If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Urinuppsamlingspåse<br /> · Knickfri slang<br /> · PVC-fri<br /> · Tömbar<br /> Conveen® Security+<br /> Urinuppsamlingspåse<br /> Praktisk lösning<br /> Urinläckage (inkontinens) kan ha olika omfattning; allt-<br /> ifrån några droppar till ofrivillig tömning av hela blåsan.<br /> Conveen Security+ urinuppsamlingspåse är, i komb-<br /> ination med alla typer av kvarliggande urinkatetrar och<br /> urindroppsamlare (uridom), en mycket praktisk lösning<br /> för att kontrollera urinblåsan.<br /> Tömbar<br /> Fördelarna med en tömbar påse är att risken för infektion<br /> minskar (slutet system), den behöver inte bytas lika ofta<br /> och den kan kopplas till en annan påse för att få större<br /> uppsamlingsvolym (t ex nattetid). Alla påsar är försedda<br /> med backventil mellan påse och slang.<br /> Benpåsen finns i 3 volymer och töms med hjälp av en<br /> klämma som är lätt att hantera med en hand. Sängpåsen<br /> rymmer 2 liter och dess tvåstegsutlopp kan ö<a title="SP2505 Conveen Security+ Urinp&aring;se 16.06 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b59e3ad?page=1"> Urinuppsamlingspåse · Knickfri slang · PVC-fri </a> <a title="SP2505 Conveen Security+ Urinp&aring;se 16.06 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b59e3ad?page=2"> Conveen® Security+ Urinuppsamlingspåse Pr</a>