If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ergoterapeuten 09:07<br /> REP<br /> 07<br /> Aktive deltagere<br /> Eft indbyder dig til at deltage i debatten forud<br /> for repræsentantskabsmødet til november.<br /> Fagbladet sætter denne gang fokus på de<br /> faglige temaer, der skal tages beslutning om.<br /> *HW8SPRELOWVWnVW¡WWHERUG<br /> *HW8SPRELOWVWnVW¡WWHERUG<br /> ‡7U QLQJVUHGVNDEYHGHUJRRJI\VLRWHUDSL<br /> ‡+M OSHPLGGHOLKMHPPHW<br /> ‡(OHNWULVNK¡MGHLQGVWLOOLQJDIERUGHW<br /> ‡(OHNWULVNSHUVRQK YHV\VWHPO¡IWHUVW¡WWHUEUXJHUHQIUDVLGGHQGHWLOVWnHQGH<br /> ‡5\JVW¡WWHJLYHUVW¡WWHRJVLNNHUKHGLVWnHQGHVWLOOLQJ<br /> 6DOJVDQVYDUOLJ<br /> 6M OODQG -DFN3HGHVHQ <br /> -\OODQG (EEH%UDJ <br /> 5RSR[$65LQJVWHGJDGH1 VWYHG‡7OI‡LQIR#URSR[GN‡ZZZURSR[GN<br /> REP07<br /> 04 Velkommen til REP 07<br /> 05 Overblik over REP07<br /> 10 Hovedbestyrelsens beretning<br /> del 1 – Tidslinie 2004-2007<br /> 22 Hovedbestyrelsens beretning<br /> del 2 – Etf og Kommunalre<a title="Ergoterapeuten september 2007 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=1"> ergoterapeuten 09:07 REP 07 Aktive deltager</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=2"> *HW8SPRELOWVWnVW¡WWHERUG </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=3"> REP07 04 Velkommen til REP 07 05 Overblik ove</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=4"> REP07 Etf søger aktive deltagere Ti</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=5"> REP07 – Overblik 78 medlemmer skal diskutere en l</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=6"> REP07 – Overblik stAbil økonomi både nu og fre</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=7"> Æresmedlemmer i ergoterApeutforeningen Hovedbest</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=8"> REP07 – Overblik vedtÆgtsÆndringer for tr Som </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=9"> 500 kroner er nok til, at du kan </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=10"> REP07 dAgsorden punkt 5 Hovedbestyrelsens skr</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=11"> 23. OK05-resultatet for statsansatte sendes til </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=12"> REP07 LFG Socialpsykiatri sættes på ”st</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=13"> seks værdier for ergoterapi • Respekt • Ansvar</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=14"> REP07 14. oktober koordineringsgruppe etab</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=15"> 8. Hovedbestyrelsen ved tager et politik-ark om </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=16"> REP07 Etf’s store samling af artikler og rappo</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=17"> 7. Etf relancerer pjecen ”5 krav til genoptræning</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=18"> REP07 december 10. Etf holde</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=19"> 1. januar store skiftedag 1. januar 2007 skifter </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=20"> REP07 11. Etf og Sundhedskartellet hold</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=21"> 8. Ergoterapeuter delta- ger for første gang i Da</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=22"> Etf og Kommunalreformen dagsordenspunkt 5 </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=23"> søgt at sætte ergoterapeutisk fodaftryk på de man</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=24"> Etf og Kommunalreformen </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=25"> Det er dog kun få ergoterapeuter, der har været d</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=26"> REP07 – Tre anbefalinger Der skal snakkes </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=27"> for genoptræning, både får mulighed for at få en </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=28"> REP07 – Tre anbefalinger knytter s</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=29"> REP07 – Honorarpolitik Honorering</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=30"> Kort Nyt Nyt politik-ark om genoptræningsplaner </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=31"> Hele landet Privatpraktiserende ergoterapeuter G</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=32"> Møder/kurser midt-nord Sundhedskartellet OK0</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=33"> 11.30­12.00: Frokost 12.00­15.00: Oplægsholder: A</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=34"> Møder/kurser Gode arbejdspladser for ergoterap</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=35"> Repræsentanter og suppleanter i perioden 2005-200</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=36"> REGION ØST ☎ 46 30 51 50 mail: oest@etf.dk </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=37"> REGION ØST </a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=38"> Kontakt Region Øst Maglehøjen 19 4000 Roskil</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=39"> DANSK PRODUCERET TEMPUR-MED</a> <a title="Ergoterapeuten september 2007 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/06cfb128?page=40"> Lad dig inspirere... tØ</a>