If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSbeRättelSe 2014<br /> Årsberättelse 2014<br /> 1<br /> ÅRSbeRättelSe 2014<br /> VD har ordet 3<br /> Året i korthet 4<br /> Årets nyckeltal 5<br /> Det här är Norrenergi 6<br /> I dialog med omvärlden 8<br /> Norrenergis erbjudande 11<br /> Hållbara bränslen 14<br /> Effektiv produktion med<br /> hög miljöprestanda 16<br /> Säkra, miljöanpassade transporter 19<br /> Engagerade medarbetare 20<br /> Vårt lokala engagemang 23<br /> Förvaltningsberättelse 24<br /> GRI-index 38<br /> Det här är Norrenergis års- och hållbarhetsredovisning 2014.<br /> Här vill vi ge en bild av vår verksamhet och hur vi bidrar i<br /> utvecklingen mot det hållbara s<a title="arsredovisning_14 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=1"> ÅRSbeRättelSe 2014 Årsberättelse 2014 </a> <a title="arsredovisning_14 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=2"> ÅRSbeRättelSe 2014 VD har ordet</a> <a title="arsredovisning_14 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=3"> VD har ordet Norrenergis bidrag till utveckling</a> <a title="arsredovisning_14 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=4"> ÅRSbeRättelSe 2014 Året i korthet Fortsatt s</a> <a title="arsredovisning_14 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=5"> Nettoomsättning (Mkr) </a> <a title="arsredovisning_14 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=6"> 3 5 ÅRSbeRättelSe 2014 2 Värme i kret</a> <a title="arsredovisning_14 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=7"> ÅRSbeRättelSe 2014 VÄRMEPUMPAR 6 </a> <a title="arsredovisning_14 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=8"> ÅRSbeRättelSe 2014 I dialog med omvärlden Som l</a> <a title="arsredovisning_14 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=9"> ingsåtgärder som lönar sig i denna. För vil</a> <a title="arsredovisning_14 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=10"> ÅRSbeRättelSe 2014 Förändrade krav och </a> <a title="arsredovisning_14 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=11"> ÅRSbeRättelSe 2014 Norrenergis erbjudande – prod</a> <a title="arsredovisning_14 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=12"> ÅRSbeRättelSe 2014 vara en viktig samarbetsp</a> <a title="arsredovisning_14 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=13"> ÅRSbeRättelSe 2014 FOTO: Fabege, fotograf Per-Er</a> <a title="arsredovisning_14 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=14"> ÅRSbeRättelSe 2014 Hållbara bränslen På Norrene</a> <a title="arsredovisning_14 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=15"> ÅRSbeRättelSe 2014 Vå</a> <a title="arsredovisning_14 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=16"> ÅRSbeRättelSe 2014 Effektiv produktion med hög m</a> <a title="arsredovisning_14 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=17"> Solnaverket och Sundbybergsverket är tillstånds- </a> <a title="arsredovisning_14 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=18"> ÅRSbeRättelSe 2014 Ny panna på Solnav</a> <a title="arsredovisning_14 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=19"> ÅRSbeRättelSe 2014 Säkra, miljöanpassade transpo</a> <a title="arsredovisning_14 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=20"> ÅRSbeRättelSe 2014 Engagerade medarbetare Våra </a> <a title="arsredovisning_14 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=21"> Ledarskap och kompetensutveckling Tydligt ledarsk</a> <a title="arsredovisning_14 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=22"> ÅRSbeRättelSe 2014 Säker arbetsmiljö I p</a> <a title="arsredovisning_14 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=23"> ÅRSbeRättelSe 2014 vi fortsätter att k</a> <a title="arsredovisning_14 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=24"> ÅRSbeRättelSe 2014 Förvaltningsberättelse N</a> <a title="arsredovisning_14 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=25"> Förbränning av bioolja, träpulver och eldningsolj</a> <a title="arsredovisning_14 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=26"> ÅRSbeRättelSe 2014 Finansiell riskstyrnin</a> <a title="arsredovisning_14 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=27"> ÅRSbeRättelSe 2014 RESULTATRÄKNING tkr </a> <a title="arsredovisning_14 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=28"> ÅRSbeRättelSe 2014 BALANSRÄKNING tkr </a> <a title="arsredovisning_14 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=29"> ÅRSbeRättelSe 2014 BALANSRÄKNING fortsättning </a> <a title="arsredovisning_14 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=30"> ÅRSbeRättelSe 2014 KASSAFLÖDESANALYS tkr </a> <a title="arsredovisning_14 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=31"> NoTER Belopp i tkr om inte annat anges Not 1 Re</a> <a title="arsredovisning_14 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=32"> ÅRSbeRättelSe 2014 Balansräkning Materiel</a> <a title="arsredovisning_14 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=33"> Not 3 Nettoomsättning Nettoomsättning per verksam</a> <a title="arsredovisning_14 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=34"> 2014 2013 Överavskrivningar Lämnade k</a> <a title="arsredovisning_14 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=35"> ÅRSbeRättelSe 2014 Not 18 Eget kapital Akt</a> <a title="arsredovisning_14 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=36"> ÅRSbeRättelSe 2014 REVISIoNSBERÄTTELSE Till år</a> <a title="arsredovisning_14 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=37"> ÅRSbeRättelSe 2014 STYRELSE Jan Jo</a> <a title="arsredovisning_14 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=38"> ÅRSbeRättelSe 2014 om HåLLBARHETSREDoVISNINGEN</a> <a title="arsredovisning_14 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=39"> INDIKATOR/BESKRIVNING </a> <a title="arsredovisning_14 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/041221a7?page=40"> ÅRSbeRättelSe 2014 Trygg, bekväm oc</a>