If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> bladet<br /> Nr. 1 – 2011<br /> 91. årgang<br /> – For dårlig<br /> salær fra<br /> staten<br /> Flere advokater hevder de hverken<br /> kan eller vil leve av fri retthjelps-<br /> saker, sier Torgeir RØinås Pedersen,<br /> leder i Østfold og Follo krets av<br /> Advokatforeningen. Selv med<br /> stordriftsfordeler spiser utgiftene<br /> 40 prosent av salæret på<br /> 905 kroner timen.<br /> – Flere av medlemmene våre<br /> sier at de ikke har råd til å<br /> drive fri rettshjelp, sier<br /> RØinås Pedersen.<br /> 4–20<br /> Krisehåndtering 55 MØterett i HØyesterett 22<br /> HØring i Stortiningett 42 Facebook for advokater 58<br /> OverplantØr C.F. Dahlerup med jagthund, 1898<br /> Av P.S. KrØyer, en av Skagenmalerne.<br /> Bildet tilhØrer Skagens Museum.<br /> Melvær&Lien Idé-entreprenØr<br /> Hvem Ønsker å bekymre seg for pensjonsalderen?<br /> Det er ikke godt å vite hvordan fremtiden blir.<br /> Derfor er det sunn fornuft å velge en <a title="Nr 1 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=1"> bladet Nr. 1 – 2011 91. årgang – For dår</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=2"> OverplantØr C.F. Dahlerup med jagthund, 1898 Av P</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=3"> INNHOLD NR 1 – januar 2011 REDAKSJONEN AVSLUT</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=4"> OFFENTLIG SALÆR 275 kroner timen. Det er alt en </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=5"> over 900 kroner timen, i til- legg til påslag på </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=6"> OFFENTLIG SALÆR – Vårt krav er en salærsats på mi</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=7"> Flere advokater reagerer kraftig på at Oslo tingr</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=8"> OFFENTLIG SALÆR – Jeg har fØlelsen av at staten </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=9"> – Systemet er unØdig tungvint, mener Knut Erling </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=10"> OFFENTLIG SALÆR Tilbakemeldingen var klar fra en</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=11"> Tilgang til dine programmer og data </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=12"> OFFENTLIG SALÆR Advokater opplever at halvparten</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=13"> Så lenge en advokat har nok oppdrag til å fylle d</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=14"> OFFENTLIG SALÆR Meglere, PR-rådgivere eller fris</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=15"> RØrleggere er billigst av yrkes- gruppene som Adv</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=16"> OFFENTLIG SALÆR Advokater stiller lojalt opp, ti</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=17"> side, og en side til advokatens Økonom- iske frih</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=18"> OFFENTLIG SALÆR Leder av bistandsadvokatutvalget</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=19"> 56 prosent av salærskjemaene sendes inn elektroni</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=20"> OFFENTLIG SALÆR Justisdepartementet har ingen am</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=21"> creooslo.no Sykeavbruddsforsikring. Driver du d</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=22"> HØYESTERETT Lytt til det som kommer fra den enkel</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=23"> Arne Meltvedts råd til nybegynnerne handler om in</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=24"> HØYESTERETT AjourfØrte lister er lagt ut på nett:</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=25"> Sunde, Inger Marie Straffesakstoppen enkeltadvok</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=26"> HØYESTERETT En hØyesterettsdommer som så hvor ne</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=27"> Ikke undervurder deg selv når du skal i HØyestere</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=28"> HØYESTERETT 30–40 advokater går HØyesterettskurs</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=29"> – og viser “nåde” fremfor stryk... PrØveadvokat</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=30"> HØYESTERETT · Som en idrettsutØver. · GØy å mØte </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=31"> Regjeringsadvokatens kontor byr på mange erfarne </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=32"> HØYESTERETT Var tilhØrer – For meg passet det i</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=33"> Tore Schei har ikke veldig stor tro på å bli beær</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=34"> Det var EU-kampen som fikk Anders Werp til å bli </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=35"> Skogbruker med befalsutdanning, og med god erfar-</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=36"> PROFILEN Hun lØser selv de umulige sakene Hanne </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=37"> JU§NYTT nr. 1/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=38"> JU§NYTT nr. 1/2011 ▲ Endring i prosedyrekravene</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=39"> hadde tilstrekkelig med opplysninger til å kjØp</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=40"> JU§NYTT nr. 1/2011 1. januar 2011 (Til sammen 4 </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=41"> ADVOKATBLADET PROFILEN JANUAR 2011 37</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=42"> PROFILEN Hamar krets arrangerer årsmØtene sin</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=43"> ligere partneren deres med mindre det er vesentli</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=44"> Tolken på skjerm i stedet for i rettslokalet. Båd</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=45"> Anders Brosveet som sitter i Advokatforeningens h</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=46"> tolker på kort varsel til fengslingsmØter. – Poli</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=47"> antene Ulf Leirstein, Christian Tybring-Gjedde og</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=48"> Den nye prØveordningen med gratis fØrstelinjerett</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=49"> Kretsleder Finn Eide ser lyst på gratis fØrstelin</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=50"> LEDERENS TALERSTOL Salærsatsen sakker akterut G</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=51"> Borte bra, men å ha et hjem er best I Norge finn</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=52"> Partner i advokatfirmaet Seland, advokat Einar He</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=53"> Partner Einar Heiberg hos Seland måtte skifte pro</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=54"> Ny advokatsvindel – vær på vakt Desken på Økokri</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=55"> er, samt bedriftens nettside. Nettsiden er reell </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=56"> STILLINGSANNONSER? JanKnOickNe TIsAakK</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=57"> Du her? På grunn av Økende oppdragsme</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=58"> f </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=59"> departementet skal ha gått bort fra å bygge et ny</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=60"> Bemerkninger Advok</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=61"> RIV UT OG HENG OPP Viktige tall for 2011 Ny sal</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=62"> Storberget i pappaperm tre mnd. (minus en dag) J</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=63"> Nye medlemmer i disiplinærnemnden 2011–13 FØlgen</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=64"> STATSRÅD Justis- og politi- departementet HØy</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=65"> ben med kjente navn ansedyktig fagmiljØ innen I</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=66"> Vidar Zahl Amtzen ny fast forsvarer Ved sØknadsfr</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=67"> Domstoladministrasjon- en har antatt de to som fa</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=68"> Endringer i asyl- behandlingen Regjeringen har v</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=69"> BesØk fra Irak: To representanter fra den irakisk</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=70"> NYTT OM NAVN Advokat Einar Engh har slutt- </a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=71"> Advokat Anders Venemyr har sluttet i enkeltmanns-</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=72"> 90 Vort medlemsblad ÅR SI</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=73"> En ganske alminnelig dag på Twitter: olavtorvund:</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=74"> Testamentarisk gave til hjerteforskningen!</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.</a> <a title="Nr 1 2011.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/0c6308e7?page=76"> B </a>