If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 5M serija<br /> VISIEMS DARBAMS ATLIKTI<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> 2<br /> visieMs DarBaMs atlikti<br /> 3<br /> 5M serijos modeliai – papildoma vertė jūsų ūkiui.<br /> Dėl atnaujintų darbinių parametrų, „Tik dyzelinas“<br /> variklio technologijos ir neabejotino patikimumo, šie<br /> traktoriai – patys populiariausi 75-100 AG kategorijoje.<br /> Naujuosiuose 5M gausu naujų valdiklių ir savybių, dėl<br /> kurių jie dar galingesni ir efektyvesni nei anksčiau.<br /> Naujasis 5M – kad ir kokį darbą reikėtų atlikti, galite<br /> manyti, kad darbas jau baigtas.<br /> turiNys<br /> Apžvalga ..................................................................... 4<br /> Varikliai .......................................................................6<br /> Transmisijos ................................................................8<br /> Transmisijos efektyvumas .............................................10<br /> Patogi kabina .........................<a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=1"> 5M serija VISIEMS DARBAMS ATLIKTI </a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=2"> 2 visieMs DarBaMs atlikti</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=3"> 3 5M serijos modeliai </a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=4"> 4 Darykite viskĄ. Geriau. ApžvAlgA Nors jum</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=5"> 7 | PatikiMuMas 8 | PatOGuMas Tvir</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=6"> 6 Pusiau GaliūNas, Pusiau BuHalteris VA</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=7"> PaPilDOMa Galia 5M 4 cilindrų modeliuose galios </a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=8"> 8 </a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=9"> Lėtai ir kruopščiai – kai kuriuos darbus daržovių</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=10"> 10 DarBas visu PajėGuMu TRANSMISIJOS EF</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=11"> 11 5M UŽTIKRINA IKI 85 % BENDRĄ TR</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=12"> 12 viskas Dėl jūsų pATOgI KAbINA Įli</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=13"> 4 1 | DeŠiNysis valDyMO P</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=14"> 14 HiDraulika, PrikaBiNiMO Įtaisai, Gtv </a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=15"> 15 Pa</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=16"> 16 GiMĘs krauti FRONTALINIAI KRAUTUVAI To</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=17"> Prireikus greitai prijunkite ir atjunkite padargu</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=18"> 18 GeresNė PrieiGa leNgvA pRIžIŪR</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=19"> 19 iŠBaNDykite „POWerGarD“ „pOWeRgARD“</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=20"> 20 teCHNiNiai DuOMeNys 5075M </a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=21"> 21 5075M </a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=22"> 22 t e C H N i N i a i D u O M e N y s Ame</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=23"> 23 5075M, 5090M, 5100M, 5115M (AUgUS</a> <a title="34AG.2017.104104.01_LIT_LT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/041903a3?page=24"> NOtHiNG ruNs like a Deere Jei jums reikia patar</a>