If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> SKAPA KREATIVA ”MELLANRUM”<br /> NYA<br /> INLÄRNINGS-<br /> MÖJLIGHETER<br /> NYHETER 2018<br /> NYA LJUDDÄMPANDE SKÄRMAR<br /> - VÄLJ DITT EGET MOTIV<br /> VÄLKOMMEN TILL LEKOLAR<br /> SE ALLA VÅRNYHETER PÅ VÅR HEMSIDA LEKOLAR.SE.<br /> NU ÄVEN MONTERINGSFILM FÖR DET NYA INLÄRNINGSKONCEPTET ”KREATIVA MELLANRUM”<br /> UNDER DENNA FLIK FINNS<br /> EN MONTERINGSFILM MED<br /> ENKLA INSTRUKTIONER.<br /> SJU<br /> LÄRSITUATIONER<br /> SÅ HÄR TÄNKER VI<br /> När vi utvecklat våra nya fina klistermärken och ljuddämpande<br /> skärmar har vi gått efter följande ledord:<br /> • Nya inlärningsmöjligheter<br /> • Outnyttjade ytor<br /> • Tillgängligt för alla<br /> Man kan också koppla dem till våra framtagna lärsituationer.<br /> BERÄTTANDE<br /> Det specifika för denna lärsituation är att<br /> det är en som pratar och flera som måste<br /> ha möjlighet att höra vad som sägs och<br /> se vad som som visas.<br /> SAMSPEL<br /> Lärare och elever ska på<a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=1"> SKAPA KREATIVA ”MELLANRUM” NYA INLÄRNINGS</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=2"> VÄLKOMMEN TILL LEKOLAR SE ALLA VÅRNYHETER PÅ VÅR</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=3"> 2 1 3 45 6 7 8 9 </a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=4"> I DEN LILLA BYSKOLAN FINNS NU MÅNGA KREATIVA ”ME</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=5"> 2 Sätt fast och dra bort - statisk till blanka y</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=6"> SAMARBETA, RITA OCH BERÄTTA ATT LÄRA TI</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=7"> 1 2 1 Läxtavla Väggklistermärk</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=8"> I VINKLAR OCH VRÅR ATT FÖRSTÅ VINKLAR OCH GRADER</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=9"> GE TID FÖR LEK! Vad är klockan? </a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=10"> VÅRA FÖRMÅGOR GE MÖJLIGHET ATT FUNDERA OCH REFLE</a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=11"> LJUDDÄMPAD ÅTERHÄMTNING </a> <a title="Pedagogiska stora klisterm&auml;rken page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0a40c1a8?page=12"> SOFT SOUND LJUDDÄMPANDE RAMAR FÖR VÄGG OCH GOLV </a>