If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> DET SYDLIGE AFRIKA<br /> MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNER<br /> DET SYDLIGE AFRIKA<br /> ER PÅ VEJ FREM<br /> Det går fremad i det sydlige Afrika.<br /> Mocambique og Zambia er blandt de ti<br /> lande, der i de kommende år vil have den<br /> hØjeste vækst i verden, og Sydafrika er<br /> den stØrste Økonomi i Afrika.<br /> Derfor vurderer flere eksperter, at det<br /> sydlige Afrika er et af de områder,<br /> virksomheder skal investere i, hvis de<br /> vil have del i fremtidens vækst.<br /> Udenlandske investeringer stiger<br /> Årsagerne til fremgangen er flere. Blandt<br /> de vigtigste er, at det er lykkedes at<br /> bremse de mange politiske konflikter,<br /> at forbedre erhvervsklimaet i de enkelte<br /> lande og gØre det nemmere at handle på<br /> tværs af de lokale grænser. Samtidig har<br /> en stigende efterspØrgsel og hØjere pri-<br /> ser på råvarer haft en positiv indflydelse.<br /> Dertil kommer vækst i udenlandske<br /> investeringer, en stigende<a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=1"> DET SYDLIGE AFRIKA MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNE</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=2"> DET SYDLIGE AFRIKA ER PÅ VEJ FREM Det går frema</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=3"> IFU'S INVESTERINGER I DET SYDLIGE AFRIKA IFU ha</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=4"> DET SYDLIGE AFRIKA I TAL Befolkning Forventet v</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=5"> </a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=6"> en særdeles frugtbar landbrugsjord,” siger Johnny</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=7"> SYDAFRIKA - ET BROHOVED FOR FIBERTEX FAKTA OM I</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=8"> SÅDAN FUNGERER IFU IFU rådgiver og investerer </a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=9"> Eksempel på en typisk investering med en dansk vi</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=10"> </a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=11"> LANDBRUG HØSTER TO GANGE I ZAMBIA FAKTA OM INVES</a> <a title="Det sydlige Afrika - med IFU som kommerciel partner page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0622a96d?page=12"> www.ifu.dk IFU kontaktpersoner: Joh</a>