If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> vEJOS PrIEŽIŪrOS<br /> SPrEnDIMAI<br /> 2017<br /> BALTASIS<br /> AUKSAS<br /> Sužinokite, kokį vaidmenį <br /> „John Deere“<br /> atlieka pasaulinėje<br /> medvilnės derliaus ėmimo rinkoje<br /> ĮrODyTA<br /> KOKyBė<br /> Mūsų moderniosios gamyklos<br /> užkulisiai Horikono mieste JAV<br /> MŪSŲ<br /> ASOrTI-<br /> MEnTAS<br /> Rankinės vejapjovės<br /> Robotai vejapjovės <br /> Skarifi katoriai<br /> Vejos traktoriukai<br /> TUrInyS<br /> ĮrODyTA KOKyBė<br /> Kodėl mūsų X300 ir X500 vejų traktoriukai atrodo tokie puikūs? <br /> Paklausėme žmonių, kurie sukūrė juos mūsų gamykloje Horikono mieste JAV.<br /> 16<br /> vEJOS<br /> TrAKTOrIUKAI<br /> 40<br /> 34<br /> rOBOTAI vEJAPJOvėS<br /> 10<br /> GEnIALŪS ŽMOnėS MĄSTO PAnAŠIAI<br /> Profesionalūs vejų prižiūrėtojai žino, ko jiems reikia <br /> iš technikos: aukštos kokybės, tobulo pjūvio, <br /> naujausių technologijų ir puikių paslaugų teikimo.<br /> 4<br /> BALTASIS AUKSAS<br /> Medvilnę <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=1"> vEJOS PrIEŽIŪrOS SPrEnDIMAI 2017 BALTASIS AUKSA</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=2"> TUrInyS ĮrODyTA KOKyBė Kodėl mūsų X300 ir</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=3"> 4 BALTASIS AUKSAS Medvilnę</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=4"> 4 ŽUrnALAS BALTASIS AUKSAS Medvil</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=5"> 5 </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=6"> 6 ŽUrnALAS </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=7"> Kai 1950 m. „John Deere“  sukonstravo pirmąjį pas</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=8"> 8 ŽUrnALAS </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=9"> 9 MEDvILnė vISUr Medvilnė – populiariausias pa</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=10"> 10 Ž U r n A L A S GEnIALŪS ŽMOnėS MĄ</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=11"> 11 Žaidžiant golfą, niekas nesuteikia žai</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=12"> 12 Ž U r n A L A S Dauguma žmonių, </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=13"> InTErvIU Johnas Clarke as yra prestižinio  „W</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=14"> 14 Ž U r n A L A S vISAGALėS MAŠInOS </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=15"> „TAnGO“: PALEISTAS nUO GrAnDInėS   Įsivaizduoki</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=16"> 16 Ž U r n A L A S ĮrODyTA KOKyBė Jum</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=17"> 17 Naudodamas pažangią auto</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=18"> 18 Ž U r n A L A S </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=19"> 19 Jis akimirkai sustoja ir nusišypso: „</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=20"> 20 rAnKInėS vEJAPJOvėS Rankinės vejapjovės pasiž</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=21"> rUn SErIJA Paprasta pjauti: mūsų RUN serijos mo</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=22"> 22 IŠSKIrTInėS SAvyBėS rAnkinės vejAPjovės „selec</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=23"> PEILIAI IŠ GrŪDInTO SPyrUOKLInIO PLIEnO Vientisa</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=24"> 24 I Š S K I R T I N Ė S S A V Y B Ė </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=25"> OPTIMALUS rInKTUvO PrIPILDyMAS   „TurboStar“ si</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=26"> 26 40–43 cM DArBInIS PLOTIS „select“ serijA </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=27"> r43rS Plieninis galinis volas skirtas žolei privo</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=28"> 28 47 cM DArBInIS PLOTIS „select“ serijA v</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=29"> 54 cM DArBInIS PLOTIS „select“ serijA vISIE</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=30"> 30 MULČIUOJAnČIOS vEJAPJOvėS nAtūrAlus veiksming</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=31"> vISOSE MULČIUOJAnČIOSE vEJAPJOvėSE – Gilaus profi</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=32"> 32 ELEKTrInėS vEJAPJOvėS neterŠiAntis PAtogumAs </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=33"> 33 APŽIŪrėKITE IŠ ArČIAU Norėdami peržiūrėti v</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=34"> 34 rOBOTAS vEJAPJOvė Geriau darytumėte kitus dar</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=35"> 35 TAnGO E5 II SErIJA PAlengvinkite sAvo gyvenim</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=36"> 36 PAPrASTA UŽPrOGrAMUOT</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=37"> LEnGvA vALDyTI   TANGO E5 II serija yra dar išm</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=38"> 38 SKArIfIKATOrIAI AtgAivinkite sAvo veją Leis</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=39"> D31rE Elektrinis skarifikatorius turi lengvą važiu</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=40"> 40 vEJOS TrAKTOrIUKAI Dideli ar maži, mūsų trakto</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=41"> 41 X100 SErIJA "stAndArd" serijA X100 seriją s</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=42"> 42 X100 SErIJA X105 4000</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=43"> X115r 3000 m² Greitis važiuojant į priekį: 8,9 </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=44"> 44 IŠSKIrTInėS SAvyBėS X300 ir X500 „select“ seri</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=45"> PAPrASTA Ir PATOGU nAUDOTI   Dėl „Twin Touch“ h</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=46"> 46 I Š S K I R T I N Ė S S A V Y B Ė </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=47"> 47 KEIČIAMAS PJOvIMO AUKŠTIS   Patogia ranken</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=48"> 48 X300 SErIJA „select“ serijA vISIEMS X30</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=49"> 49 X500 SErIJA „select“ serijA vISIEMS X50</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=50"> 50 X700 SErIJA dyZeliniAi vejos trAktoriukAi Ši</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=51"> vISIEMS X700 SErIJOS MODELIAMS – Variklio vardin</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=52"> 52 X950r dyZeliniAi vejos trAktoriukAi Susipaži</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=53"> TIKSLUMAS POSŪKyJE -GALAS SEKA TAKĄ Su šia nauja</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=54"> 54 ZTrAK nULInIO APSISUKIMO vEJOS TrAKTOrIUKAI v</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=55"> vISIEMS „ZTrAK“ nULInIO APSISUKIMO vEJOS TrAKTOrI</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=56"> 56 PrIEDAI</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=57"> 1 2 vEJOS PJOvIMAS Tvarkant v</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=58"> 58 P R I E D A I 1 2 3 SUrInK</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=59"> 59 1 48 col. (122 cm) 3 4 2 49 col. </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=60"> 60 P R I E D A I 1 3 4 2 5 T</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=61"> 61 1 2 4 3 5 A</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=62"> 62 G A M I N I Ų S P E C I F I K A C </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=63"> 63 m 47 c „ a Select“ serij r43v </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=64"> 64 G A M I N I Ų S P E C I F I K A C </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=65"> 65 mulČiuojAnČiosios vejAPjovės „ a Select“</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=66"> 66 G A M I N I Ų S P E C I F I K A C </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=67"> 67 X300 serijA „ a Select“ serij </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=68"> 68 G A M I N I Ų S P E C I F I K A C </a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=69"> 69 X700 serijA „Select“ serija X900 serijA „</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=70"> 70 „GATOr XUv“ UnIvErSALŪS vISUrEIGIAI universAli</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=71"> 71 MŪSŲ ĮGALIOTIESIEMS ATSTOvAMS nėrA LyGIŲ PAsA</a> <a title="34AG.2016.304130.01_LIT_LT page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/09613266?page=72"> „JOhn DEErE“ SUTEIKS DŽIAUGSMO vISAI ŠEIMA oficiA</a>