If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Ægthedscertifikat 2019<br /> JULEPLATTE. Det bekræftes hermed, at denne juleplatte med titlen “Møde i<br /> folden” er fremstillet og udgivet af Royal Copenhagen i år 2019. Platten er nr.<br /> 112 i serien, der er udgivet siden 1908. Årets motiv er skabt af Allan Therkelsen.<br /> Originalformen destrueres ved årets udgang, så det ikke er muligt at fremstille<br /> motivet igen. Motivet fremstår i relief, og platten er hånddekoreret i blå<br /> underglasurfarve. Som garanti for ægtheden er platten forsynet med Royal<br /> Copenhagens bomærke med de 3 bølgelinier samt malerens initialer.<br /> Certificate of authenticity 2019<br /> CHRISTMAS PLATE. This is to confirm that this Christmas Plate entitled “Meeting<br /> in the paddock” is made and issued in 2019 by Royal Copenhagen Porcelain.<br /> The plate is No. 112 in the series, which has been issued since 1908. The theme<br /> for the year is created by Allan Therkelsen. The master model is destroyed at the<br /> <a title="RC &aring;rsplatte 2019_PRESS page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0686f32c?page=1"> Ægthedscertifikat 2019 JULEPLATTE. Det bekræftes </a> <a title="RC &aring;rsplatte 2019_PRESS page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0686f32c?page=2"> Certificato di autenticità 2019 PIATTO DI NATALE.</a>