If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fagligt Forsvar<br /> Nr. 2 – 2010 Fagblad for hærens konstabler og korporaler<br /> Tema:<br /> GoddaG<br /> Til GiTTe<br /> Farvel Til<br /> Gade<br /> Læs også:<br /> • Sådan bekæmpes vejsidebomber.<br /> • Næste stop Afrika?<br /> Udgiver:<br /> Hærens Konstabel- og<br /> Korporalforening<br /> Ansvarshavende redaktør:<br /> Forbundsformand<br /> Flemming Vinther<br /> Journalistisk redaktør:<br /> Tine Nørholtz<br /> tin@hkkf.dk<br /> Forbundet: 33 93 65 22<br /> A-kasse og bogholderi:<br /> 86 82 61 88<br /> Lay-out:<br /> bo-soerensen.dk<br /> Grafisk produktion:<br /> Niels Bak – niba@adr.dk<br /> Fagligt Forsvar nr. 3/2010<br /> udkommer ultimo juni<br /> 2010.<br /> Læserbreve/indlæg skal<br /> være redaktionen i hænde<br /> senest den 25. maj 2010.<br /> Forsidefoto:<br /> Peter Hove Olesen<br /> (POLFOTO) og Claus<br /> Bonnerup (POLFOTO)<br /> Meld flytning:<<a title="FF 2_2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=1"> Fagligt Forsvar Nr. 2 – 2010 </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=2"> Udgiver: Hærens Konstabel- og Korporalforening </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=3"> o g a </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=4"> siden sidst Få overblik over de væsentligste nyh</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=5"> siden sidste nummer af Fagligt Forsvar. penge </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=6"> de brød lydmuren Udbyttet blev større end for</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=7"> til Christiansborg Tillidsfolkene Tom B. Larsen </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=8"> til lovændringer, som de præsenterede for Arbejds</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=9"> de FørsTe nye medaljer er uddelT Den 9. marts ud</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=10"> FaGForeninGer FandT Fejl på millioner aF pensions</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=11"> rød smiley på vej Til slaGelse I december 2009 a</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=12"> d o g d a g d e a g t l i i t l </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=13"> Gitte Lillelund Bech mener, Danmark er på forkant</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=14"> for dem. Vi skal sælge forsvaret på deres præmiss</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=15"> d e d a a g t i medlemmerne mener l g t</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=16"> d o g d a g d e a g t l i i t l </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=17"> I Søren Gades minister- tid fik vi blandt andet en</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=18"> konTrasTerne er på spil i libanon Der er langt </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=19"> aFGhansk baTaljon baner vejen For billeTTen hjem </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=20"> Generalmajor Kurt Mosgaard står i spidsen for Tas</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=21"> kyder på afrika top ERFARiNGENS byGGEStEN Danmar</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=22"> HKKF’s a-kasse For at få dagpenge skal du have væ</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=23"> du besTemmer, om du vil siGe op Mens chefen spar</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=24"> Få lediGe konsTabel­ sTillinGer skaber FrusTraTio</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=25"> FOTO: KARSTEN WEIRUP </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=26"> FOTO: MORTEN FREDSLUND NoGLE væLGER FoRSvAREt FR</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=27"> i l li il i l i i </a> <a title="FF 2_2010.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=28"> øGeT Fokus på hærens indsaTs imod ied’er FOTO: M</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=29"> FOTO: MORTEN FREDSLUND FOTO: MORTEN FREDSLUND af</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=30"> kort nyt Kontante fordele for HKKF’ere Hærens Ko</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=31"> FOTO: MORTEN FREDSLUND Hjemkomne iSAF-soldater h</a> <a title="FF 2_2010.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/06bdf96d?page=32"> MAGASINPOST-UMM ID NR: 42525 Gevær m/10 Forsva</a>