If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Frivillige skaber<br /> livskvalitet<br /> Inspiration til samarbejdet mellem<br /> den frivillige verden og det offentlige<br /> Uddggiviveer:r:<br /> Uddaarbrbeejdjdeettaaf:f:<br /> Grafisk kommunikation<br /> Grafisk kommunikation<br /> &ddeessigign::<br /> FFoototo::<br /> Tegninger:<br /> Tegninger:<br /> Ældre Sagen 2014<br /> Ældre Sagen 2014<br /> Maarsrseelilsisboorgrg–Ceenteterrfoforrudvvikiklilning,,KompeetetencceeogVididen<br /> FFoorfrafatteter:r:DoortreteNøørreregaaarrdGootththaarrdsseen<br /> MaarsrseelilsisboorgrgMeediaia//GrarafisskkdeessigigneerrHeenrrieietteteDisissining<br /> DaavvididPPeerrirninoogDaanGaabaayy<br /> CeecceelileieOtztzeen,,SkkeetctchyyBaanaanaa<br /> Maarsrseelilsisbboorrgg–CeenteterrfoforrUdvvikiklilning,,Koompeetetenccee&Vidideen<br /> Maarsrseelilsisbboorrggeerreenrrååddggivivniningssvvirirkkssoomheedoogeettvvidideensscceenteterrinindeenfoforrdeebrreedee<br /> vveelflæfærdrdssoomrrååddeer.r.Maarrsseelilsisboorrgssee<a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=1"> Frivillige skaber livskvalitet Inspiration til sa</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=2"> Uddggiviveer:r: Uddaarbrbeejdjdeettaaf:f: Grafi</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=3"> Indhold Forord: Samarbejde skaber livskvalitet </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=4"> </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=5"> Forord I Danmark er over 40% af befolkningen f</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=6"> Grundlaget for samarbejde </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=7"> Grundlaget for samarbejde Grundlaget for samarb</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=8"> Grundlaget for samarbejde Dette er en u</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=9"> Grundlaget for samarbejde Fundament for </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=10"> Grundlaget for samarbejde Fem kendetegn </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=11"> Grundlaget for samarbejde op til forven</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=12"> Grundlaget for samarbejde har en unik f</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=13"> Grundlaget for samarbejde og løbende di</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=14"> Grundlaget for samarbejde til at fa</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=15"> Grundlaget for samarbejde Frivilligpoli</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=16"> Grundlaget for samarbejde </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=17"> Samarbejde i praksis Grundlaget for samarbejde </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=18"> Grundlaget for samarbejde Case: På det sam</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=19"> ne få et gratis måltid mad. Derefter stod kampen </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=20"> </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=21"> Afsæt i borgernes behov og for- beredelse blandt </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=22"> Samarbejde i praksis </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=23"> Samarbejde i praksis Samarbejde i praksis Histo</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=24"> Samarbejde i praksis </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=25"> 3. Samarbejdet kan tage mange former Samarbejdets</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=26"> Samarbejde i praksis Cases:e: Samarbejde med </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=27"> Forarbejde </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=28"> Afsæt i borgernes behov og forberedelse blandt me</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=29"> Forberedelse i medarbejdergruppen En vigtig del a</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=30"> Samarbejde i praksis Afsæt i borgerne</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=31"> Hvordan opstår initiativet? Samarbejde kan opstå </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=32"> Samarbejde i praksis 1. Borgern</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=33"> 1. Indledende drøftelse om målgruppe, spørgsmål o</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=34"> Samarbejde i praksis 2: Kendetegn </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=35"> 3. Hvad kendetegner et godt samarbejde? Næste skr</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=36"> Samarbejde i praksis Version 1 3: Hvem g</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=37"> Beskrivelse 1. Introduktion til øvelsen6 Introdu</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=38"> Samarbejde i praksis 4: Et blik på</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=39"> Beskrivelse 1. Introduktion og summe-øvelse. Int</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=40"> Samarbejde i praksis Debatøvelse 5: H</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=41"> 3. Pluk holdninger blandt deltagerne Når deltager</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=42"> Samarbejde i praksis 6: Samarbejdsbør</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=43"> 2. ’Korte møder’ Bed deltagerne holde en række ’k</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=44"> Samarbejde i praksis Case: Idéudv</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=45"> Idéudvikling </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=46"> Samarbejde i praksis Nytænkning i pra</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=47"> ler det om at bringe samarbejdet videre uden at t</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=48"> Samarbejde i praksis 7: Dialogmøde</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=49"> 2. Præsentationer Præsentation af foreningsrepræs</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=50"> Samarbejde i praksis 8: Dialogmøde</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=51"> 2. Tilpasning til lokale forhold Drøft konceptet </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=52"> Samarbejde i praksis 9: Idéudvi</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=53"> 3. Idéudvikling Giv deltagerne hver en bunke post</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=54"> Samarbejde i praksis 10: Kortlægning </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=55"> 3. Introducér ideen, som der skal findes ressourc</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=56"> Samarbejde i praksis Case: S</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=57"> Side 62 Hvem gør hvad? Arbejdsdeling mellem fri</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=58"> Samarbejde i praksis Fra idé til virk</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=59"> med på ideen, før de kan udfylde deres rolle. Man</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=60"> Samarbejde i praksis Fra idé til virk</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=61"> Gode råd til igangsættelsesfasen ge former for </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=62"> Samarbejde i praksis Version 2 11: Hvem </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=63"> Beskrivelse 1. Introducér øvelsen Start med at i</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=64"> Samarbejde i praksis 12: Forven</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=65"> Beskrivelse 1. Introducér drøftelsen og formålet</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=66"> Samarbejde i praksis Spørgs</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=67"> Samarbejde i praksis S</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=68"> Samarbejde i praksis 13: Udvikling</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=69"> Emner til samarbejdsaftale Aftalens parter: • </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=70"> Samarbejde i praksis Case: Samarbejde</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=71"> Sid</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=72"> Samarbejde i praksis Samarbejdet i pr</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=73"> Anerkendelse af den frivillige indsats Frivillige</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=74"> Samarbejde i praksis Samarbejdet i pr</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=75"> organisationsændringer eller lukninger. Dette må </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=76"> Samarbejde i praksis 14: Faste mød</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=77"> samarbejdet siden sidst. Det kan være en borger, </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=78"> Samarbejde i praksis 15: Læring og</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=79"> 3. Find en god oplevelse Giv deltagerne ca. 5 min</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=80"> Samarbejde i praksis 16: Find guld</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=81"> • Skriv undervejs noter på tavlen. Forsøg gerne </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=82"> Samarbejde i praksis 17: Opfølgnin</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=83"> Emner til evaluering: Status på initiativet • </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=84"> Samarbejde i praksis 18: Videreudvikl</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=85"> 3. Perspektiv-øvelse Del deltagerne i blandede gr</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=86"> Samarbejde i praksis 19: Selv-eval</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=87"> Beskrivelse Forberedelse til øvelsen: Til øvelse</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=88"> 88 Frivillige skaber livskvalitet – Inspi</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=89"> Afrunding Denne inspirationsbog har beskrevet v</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=90"> Regler og jura i samarbejdet Regler og jura i s</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=91"> Oplysning- Dagpenge og </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=92"> Lovgrundlag Hvad gælder for frivillige? B</a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=93"> Praksis </a> <a title="Frivillige_skaber_livskvalitet page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d096223?page=94"> Der er i disse år et fornyet fokus på værdien af </a>