If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> SEERIa S700<br /> autoMatiseeritud koMBaiN<br /> NOTHING RUNS LIKE A DEERE<br /> 2<br /> aUTOMaTISEERITUd kOMbaIN<br /> seadke oMa terakvaliteet.<br /> rakeNdaGe autotraC. koristaGe saaki.<br /> 3<br /> SISUkORd<br /> Arendustöö ............................................................ 4<br /> Integreeritud kombaini seadistus 2 ......................... 6<br /> Aktiivne saagikus ................................................... 8<br /> Juhtimiskeskus...................................................... 10<br /> Saagikoristustugi ...................................................12<br /> Ülevaade............................................................... 16<br /> Heedrid ................................................................ 18<br /> Kaldtransportöör ..................................................20<br /> Rootor .................................................................. 22<br /> Puhastussüsteem ...................................<a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=1"> SEERIa S700 autoMatiseeritud koMBaiN </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=2"> 2 aUTOMaTISEERITUd kOMbaIN seadke oMa terak</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=3"> 3 SISUkORd Arendustöö .......</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=4"> 4 REVOLUTSIOON. MITTE EVOLUTSIOON S700 on</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=5"> VõRgUüHENdUSES kOMbaIN AutoTrac, ekraani kaugjuur</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=6"> 6 aUTOMaTISEERITUd kOMbaIN ühtlaNe tera</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=7"> AGRITECHNICA 2015 HÕBEMEDAL INTEGREERITUD KOMBAIN</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=8"> 8 aNdMEd, MIda SaaTE USaLdada aktiivne saagihal</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=9"> TõHUSaM äRIHaLdUS Täpsete saagikusandmete abil t</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=10"> 10 MUUTkE SEE ENda OMakS ProGraMMeeritav juhtiM</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=11"> 11 KOHANDAGE JA SALVESTAGE EKRAANIKUVASID SOBIT</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=12"> 12 HaRVEST PROMISE tuGi, kui seda vajate. Gar</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=13"> 13 100% ORIgINaaLSEd jOHN dEERE’I VaRUOSad Te</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=14"> 14 kIIRE VaRUOSadE TaRNE. MEIE LUbadUS Meie </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=15"> TEIE EdaSIMüüja Igal edasimüüjal on piisavalt va</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=16"> 16 jõUdLUS SEaL, kUS Vaja. IgaL POOL Automat</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=17"> SUURE TäPSUSEga SaagI MõõTMINE Jätke hüvasti aeg</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=18"> 18 SUURE jõUdLUSEga HEEdRId kus kasuMlikkus</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=19"> MaISIHEEdRId Meie maisiheedreid valmistab Saksam</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=20"> 20 MadaL ja kõRgE võiMas etteaNNe. väike võiMsu</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=21"> 21 kUNI 20% kIIREM LaMaN</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=22"> 22 ükSIkU ROOTORI EELIS õrNeM PeksMiNe S-s</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=23"> 23 ükS kOMbaIN. kõIk PõLLUkULTUURId Pole va</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=24"> 24 TõHUS SEPaREERIMINE üksiku rootori eelis</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=25"> VaRIabLESTREaM ROOTORI PaINdLIkkUS Juht saab val</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=26"> 26 dyNaFLO PLUS PUHaSTUSSüSTEEM Puhastusaja</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=27"> TõHUSaM 2-aSTMELINE EELPUHaSTUS Täiendav tõstetu</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=28"> 28 aktiivNe järelPeksusüsteeM kadUdE VäHENdaM</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=29"> 29 aCtive terraiN adjust VõIMaLdab üHTLaSI Saa</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=30"> 30 viljakoristus kallakutel järeleaNdMisi teGe</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=31"> 31 kUNI 22% kaLLakUTEL Meile ei meeld</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=32"> 32 MaHaLaadIMINE LIIkUMISE PEaLT REkORdajaga </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=33"> kaUgjUURdEPääSUga kaaMERaST jäLgIMINE Väljalaadi</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=34"> 34 kORISTUSjääkIdE käITLEMISE SüSTEEMId suu</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=35"> INTERMEdIaTE – 100 noaga peenesti annab ühe kõig</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=36"> 36 </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=37"> 37 </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=38"> 38 UUENdUSLIk ROOMIkUdISaIN koristaGe vilja kõi</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=39"> 39 VaHETagE HõLPSaLT ROOMIkUTE ja REHVIdE VaH</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=40"> 40 LIIkUgE kIIREMINI. kORISTagE VILja kIIREM</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=41"> PROdRIVE käIgUkaSTI EELISEd ProDrive’i käigukast</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=42"> 42 SUUREM VõIMSUS, SUUREM küTUSETõHUSUS johN</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=43"> jõUüLEkaNdE TöökINdLUS ON SISSEEHITaTUd S-seeria</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=44"> 44 TOIMINgUkESkUS. TEIE MObIILNE kONTOR Suur</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=45"> LaI jUHENdajaISTE S-seeria kabiin on üks t</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=46"> 46 UUS COMMaNdPRO HüdROkäEPIdE kohaNdatav j</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=47"> 47 </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=48"> 48 4. PõLVkONNa jUHTIMISkESkUS. INTUITIIVNE </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=49"> kOHaNdaTaVad EkRaaNId Standardmenüüd arendati vä</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=50"> 50 SUUREM TOOTLIkkUS. VäHEM STRESSI auto</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=51"> VaSTUVõTja STaRFIRE 6000. PaREM SIgNaaLISTabIILSU</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=52"> 52 MObILISEERIgE dIgITaaLSE üHENdUVUSE VõIMU </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=53"> 53 20% ROHkEM ICa-ga¹ Optimeerige oma kombain</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=54"> 54 TEIE ETTEVõTE üHES aINSaS VaaTES Peate</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=55"> 55 HaLLakE OMa SaagIkORISTUSMEESkONda Tõ</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=56"> 56 MaHaLaadIMINE LIIkUMISE ajaL MaChiNe syNC</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=57"> 57 LASKE KÄIA, PROOVIGE ISE.</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=58"> 58 VäHEM TEENINdUST ja HOOLdUST rohkeM aeGa</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=59"> aLaTI TEIE jaOkS OLEMaS. gaRaNTEERITULT Selleks,</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=60"> 60 S700 SEERIa TEHNILISEd aNdMEd s760 </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=61"> 61 s760 s770 </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=62"> 62 S700 SEERIa TEHNILISEd aNdMEd s760 </a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=63"> 63 TEHNILISEd aNdMEd – VäLjaLaadIMISTEO üHILdU</a> <a title="34AG.2017.104207.01_EST_EE page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/05140122?page=64"> 64 S-seeria on mõeldud pikaajaliseks suu</a>