If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokat bladet<br /> Nr. 3 – 2011<br /> 91. årgang<br /> 37 % Økning i tolke-<br /> utgiftene på fire år<br /> Utgiftene til tolketjenester har Økt fra 65 milloner kroner til 90 millioner på fire år.<br /> Bestillingssystemene for å få tolk er ikke gode nok, og mange etterspØr om<br /> kompetansen til tolkene er god nok. Riksrevisjonen kritiserer domstolenes<br /> bruk av tolker uten tolkeutdanning. Blant annet viser de til en<br /> tolk som fikk utbetalt 1,3 millioner kroner i salær, til<br /> tross for at han ikke hadde tolkeutdanning. SIDE 4–25<br /> 23 saker<br /> gjenopptatt i fjor 30<br /> Salæret et retts-<br /> sikkerhetsproblem 32<br /> 39 % fikk<br /> medhold i klager 34<br /> Mangler<br /> advokater moral? 46<br /> Våre brukere mener vi er best på<br /> redaksjonelt innhold.* Vi tilbyr nå<br /> over 50 juridiske titler i tillegg <a title="Nr 3 2011.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=1"> Advokat bladet </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=2"> Våre brukere mener vi er best på redaksjonelt inn</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=3"> INNHOLD NR 3 – MARS 2011 REDAKSJONEN AVSLUTTET </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=4"> TOLKETJENESTEN På fire år har antall saker der d</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=5"> Wenche Fliflet Gjelsten, Nina Gulbrandsen og Tryg</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=6"> TOLKETJENESTEN </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=7"> med å finne de beste tolkene? Samlede u</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=8"> TOLKETJENESTEN – Tolkeportalen er etter vårt syn</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=9"> – Tolken får nesten like mye som advokaten – Det</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=10"> TOLKETJENESTEN Lagdommer Arild Kjerschow og ting</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=11"> –Direkte bestilling eneste måte Tekst og foto: </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=12"> TOLKETJENESTEN – Domstoladministrasjonen bØr opp</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=13"> Hilde Fiva Buzungu tror et bestillerkontor kan op</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=14"> TOLKETJENESTEN – Politidistriktene tillater seg </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=15"> stemmelser brukt mot dem senere. Man må avklare o</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=16"> TOLKETJENESTEN Tilbakemeldingene fra tolkene er </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=17"> viser også mindre skjØnn ved bruk av tolker, afri</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=18"> TOLKETJENESTEN De seriØse tolkebyråene skvises nå</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=19"> Tolkeformidlerne presses nå fra to kanter, der an</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=20"> TOLKETJENESTEN EtterspØr formelle kvalifikasjone</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=21"> yrkesgrupper, naturlig å etterspØrre formelle dok</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=22"> TOLKETJENESTEN IMDi har begrensede ressurser og e</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=23"> praksis? En arbeidsgruppe er satt opp for å se på</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=24"> TOLKETJENESTEN Riksrevisjonen foretok revisjon a</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=25"> Tolk forelØpig ikke ut på anbud Ingen domstoler </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=26"> – Hvor går egentlig grensen for hva myndighetene </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=27"> Salen var nesten fullsatt under debattmØtet om DL</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=28"> som på noen måte hadde vært inne i etterforskning</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=29"> – Det er ikke bare Iran som bryter menneskerettig</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=30"> Gjenopptakelseskommisjonen mottok 184 begjæringer</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=31"> Fullstendig oversikt over antall innkomne begjæri</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=32"> – Salæret er et betydelig rettssikker Mange lese</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=33"> en ikke Ønsker å gjØre noe med dette. Dessuten sy</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=34"> DISIPLINÆRSTATISTIKKEN 2010 Disiplinærutvalgene </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=35"> StØrre Økning i advokatsaker enn i klagesaker – </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=36"> Universitet i Oslo og Lovdata hadde valgt seg pro</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=37"> JU§NYTT nr. 3/2011 Advokatbladets fagsider er skr</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=38"> JU§NYTT nr. 3/2011 vært engasjert i misbruket på</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=39"> HØyesterett: ▲ Grovt Økonomisk utroskap HØye</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=40"> JU§NYTT nr. 3/2011 styremedlemmer (nr. 6), antal</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=41"> Foto: Stortingsarkivet/Vidar M. Husby Lovdata fei</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=42"> BA–HR inviterte i februar til pressefrokost der d</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=43"> Får man endringer i aksjeloven som gjØr det enkle</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=44"> NYE BØKER International Co</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=45"> LEDERENS TALERSTOL LEDERENS TALERSTOL Foreninge</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=46"> Når tale blir gull og Kronikk: Av Eirik Stolt</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=47"> ,, taushet koster lempning, jf. konkurranseloven </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=48"> Våren 2007 ble det arrangert en konferanse for ad</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=49"> Utenlandsk er et språk jeg ikke forstår Det pågå</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=50"> Advokatforeningen i eget straffefelt Advokat Step</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=51"> fØlgelige i at advokater ikke kan med- virke til </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=52"> ÅpentbrevtilstyrelederiTilsynsrådet Av tidligere</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=53"> lig eierandeler i to av prosjektene, i de fire an</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=54"> Du får vite hvor mye som kreves av deg, og du får</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=55"> Du skal kjenne deg igjen når du er på ett av de f</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=56"> Advokatene NAKKEN, REIN, HERNÆS, ØGL</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=57"> 2 ledige plasser i kontorfelleskap Eiendomssenter</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=58"> f </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=59"> I 2010 ble prisen tildelt Carsten Smith. Prisen f</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=60"> Syskjenbodne Lagmannsretten holdt hovedforhandl</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=61"> Fire advokater fikk stØtte I 2010 kom det inn i </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=62"> Telefonstorm etter utsendelse Helle Hatten (t.h.)</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=63"> 442 fikk hjelp av Gatejuristen i 2010 – Gatejuri</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=64"> STATSRÅD Justis- og politidepartementet State</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=65"> Lagtingsalen i Stortinget. (Foto: Stortingsarkive</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=66"> ÅRSMØTER ÅrsmØte Buskerud krets Det er avhold</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=67"> BesØk fra Japan. Mr Yoshiaki diskuterer det norsk</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=68"> Krever DNA-test av alle nyfØdte Tekst og foto:</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=69"> det tas DNA-test. Det har store konsekvens- er fo</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=70"> NYTT OM NAVN Advokat BjØrn Sverre Holmesland</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=71"> fulgte Northug inn til mål. Advokatfor- drØ</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=72"> 90 SpØrsmaalet om reforme</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=73"> jonwesselaas Fortsatt intet svar fra PST... Advok</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=74"> Advokattjenester og merverdiavgift IOW QZE P </a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=75"> Annonser på Advokatbladet og advokatbladet.</a> <a title="Nr 3 2011.pdf page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/0d774066?page=76"> Retur adr.: Den norske Advokatforening, Kr. Aug</a>