If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Rozwiązania Yale® dla<br /> branży detalicznej.<br /> Zaspokojenie popytu klientów w Waszym<br /> łańcuchu dostaw.<br /> Centra dystrybucji<br /> lub e-commerce<br /> Czy potrzebujecie<br /> dodatkowych lokalizacji<br /> dla SKU (jednostek<br /> magazynowych) bez<br /> zwiększania stanu zapasów<br /> lub ograniczania przepływu?<br /> Yale Warehouse Symulator to<br /> narzędzie opracowane, aby pomóc<br /> uniknąć ryzyka wynikającego z<br /> trudnych decyzji dotyczących<br /> transportu wewnętrznego.<br /> Opierając się na realistycznych danych<br /> i założeniach, Yale Warehouse<br /> Simulator pomaga określić skład<br /> floty do transportu wewnętrznego<br /> koniecznej do spełnienia założeń<br /> operacyjnych magazynu.<br /> Czas transformacji dla<br /> handlu detalicznego<br /> Zmiana zachowań zakupowych<br /> konsumentów wpływa na obraz<br /> branży i łańcucha dostaw.<br /> Bezproblemowa obsługa klienta<br /> jest ważniejsza niż kiedykolwiek.<br <a title="Retail Industry brochure - PL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/04df1226?page=1"> Rozwiązania Yale® dla branży detalicznej.</a> <a title="Retail Industry brochure - PL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/04df1226?page=2"> Zaspokojenie popytu klientów w Waszym łańcuchu do</a> <a title="Retail Industry brochure - PL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/04df1226?page=3"> Wózki do kompletacji zamówień Niezależnie czy ko</a> <a title="Retail Industry brochure - PL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/04df1226?page=4"> O marce Yale® Marka Yale jest wiodącym świat</a>