If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fagligt Forsvar<br /> Nr. 5 - 2009 Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> Flot<br /> flagdag<br /> Læs også: Tema om arbejdsmiljø - Knive sat på spidsen<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening.<br /> Ansvarshavende redaktør:<br /> Forbundsformand<br /> Flemming Vinther.<br /> Journalistisk redaktør:<br /> Tine Nørholtz<br /> tin@hkkf.dk.<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Lay-out:<br /> bo-soerensen.dk<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak - niba@adr.dk<br /> Fagligt Forsvar nr. 6/2009<br /> udkommer ultimo<br /> december 2009.<br /> Læserbreve/indlæg skal<br /> være redaktionen i hænde<br /> senest den 16. november<br /> 2009.<br /> Forsidefoto:<br /> Karsten Weirup<br /> Meld flytning:<br /> HKKF<br /> Borgergade 101,<br /> 8600 Silkeborg,<br /> telefon: 86 82 61 88.<br /> Bortset fra lederen<br /> er <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=1"> Fagligt Forsvar Nr. 5 - 2009 </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening. </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=3"> Indhold 9saT på spIdsEN I jun</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=4"> Siden sidst Få overblik over de væsentligste ny</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=5"> ste nummer af Fagligt Forsvar. Få flere nyheder o</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=6"> Soldater blev hyldet på den første flagdag for Da</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=7"> ”I dag siger vi også tak til dem, der er herhjemm</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=8"> Chefredaktør for Avisen.dk, </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=9"> sat på spidseN T I juni trådte en ny lov o</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=10"> TEMa aRbEJdsMILJø Ret til et ordentlig ”Taleban </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=11"> arbejdsmiljø ne om arbejdsmiljø bliver overh</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=12"> TEMa aRbEJdsMILJø FOTO: ANETTE VILSTRUP ROIEN s</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=13"> sådan blev arbejdsmiljøet bedre på Ryes Kaserne E</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=14"> sikkerhedsrepræsentanterne i Frede- ricia forbund</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=15"> mindre snak snak. Alle skal være mere bevidste</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=16"> TEMa aRbEJdsMILJø systemet fungerer også i afgha</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=17"> HKKF i kulissen I dette tilfælde klarede den loka</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=18"> psy arb Konkrete lø konkrete pr Ressourcer ki</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=19"> uddannelse og karriere. I kassen på mod- satte si</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=20"> jubilæumsgave til børn i Helmand Der var god ste</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=21"> ”Som fagforening vil vi gerne støtte det vigtige </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=22"> Fodbold på tværs… Kammeratstøtteordningen havde </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=23"> Efter en halv snes dage med ferie, fodbold, skæ</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=24"> STATION NORD FRIHEDUNDER ANSVAR SEND DIN ANSØGNIN</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=25"> HjemmeværNsmaNd til afghanistan med HKKF-medlemsk</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=26"> Den 23-årige konsta- bel Morten var under valget </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=27"> Møde om sikkerheden under valget med afghan</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=28"> på slaNkeHøjskole med støtte fra forsvaret </a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=29"> I dag er cyklen Jens’ foretrukne trans- portmidde</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=30"> Kort nyt Få overblik over de væsentligste nyhe</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=31"> Repræsentantskabsmøde i november Der er rep</a> <a title="Fagligt Forsvar 5 2009 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/05504022?page=32"> MAGASINPOST-UMM ID NR: 42525 ikk klar </a>