If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> N<br /> m<br /> Nw<br /> ra<br /> ber<br /> s<br /> or<br /> Ti<br /> e<br /> Nr 2• 2021<br /> Teknikkliv<br /> när stocken<br /> visar finger-<br /> avtryck<br /> Historisk<br /> vinstutdelning<br /> till skogsägare<br /> Renodlat<br /> sortiment<br /> för bättre<br /> service<br /> Norra Timber News nr 2 2021<br /> 1<br /> LEDARE<br /> Passion, ökad<br /> spårbarhet och<br /> positiv kristallkula<br /> Norra Timbers främsta uppdrag och passion är att förädla vårt norrländska virke.<br /> Det karga klimatet här gör att skogen växer långsamt och träden blir finkvistiga<br /> och med täta årsringar. Så det är med stor stolthet vi kan leverera virke av premi-<br /> umkvalitet till dig som gör affärer med oss. Vi har ambitionen att på olika sätt hitta<br /> vinnande samarbeten och att det synsättet genuint ska genomsyra allt vi gör.<br /> Ett mycket viktigt steg i att kunna lyckas med detta är möjligheten att sortera<br /> fram önskade produkte<a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=1"> N m Nw ra ber s or Ti e Nr 2• 2021 </a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=2"> LEDARE Passion, ökad spårbarhet och positiv kr</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=3"> REPORTAGE Branschen kritisk mot EU:s skogsstra</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=4"> REPORTAGE Teknikkliv när stocken visar fingeravt</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=5"> Först ut med att installera ny teknik blir Kåge. </a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=6"> Vi skapar vinnan Norra Timbers försäljningsorgani</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=7"> de samarbeten! ra en årlig affärsvolym på en milj</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=8"> REPORTAGE Renodlat sortiment för </a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=9"> Detta kan givetvis leda till att vissa kunder kom</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=10"> NOTISER Ny katalog för byggprodukter Nu fin</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=11"> Historisk vinstdelning till skogsägare Fusionen m</a> <a title="Norra Timber News 2021-2_SV page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/06e9f868?page=12"> Returadress: Norra Skog Box 4076, 904 03 UMEÅ Å</a>