If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ANTOLOGI<br /> Sju perspektiv på våldtäkt<br /> ANTOLOGI – Sju perspektiv på våldtäkt 1<br /> <br /> ANTOLOGI<br /> Sju perspektiv på våldtäkt<br /> Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK<br /> Uppsala universitet<br /> Akademiska sjukhuset<br /> 751 85 Uppsala<br /> www.nck.uu.se<br /> NCK-rapport 2010:2<br /> ISSN 1654-7195<br /> Första upplagan<br /> Grafisk form: Matador Kommunikation<br /> Tryck: Kph Trycksaksbolaget AB, maj 2010<br /> Förord<br /> I antologin Sju perspektiv på våldtäkt har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK)<br /> samlat några av Sveriges ledande experter för att belysa och analysera frågan om<br /> våldtäkt. Här förenas teoretiska och praktiska perspektiv genom de medverkandes<br /> olika yrkesbakgrunder och erfarenheter från sju vetenskapliga discipliner. Såväl<br /> yrkeskompetensen som forskningen inom varje område har skilda syften och därför<br /> skilda perspektiv. Vetenskapen undersöker också frågan om sexuella övergr<a title="NCK-rapport 2010:2 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=1"> ANTOLOGI Sju perspektiv på våldtäkt </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=2"> </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=3"> ANTOLOGI Sju perspektiv på våldtäkt</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=4"> Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala un</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=5"> Förord I antologin Sju perspektiv på våldtäkt</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=6"> En grundläggande utgångspunkt är att våldtäk</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=7"> De båda bidragen förstärker varandra och lyfter f</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=8"> </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=9"> Innehållsförteckning Författarpresentation....</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=10"> Mellan normalitet och avvikelse: Forskning om sex</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=11"> Författarpresentation Petter Asp är professor</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=12"> Gränsen för det otillåtna Om synen på våldtäkt i </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=13"> mitten av femtiotalet till mitten av sjuttiotalet</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=14"> kvinnan, menade andra, oavsett parternas relation</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=15"> uppvisa en sådan identitet inför rättens ögon. Ma</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=16"> I materialet ingår bland annat observationer av 3</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=17"> är dock inte biologiskt betingat, menar Ullerstam</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=18"> terat. Vissa pekar på att sexuell utlevelse inte </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=19"> med beteenden som betraktas som särskilt manliga.</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=20"> våldet. Shere Hites kritiska granskning av sexolo</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=21"> Sexuella övergrepp på agendan Sommaren 1981 publi</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=22"> Fallet Billy Butt Ett uppmärksammat fall är den k</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=23"> Enligt Karlsson kan alltså inte en våldtäktsman v</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=24"> amerikanske läkaren och sexologen Alex Comfort ”b</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=25"> inte av Brå. Antalet anmälda gruppvåldtäkter har,</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=26"> upp i diskussionen. När det senare stod klart att</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=27"> förändrad våldtäktslagstiftning. Undersökningen p</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=28"> avslogs. Hösten 2009 överklagade Beltran till Eur</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=29"> med sina två jämnåriga kamrater. En kille, ”Dimit</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=30"> Två omständigheter är särskilt märkliga i rättens</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=31"> Madeleine Leijonhufvud kräver att han avskedas fr</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=32"> 18 Anderberg, Bengt (red.) (1965–1970) Kärlek. Ma</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=33"> Våldtäkt – ett globalt perspektiv Gerd Johnss</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=34"> Problemets omfattning Det finns stora mörkertal oc</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=35"> Orsaker till våldet ”Vardagsvåldet” som bland ann</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=36"> år 1992 med ett rådgivande yttrande (som i motsat</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=37"> införlivats i svensk lagstiftning. Därmed gäller </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=38"> har detta under ICC:s existens främst använts för</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=39"> anger att ett särdrag för sådant våld inte är de </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=40"> På grund av bristande kunskap om denna grupp beha</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=41"> Stora delar av det civila samhället och fors</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=42"> bristen på jämställdhet. Skillnaderna beror bland</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=43"> 27 Convention on the Elimination of All Forms of </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=44"> 62 Det gäller exempelvis den franska organisation</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=45"> Våldtäkt – ett rättsligt perspektiv Petter Asp</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=46"> att behandlas, bland annat bestämmelser om förbud</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=47"> vändighet är allvarligare än brott med annan rubr</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=48"> att köra för fort framstår det som klart att best</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=49"> förhållanden eller att det ”ligger [...] i sakens</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=50"> Denna bedömning kan vid första påseende tyck</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=51"> förhållande återspeglas i att straffskalorna för </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=52"> alltså av praktisk betydelse endast när den sexue</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=53"> ovan antytts innebär detta bland annat att ett fa</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=54"> Något om brott mot barn och ungdomar Vad gäller b</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=55"> Avslutningsvis bör också nämnas att det, vad</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=56"> Att säga att ett samlag skedde frivilligt eller m</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=57"> Det bör i sammanhanget framhållas att frågan</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=58"> förklarat att det, för fällande dom, inte är ”til</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=59"> Enligt brottsbalken i ursprunglig lydelse fo</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=60"> framstår som innebärande sådan fara, fördes in un</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=61"> av en kvinna mot en kvinna kom att omfattas av be</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=62"> under våldtäktsbestämmelsen, det vill säga att de</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=63"> Allt detta kan naturligtvis inte behandlas i ett </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=64"> lagstiftningen inte kan lämna ett ansvarsbefriand</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=65"> inkluderar ”the experiences of inequalitites that</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=66"> Däremot är det tydligt att det föreligger mycket </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=67"> 43 Denna reform föregicks av två statliga utredni</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=68"> Brottet som urholkar hälsan Sexuella övergrepp s</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=69"> Hanna sitter i den gynekologiska mottagningens vä</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=70"> han få information om vad som ska ske och varför.</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=71"> som mynnar ut i att den utsatta personen kan bete</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=72"> inte hunnit skaffa sig referensramar för hur snab</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=73"> De som arbetar med offer för sexualbrott vet att </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=74"> av slidöppningen främst hos unga flickor och de kv</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=75"> situationen. Barn som utsätts för sexuella övergr</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=76"> Oönskad graviditet För den som blir gravid till f</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=77"> hinder för kvinnan att söka vård eller anmäla til</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=78"> våldtäkt att de har haft symtom tydande på PTSD n</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=79"> Långsiktiga fysiska effekter Varje år kommer tuse</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=80"> Kvinnor som utsatts för våldtäkt utvecklar i</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=81"> NCK:s Handbok – Nationellt program för hälso- och</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=82"> med detta var främst att undersöka hur väl guiden</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=83"> omhändertagande av offer för sexuella övergrepp h</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=84"> 1 Krug EG, Dahlberg LL, Mercy JA, Zwi AB, Lozano</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=85"> 48 Beck-Sague CM, Solomon F. Sexually transmitted</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=86"> Mellan normalitet och avvikelse Forskning om sexu</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=87"> mellan de två utlåtandena skulle kunna formuleras</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=88"> När det gäller våldtäkt och sexuella övergre</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=89"> av sexuellt våld som framträder i offerundersökni</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=90"> för att passera oupplysta områden. Genusvetenskap</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=91"> normerande ordning.23 Enligt detta perspektiv kan</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=92"> de teoretiker som har fått stor betydelse i Sveri</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=93"> auktoritet och sexuell erövring. Groth skriver at</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=94"> och psykiskt störda och deras beteende ses som en</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=95"> att reducera våldet till något obetydligt eller f</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=96"> Resultaten visar att de manliga respondenter</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=97"> av sexualitet. Det finns emellertid många forskare</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=98"> impotens. Detta kallas också för kemisk kastrerin</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=99"> brott. Män som har begått överfallsvåldtäkter har</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=100"> inneburit att befogenheterna för dessa yrkesgrupp</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=101"> den befintliga statistiken över män som är dömda f</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=102"> gjorde en vetenskaplig granskning av dess innehål</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=103"> Olika representationer av förövare De män som döm</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=104"> När vi arbetar med intagna från andra kulturer är</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=105"> De studier som har undersökt vilka bakgrunds</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=106"> 1 Svea hovrätt, dom 2007-10-16, mål nr B 3806-07</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=107"> 50 O’Byrne, Rachael, Hansen, Susan, Rapley, Mark </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=108"> 90 Relation och samlevnad (ROS), Kriminalvårdens </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=109"> Vad kostar våldtäkter? Samhällsekonomiska kostnad</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=110"> synnerligen kostsamt brott – anmärkningsvärt är ä</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=111"> – utgör 15 procent av de faktiska fallen, vilket </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=112"> som betalar för åtgärder såsom sjukvård; det är k</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=113"> studieresultat, vilket kan resultera i lägre livs</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=114"> vid sexualbrott liksom vid andra brottstyper på g</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=115"> EQ-5D, där 5D står för fem olika dimensioner av l</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=116"> i år med förlorad livskvalitet, vilket inte åters</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=117"> beslut om var resurser bör sättas in – till exemp</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=118"> prioriteringar enligt olika kriterier givetvis fö</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=119"> flertalet andra kalkyler bortser även denna studie</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=120"> Tabell 3: Sammanfattning av kostnader i form av n</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=121"> Sverige: Försök till skattning av kostnader Som t</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=122"> utredning och rättegång då grannar, Evas släkting</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=123"> Indirekta kostnader t y p a v k o s t n a d </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=124"> Förlusten av livskvalitet för Eva enligt QAL</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=125"> halvtid under två år på det sekreterarjobb hon ha</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=126"> Immateriella kostnader t y p a v k o s t n a d</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=127"> vågar hon inte, av rädsla för att behöva möta kil</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=128"> kostnaderna, slutligen, vore mycket svåra att bed</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=129"> Direkta kostnader t y p a v k o s t n a d </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=130"> Den i särklass största direkta kostnaden i f</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=131"> Anna blir så höga beror framför allt på de direkt</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=132"> sig i den jämförelsen som en minst sagt grov unde</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=133"> 37 Hultkrantz, Lars, Svensson, Mikael (2008) ”Vär</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=134"> Våldtäkt som demokratiproblem Förändring och sta</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=135"> I svensk offentlig politik har frågor om män</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=136"> Kampen om ”våldtäktsproblemet” I de inhemska deba</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=137"> Oavsett könstillhörighet handlar sexuella övergre</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=138"> För att komma åt de grundläggande orsakerna till </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=139"> sig på ett sätt som riskerar att uppfattas som al</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=140"> Förändrade idéer och förändrad politik Under de s</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=141"> tider, med fokus på samhällsmoralen.39 Reformerna</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=142"> stereotypa aktörer i polariserade roller, som avg</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 143" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=143"> greppet anses. Aspekter som kläder, uppträdande e</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 144" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=144"> hon inte ville ha sex? Denna granskning kan, som </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 145" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=145"> och förnedra kvinnor från majoritetsbefolkningen.</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 146" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=146"> utsträckning osynligt och naturaliserat, då en vi</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 147" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=147"> Det finns två principiellt olika utgångspunkt</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 148" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=148"> vilken utsträckning man bör arbeta bredare och/el</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 149" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=149"> har svårt att känna igen de egna upplevelserna so</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 150" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=150"> antologi. Samtidigt är de flesta kvinnors erfarenh</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 151" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=151"> som misshandlat kvinnor sker på olika sätt och me</a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 152" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=152"> 1 SOU 1952:46, Betänkande angående psykopatvård </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 153" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=153"> 38 Asp, Petter (2010) i denna antologi. 39 Wendt </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 154" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=154"> 75 Towns, Ann (2002) “Paradoxes of (in)equality. </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 155" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=155"> </a> <a title="NCK-rapport 2010:2 page 156" href="http://viewer.zmags.com/publication/06f9db6c?page=156"> Nationellt centrum för kvinnofrid | Uppsala unive</a>