If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Indretning Vestre Skole<br /> Vestre Skole er bygget i 1969 og er<br /> med omkring 650 elever, en af Billund<br /> kommunes største skoler.<br /> Renoveringen af Vestre Skole skulle<br /> sikre et kvalitetsløft og modernisere<br /> skolen, så helhedsplanen kunne op-<br /> fyldes. Nogle af fokusområder i hel-<br /> hedsplanen var bl.a.:<br /> - Fleksibilitet/multifuntionalitet<br /> - Motiverende arbejdsmiljøer<br /> - Pædagogisk læringscenter<br /> - Årgangsopdelte afdelingsområder<br /> - Inkluderende læringsmiljøer<br /> Skolens pædagogiske visioner om<br /> at skabe et mere åbent pædagogisk<br /> læringscenter, oprette grupperum og<br /> projektrum, få en kantine som også<br /> kan udnyttes som læringsmiljø, bedre<br /> udnyttelse af gangarealer, fagrum og<br /> fordybelsesrum er i den grad lykke-<br /> des, så skolen idag fremstår som en<br /> moderne skole med et inspirerende<br /> læringsmiljø.<br /> Casa arkitekter blev valgt som total-<br /<a title="Vestre Skole page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/07f099e8?page=1"> Indretning Vestre Skole</a> <a title="Vestre Skole page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/07f099e8?page=2"> Vestre Skole er bygget i 1969 og er med omkring 6</a> <a title="Vestre Skole page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/07f099e8?page=3"> kantine</a> <a title="Vestre Skole page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/07f099e8?page=4"> klasseværelse </a> <a title="Vestre Skole page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/07f099e8?page=5"> madkundskab makerspace</a> <a title="Vestre Skole page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/07f099e8?page=6"> Kunde Vestre Skole Fælledvej 3, 7200 Grindsted C</a>