If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Tappningskateter för kvinnor<br /> En kateter för var och en<br /> · Unikt hydrofilt ytskikt<br /> · Uppfyller behovet direkt<br /> · PVC-fri<br /> SpeediCath®<br /> Tappningskateter<br /> Blåstömning med SpeediCath och RIK-metoden<br /> Blåstömningsproblem innebär svårighet att tömma<br /> urinblåsan helt. För att undvika eventuella problem,<br /> kan blåsan tömmas med SpeediCath tappningskatetrar<br /> enligt RIK-metoden (ren intermittent kateterisering).<br /> SpeediCath förvaras i vätska - färdiga att användas direkt.<br /> Det unika hydrofila ytskiktet har en jämn övergång till<br /> polerade kateterögon som ger perfekt fuktighet och en<br /> skonsam kateterisering för urinröret. Vid behov, behöver<br /> inte ytskiktet vidröras. SpeediCath är PVC- och ftalatfri.<br /> SpeediCath Compact Eve<br /> Funktionen och den estetiska designen hos SpeediCath<br /> Compact Eve lyfter kvinnliga katetrar till en högre nivå<br /> där deras behov av diskretion, säkerh<a title="SP2502 SC Female 16.08 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b5c8329?page=1"> Tappningskateter för kvinnor En kateter för var o</a> <a title="SP2502 SC Female 16.08 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0b5c8329?page=2"> SpeediCath® Tappningskateter Blåstömning m</a>