If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> KvartalsFokus<br /> Væn diG TiL Op- OG nedTURe/<br /> Side 3<br /> hiSTORien ViSeR, AT deR ALTid<br /> KOmmeR en KRiSe<br /> 3. kvartal 2011<br /> GæLdSKRiSen eSKALeReR/<br /> Side 16<br /> deR eR BehOV FOR en AFKLARinG<br /> i GRæKenLAnd<br /> nyE lanDE BanKEr på DørEn /Side 8<br /> deT eR nye TideR FOR de SåKALdTe nye mARKedeR. TidLiGeRe ULAnde,<br /> heRUndeR FLeRe AFRiKAnSKe LAnde, STåR KLAR TiL AT BLiVe en deL AF<br /> nye mARKedeR. dAnSKe inVeST BARSLeR med ny AFRiKA-AFdeLinG.<br /> <br /> nR. 03/2011 KVARTALSFOKUS C<br /> investeringsforeningen danske invest<br /> Specialforeningen danske invest<br /> parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby<br /> Telefon 33 33 71 71<br /> e-mail: danskeinvest@danskeinvest.com<br /> www.danskeinvest.dk<br /> Redaktion:<br /> Adm. direktør Thomas mitchell (ansv.)<br /> Komm.konsulent mette dannesø Jensen<br /> Direktion:<br /> Administrerende direktør Thomas mitchell<br /> Vicedirektør Finn Kjærgård<br /<a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=1"> KvartalsFokus Væn diG TiL Op- OG nedTURe/ Side 3 </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=2"> investeringsforeningen danske invest Specialforen</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=3"> WWW.dAnSKeinVeST.dK TeKST | miKKeL niKOLA</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=4"> KVARTALFOKUS KVarTalSFOKUS peR h. h</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=5"> WWW.dAnSKeinVeST.dK Helt tilbage </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=6"> KVARTALFOKUS KVarTalSFOKUS Han lægg</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=7"> WWW.dAnSKeinVeST.dK Behold jordforb</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=8"> KVarTalSFOKUS Nye tider for nye markeder Mala</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=9"> WWW.dAnSKeinVeST.dK TeKST | meTTe dAnneSø JenSen</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=10"> KVarTalSFOKUS Cape Town, Sydafrik</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=11"> WWW.dAnSKeinVeST.dK nu kan du investere i afrik</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=12"> KVarTalSFOKUS FOKUS på eNKeLTAKTIeR</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=13"> WWW.dAnSKeinVeST.dK TeKST | meTTe dAnneSø JenSen</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=14"> KVarTalSFOKUS »Gældskriserne er alt</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=15"> WWW.dAnSKeinVeST.dK Globale Indekso</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=16"> KVarTalSFOKUS TeKST | BO BeJSTRUp ChRiSTenSen F</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=17"> WWW.dAnSKeinVeST.dK den eUROpæiSKe </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=18"> KVarTalSFOKUS tere et tilstrækkelig</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=19"> WWW.dAnSKeinVeST.dK den manglende e</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=20"> KVarTalSFOKUS TeKST | BO BeJSTRUp ChRiSTenSen, C</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=21"> naturkatastrofen i Japan har givet proble- mer i </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=22"> KVarTalSFOKUS TeKST | miKKeL niKOLAJSen FOTO | </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=23"> WWW.dAnSKeinVeST.dK I det hele tage</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=24"> KVarTalSFOKUS Tyske leoni er unde</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=25"> WWW.dAnSKeinVeST.dK recession, og a</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=26"> KVarTalSFOKUS Historiske afkast e</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=27"> WWW.dAnSKeinVeST.dK tede at sælge e</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=28"> KVarTalSFOKUS TeKST | meTTe dAnneSø JenSen FOTO</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=29"> WWW.dAnSKeinVeST.dK rev gang »Det nye </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=30"> DanSKE InVEST aFDElInGErnE I Tal Tal</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=31"> www.danskeinvest.dk </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=32"> DanSKE InVEST AFDeLING</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=33"> www.danskeinvest.dk </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=34"> DanSKE InVEST AFDeLING</a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=35"> www.danskeinvest.dk </a> <a title="KvartalsFokus_Q311-low.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/06b5b968?page=36"> HVIS DU VIL VIDE MERE: • Kan du læse om</a>