If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> VELKOMMEN TIL<br /> GENTOFTE KOMMUNE<br /> GENTOFTE KOMMUNE<br /> GENTOFTE –<br /> ET GODT STED<br /> AT BO, LEVE OG ARBEJDE<br /> GENTOFTE KOMMUNE ER KENDT FOR:<br /> • Et højt serviceniveau, en lav be- •<br /> skatning og en sund økonomi<br /> • At være en veldreven kommune,<br /> der har kvalitet, effektivitet og<br /> fornyelse for øje, når opgaverne •<br /> løses<br /> • At borgerne tilbydes den bedste<br /> kvalitet i service og ydelser •<br /> • At have et aktivt samspil med<br /> borgerne og fremme medborger-<br /> skab<br /> At være en grøn kommune med<br /> gode rekreative muligheder i de<br /> grønne områder og hyggelige hav-<br /> nemiljøer<br /> At gode fysiske rammer og et højt<br /> fagligt niveau er omdrejningspunkter<br /> for kommunens service.<br /> At være en attraktiv arbejdsplads<br /> med dygtige ledere og ansatte, der<br /> har gode betingelser for at udføre<br /> dere<a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=1"> VELKOMMEN TIL GENTOFTE KOMMUNE GENTOFTE KOMMUNE</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=2"> GENTOFTE – ET GODT STED AT BO, LEVE OG ARBEJDE GE</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=3"> Det er en politik, der tager udgangs- punkt i, at</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=4"> UD I NATUREN PARKER, NATUR OG KIRKEGÅRDE Gentoft</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=5"> KULTUR KULTUR ÅRET RUNDT Gentofte har et rigt k</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=6"> Ældre og gangbesværede har mulighed for at få bra</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=7"> BØRN DAGTILBUD I Gentofte er der pasningsgaranti</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=8"> og grupper på tværs af kommunen for f.eks. tvilli</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=9"> specialtandplejen. Her behandler tand- plejen båd</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=10"> EN KOMMUNE FOR UNGE I 2015 blev Gentofte Kommu</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=11"> kreative og musiske læring. Det sker også ude af </a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=12"> TILBUD TIL BORGERE MED ET FYSISK HANDICAP ELLER P</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=13"> FOREBYGGELSE OG SUNDHED NY STRATEGI FOR BORGERRE</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=14"> SUNDHED OG PLEJE ET VÆRDIGT ÆLDRELIV I Gentofte </a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=15"> råder over ca. 1.100 boliger for ældre og handica</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=16"> GENTOFTE I BEVÆGELSE GODE IDRÆTSFACILITETER OG A</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=17"> efterår’ i uge 42, ’Aktiv Vinter’ i uge 7 og ’Akt</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=18"> TEKNIK OG MILJØ TRAFIK – SIKKER I BYEN Kommunen </a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=19"> kan du se, hvornår affaldet hentes hos dig og meg</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=20"> Beredskabet udfører myndighedsopga- ver, foretage</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=21"> ARKITEKTUR Gentofte Kommune har mange bygning- </a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=22"> Jægersborghave er et eksempel på spændende arkite</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=23"> LIDT HISTORIE KOMMUNENS BYVÅBEN Gentofte Kommune</a> <a title="Pjece 'Velkommen til Gentofte Kommune' page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/08596223?page=24"> DEN GRØNNE KOMMUNE </a>