If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> M900/M900i<br /> järelveetavad<br /> taiMekaitsepritsid<br /> 4400, 5200, 6200 liitrit<br /> 2 |<br /> LihtsaLt suurepärane<br /> suur jõudlus, maksimaalne tööiga ja võimalikult madalad töökulud – need on<br /> omadused, mida uuelt tehnikalt võiks oodata. M900/M900i seeria taimekaitseprits<br /> täidab kõik need ootused. tänu pritsimise täpsusele ja üldisele kasutusmugavusele on<br /> jõudluse tase kõrge. vastupidavus ja kasulik tööaeg on garanteeritud, sest uuel seerial<br /> on ühiseid komponente ennast juba tõestanud r900i seeriaga. tänu masina tõhususele<br /> on ka käituskulud madalad ja M900/M900i seeria pritsi saab komplekteerida teie<br /> tööde jaoks ideaalselt sobivaks.<br /> Olenemata sellest, kas kasvatate teravilja või erikultuure, M900/M900i seeria<br /> taimekaitsepritsil saate määrata kõige kulutasuvama seadistuse, mis sobib ideaalselt<br /> teie töödele. täpselt nii palju kui vaja ning tarbetud kulutused ülearuse tehnika peale<br /> puuduvad. s<a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=1"> M900/M900i järelveetavad taiMekaitsepritsid 440</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=2"> 2 | LihtsaLt suurepärane </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=3"> | 3 sisukord sissejuhatus...............</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=4"> 4 | KVaLiteetne KOOstÖÖ – se</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=5"> MaksiMaal kasulik töö suurepärane </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=6"> 6 | Boomguard vedrustus tagab maanteel ja põllu</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=7"> Boomtrac reguleerib automaatselt poomi kaldenurka</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=8"> 8 | ÜLim staBiiLsus: Lihtne LahenDus se</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=9"> Mida madalam raskuskese, seda parem tasakaal. see</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=10"> 10 | täpne pritsimine: Lihtne, nag</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=11"> | 11 dokumeNteerimiNe › 1 </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=12"> 12 | 1 DOKumenteerimine: etteVaLmistus On KÕ</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=13"> | 13 </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=14"> 14 | 2 täitmine: seLLe Juhtimine On Lihtne </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=15"> | 15 PowrFill kemikAAlide lisAmisPAAk kiire ja </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=16"> 16 | Boomguard: pihustitega poomid on maanteel </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=17"> Madal konstruktsioon: madal raskuskese ja ühtlane</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=18"> 18 | 4 pOOmiD: suur täpsus, VäiKe KaDu pritsi</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=19"> Optional section information – Optional Model des</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=20"> 20 | pritsimine – 4 täpne JaOtamine m</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=21"> Boomtrac (M900i lisavarustuses) see juhib automaa</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=22"> 22 | 5 LOputamine Ja LäBipesu – puhtaD LahenDu</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=23"> autodilute see lisavarustusse kuuluv süsteem arvu</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=24"> 24 | taimeKaitsepri</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=25"> greenstar 3 2630 puutetundlik ekraan ettevõtte ka</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=26"> 26 | tehnilised andmed M900 seeria taiMekaitsep</a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=27"> | 27 MõõtMed, cM prits </a> <a title="34AG.2015.104744.01_EST_EE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/040f6926?page=28"> misKi ei Kesta Ja tÖÖta nagu JOhn Deere koos joh</a>