If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> livsnerven<br /> 34 havner, 365 dager:<br /> Hurtigrutens ringvirkninger<br /> langs norskekysten<br /> 1<br /> Ringer i vann<br /> – muligheter på land<br /> siden 1893 har Hurtigruten vært livs­<br /> nerven langs norskekysten. I snart 125 år har<br /> selskapet fraktet lokalreisende, gods og<br /> turister fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten<br /> anløper 34 havner, to ganger om dagen,<br /> hver dag, hele året. Det skaper et unikt<br /> grunnlag for helårlige arbeidsplasser også<br /> i anløpskommunene.<br /> Hurtigruten utgjør en viktig del av infra­<br /> strukturen i Norge, særlig langs deler av<br /> kysten som har få alternative kollektiv­<br /> tilbud. I enkelte av havnene er Hurtigruten<br /> eneste daglige godsleverandør på kjøl. Når<br /> lokalsamfunn i Finnmark blir isolert på<br /> grunn av ras og stengte veier er det Hurtig­<br /> ruten som leverer varer til butikkene.<br /> For å sikre disse tjenestene har staten lagt<br /> en kontrakt <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=1"> livsnerven 34 havner, 365 dager: Hurtigrutens rin</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=2"> Ringer i vann – muligheter på land siden 1893 har</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=3"> Ringer i vann – muligheter på land siden 1893 har</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=4"> Livsnerven av de om lag 400 000 som reiser med Hu</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=5"> Livsnerven av de om lag 400 000 som reiser med Hu</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=6"> En stor arbeidsgiver langs kysten hurtigruten ska</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=7"> En stor arbeidsgiver langs kysten hurtigruten ska</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=8"> Helårsbutikken Jan Olav Evensen Arctic Coast i d</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=9"> Helårsbutikken Jan Olav Evensen Arctic Coast i d</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=10"> © JIMMY LINUS Lokalt og Kortreist hurtigruten sa</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=11"> © JIMMY LINUS Lokalt og Kortreist hurtigruten sa</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=12"> NORGESreklame få aktører bruker større ressurser </a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=13"> NORGESreklame få aktører bruker større ressurser </a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=14"> Her starter Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjel</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=15"> Her starter Hurtigrutens konsernsjef Daniel Skjel</a> <a title="Hurtigruten skaper milliardverdier langs kysten page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/095422a2?page=16"> © TRYM IVAR BERGSMO </a>