDWYLUNVRPKHWH</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=61"> Alt ved det gamle Tekst og foto: Georg Mathisen </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=62"> f </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=63"> Statsadvokatembetene, politiadvokater og juridisk</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=64"> – Stopp den mannen! Tegning: Nils Petter Smeby </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=65"> dens tØffeste eventyr Sidaet oOmslos-ildaegeint</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=66"> Er det noe galt med kriteriene for tilregnelighet</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=67"> Byfogd; ikke tingrett I siste nummer skrev Advoka</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=68"> MEDLEMSNYTT Tillatelse til å være advokat ved HØ</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=69"> Fremragende rollemodedeller Tekst og foto: Georg</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=70"> 1<7720 1$91 Advokat Roger Sporsheim har slut</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=71"> Dalan Advokatfirma DA, Oslo Advokat Pål Hasner ha</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=72"> 90 Pensionsforsikring av </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=73"> 50 Rettens tilkjennelse </a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=74"> 6+OYR 6)88)27+%2+(RG)inneholder utvalgte rett</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.n</a> <a title="Advokatbladet nr 8 2012 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/02afca68?page=76"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>