If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> J<br /> A<br /> A<br /> R<br /> V<br /> E<br /> R<br /> S<br /> L<br /> A<br /> G<br /> 2<br /> 0<br /> 1<br /> 6<br /> Dé vakopleiding voor de infra.<br /> Inhoud<br /> Woord vooraf 4<br /> Deel 1 Beleid en organisatie 6<br /> Hoofdstuk 1 Profiel SOMA College 6<br /> 1.1 Kernactiviteit 6<br /> 1.2 Structuur en organisatie 6<br /> 1.3 Bestuur en management 7<br /> 1.4 Bestuur en toezicht 7<br /> 1.5 Medezeggenschap 10<br /> 1.6 Horizontale verantwoording 12<br /> 1.7 Omgaan met de geldende branchecode 14<br /> 1.8 De menselijke maat <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=1"> J A A R V E R S L A G 2 0 1 6 </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=2"> Inhoud Woord vooraf </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=3"> 16.4 Lasten </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=4"> Woord vooraf 2016 was een jaar met veel ontwikkel</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=5"> 5</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=6"> Deel 1 Beleid en organisatie Hoofdstuk 1 1.1 Ke</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=7"> 1.3 Bestuur en management In 2016 bestond het Col</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=8"> 1.4.2 Samenstelling Raad van Toezicht Vanwege het</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=9"> Deel 1 Beleid en organisatie De Raad van T</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=10"> 1.4.4 Honorering College van Bestuur en Raad van </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=11"> Deel 1 Beleid en organisatie In 2016 is het</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=12"> 1.6 Horizontale verantwoording Een school staat n</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=13"> Deel 1 Beleid en organisatie 1.6.3 Bedrijve</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=14"> 1.6.7 Netwerken Het SOMA College is lid van de MB</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=15"> Deel 1 Beleid en organisatie 2. Het klacht</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=16"> Vind je dat de school en jouw leerbedrijf voldoen</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=17"> Deel 1 Beleid en organisatie MTO 2015 Uit</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=18"> Hoofdstuk 2 Strategie en beleid 2.1 Nieuw</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=19"> Deel 1 Beleid en organisatie 2.2 Missie en </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=20"> 2.3 Realisatie strategie 2012-2016 In 2012 is het</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=21"> Deel 1 Beleid en organisatie Voortijdig sch</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=22"> Versterking profilering Doel was om het aandeel v</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=23"> Deel 1 Beleid en organisatie 2.4.1 Kwalitei</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=24"> Didactisch handelen en lerarenregister De meeste </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=25"> Deel 1 Beleid en organisatie Voortijdig sch</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=26"> kwaliteitsafspraken plan onderwerp deelon</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=27"> Deel 1 Beleid en organisatie De samenhang t</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=28"> Hoofdstuk 3 Kwaliteitszorg In de notitie </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=29"> Deel 1 Beleid en organisatie Zelfevaluaties</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=30"> Deel 2 Onderwijs Hoofdstuk 4 Jaarplan onde</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=31"> 4.3 Examinering In 2016 is er een projectplan toe</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=32"> Hoofdstuk 5 Inspectiebezoek mei 2016 De o</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=33"> Deel 2 Onderwijs 5.2.2 Schoolbreed onderzo</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=34"> De examencommissie vergaderde in principe één kee</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=35"> Deel 2 Onderwijs Verzoek student voor niet</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=36"> 7.1 Herkomst deelnemers Op het SOMA College zitt</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=37"> Deel 2 Onderwijs Hoofdstuk 9 Toelatin</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=38"> Hoofdstuk 10 Toegankelijk en passend onder</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=39"> Deel 2 Onderwijs Hoofdstuk 11 Diploma</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=40"> Deel 3 De mensen van het SOMA College (Sociaal ja</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=41"> Directie, management en leidinggevenden hebben ge</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=42"> Hoofdstuk 13 Kengetallen personeel 13.1 G</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=43"> Deel 3 Sociaal jaarverslag 13.4 Verhouding </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=44"> Deel 4 (Financiële) bedrijfsvoering Hoofdstuk 14</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=45"> 14.4 Planning De roostermaker heeft een beleidspl</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=46"> Hoofdstuk 15 Algemene financiële schets 20</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=47"> Deel 4 Financiële bedrijfsvoering Hoofdstuk </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=48"> Rijksbijdrage OCW Definitieve toekenning 2016</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=49"> Deel 4 Financiële bedrijfsvoering er een h</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=50"> 16.6.1 Bestemmingsreserve wachtgeld (publiek) SOM</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=51"> Vaste activa Vlottende activa Totaal activa Eige</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=52"> Liquide middelen 2016: € 3.123.000 (2015: € 4.166</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=53"> Deel 4 Financiële bedrijfsvoering Hoofdstuk </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=54"> Deelnemerstevredenheid Deelnemers van het SOMA Co</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=55"> Deel 4 Financiële bedrijfsvoering 19.3 Stra</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=56"> Staat van Baten en Lasten (*€ 1.000) </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=57"> Deel 4 Financiële bedrijfsvoering Voor de </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=58"> Bijlagen Bijlage 1 Verantwoording helderh</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=59"> Bijlage 2 Samenstelling bestuur en toezich</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=60"> Mevrouw J. Mud Lid sinds 14 september 2016 Functi</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=61"> Bijlagen Bijlage 3 Verklaring bevoegd ge</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=62"> In 2014 heeft de Raad van Toezicht de checklist g</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=63"> Bijlagen begroot Staat van baten en lasten </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=64"> Kasstroomoverzicht </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=65"> Bijlagen Financiële instrumenten Op de sticht</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=66"> Afschrijvingen De afschrijvingen geschieden tijds</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=67"> Bijlagen Vorderingen Overige 1.2 Financiële va</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=68"> 1.3.2.2 Rekening-courant O&O Fonds </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=69"> Bijlagen 2.1.2 Bestemmingsreserve (publiek) </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=70"> 2.2.2 Voorziening inzake groot onderhoud </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=71"> Bijlagen Stand </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=72"> Toelichting op de Staat van Baten en Lasten begro</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=73"> Bijlagen De geldende pensioenregeling voor de</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=74"> Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake het</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=75"> Bijlagen Controleverklaring van de onafhankeli</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=76"> Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=77"> Bijlagen De materialiteit beïnvloedt de aard,</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=78"> Verplichte toelichtingen Model E: Verbonden parti</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=79"> G2 Subsidies met verrekeningsclausule G2.A. Aflop</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=80"> Vermelding alle toezichthouders Voorzitter Raad v</a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=81"> </a> <a title="SOMA jaarverslag 2016 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/087c5b22?page=82"> SOMA College Postadres Postbus 332, 3840 AH, Hard</a>