If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1<br /> Grönt är vårt<br /> framtidsbidrag<br /> Hållbarhetsredovisning 2019<br /> 2<br /> Hållbarhetsredovisning 2019 – Norra<br /> Styrelsen och verkställande direktören för Norra<br /> Skogsägarna ekonomisk förening, organisations-<br /> nummer 794000-2665, inbjuder till läsning av<br /> föreningens tredje hållbarhetsredovisning. Redo-<br /> visningen gäller för verksamhetsåret 2019 och<br /> omfattar både koncernen och moderföretaget.<br /> Produktion: Norras kommunikationsavdelning.<br /> Layout, illustrationer och grafer:<br /> Gunilla Guldbrand, Guldbrand & Guldbrand AB.<br /> Fotografer:<br /> Mikael Lundgren, Calle Bredberg, Per-Anders Adsten,<br /> Svanhte Harström, och Magnus Ström.<br /> Omslagsfoto: Mikael Lundgren.<br /> 3<br /> Innehåll sida<br /> Syfte och ambition _______________________________ 5<br /> Affärsmodell______________________________________ 7<br /> Intressenternas viktigaste hållbarhetsfrågor <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=1"> 1 Grönt är vårt framtidsbidrag Hållbarhetsre</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=2"> 2 </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=3"> Styrelsen och verkställande direktören för Norra </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=4"> 4 </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=5"> Syfte och ambition Norra är ett klimatföretag i </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=6"> 6 Medlemsmöten Medlemskap Skogsskolan 12</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=7"> Affärsmodell Som skogsägarförening står medlemma</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=8"> 8 ”Medlemmar är Norras viktigas</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=9"> Intressenternas viktigaste hållbarhetsfrågor </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=10"> 10 Intressenternas viktigaste hållbarhetsfrågo</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=11"> Intressenter (ISO 14001) Certifieringsorgan </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=12"> 12 ”Äkta hållbarhet uppnås först när själva affä</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=13"> Grönt är vårt framtidsbidrag 13 Grönt är v</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=14"> 14 Grönt är vårt framtidsbidrag Norras väs</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=15"> Grönt är vårt framtidsbidrag 15 Norras bidra</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=16"> 16 Grönt ät vårt framtidsbidrag Hållbarhet</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=17"> atomen måste ersättas med en grön kolatom och vi </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=18"> 18 Grönt är vårt framtidsbidrag ringar. Så</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=19"> Grönt är vårt framtidsbidrag 19 Tabell, hå</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=20"> 20 Grönt är vårt framtidsbidrag Hållbarhet</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=21"> Människors attityder och kompetenser är också vik</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=22"> 22 Grönt är vårt framtidsbidrag Hållbarhet</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=23"> görande för ett hållbart samhälle. Norra arbetar </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=24"> 24 Grönt är vårt framtidsbidrag </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=25"> Grönt är vårt framtidsbidrag 25 Personal, </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=26"> 26 Grönt är vårt framtidsbidrag 60 -</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=27"> Grönt är vårt framtidsbidrag 27 N</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=28"> 28 Grönt är vårt framtidsbidrag Kompeten</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=29"> kultur som är målet för vår verksamhet. Arbetet k</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=30"> 30 </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=31"> 31 Tabell, hållbarhetsdimensionen social Norr</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=32"> 32 Grönt är vårt framtidsbidrag Tabell, hål</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=33"> Grönt är vårt framtidsbidrag 33 </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=34"> 34 ”Norra strävar efter att vara en jämställd o</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=35"> Viktiga mål och utfall för Norra 35 Viktig</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=36"> 36 Viktiga mål och utfall för Norra valber</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=37"> Viktiga mål och utfall för Norra 37 </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=38"> 38 ”I en positiv händelse- utveckling kan Norra</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=39"> Risker och riskhantering 39 Risker och ris</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=40"> 40 Risker och riskhantering Hur </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=41"> Risker och riskhantering 41 Ekonomi – aff</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=42"> 42 ”Vi har ett globalt ansvar att dela med oss </a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=43"> Det gröna ansvaret Norra är stolt över att få va</a> <a title="Norra ha&#778;llbarhetsredovisning 2019 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d5943a3?page=44"> norra.se</a>