If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Urinuppsamlingspåse<br /> • Flerkammarpåse 800 ml<br /> • Conveen Standard 1500 ml<br /> Conveen®<br /> Urinuppsamlingspåse<br /> Praktisk lösning<br /> Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; alltifrån<br /> några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan. Conveen<br /> urinuppsamlingspåse är, i kombination med alla typer av<br /> kvarliggande urinkatetrar och urindroppsamlare (uridom),<br /> en mycket praktisk lösning för att kontrollera urinblåsan.<br /> Contour - diskret flerkammarpåse<br /> För en diskret känsla fördelas urinen i flera kamrar som gör<br /> att Conveen Contour formar sig efter benet och reducerar<br /> skvalp. Volymen är 800 ml.<br /> Standard - stor volymkapacitet<br /> Conveen Standard har en volym på 1500 ml och lämplig<br /> vid behov av större volymkapacitet. Den passar som både<br /> ben- och sängpåse.<br /> Tömbar<br /> Fördelarna med en tömbar påse är att risken för infektion<br /> minskar (slutet system), den <a title="SP2507 Conveen Standard och Contour Urinp&aring;se 16.11 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/095c0323?page=1"> Urinuppsamlingspåse • Flerkammarpåse 800 ml • </a> <a title="SP2507 Conveen Standard och Contour Urinp&aring;se 16.11 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/095c0323?page=2"> Conveen® Urinuppsamlingspåse Praktisk lös</a>