If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> <br /> NUMMER 4 - 2013 28. ÅRGANG<br /> ORGAN fOR NORSk IdREttSMEdISINSk fORENING/dNLf OG fAGGRUppEN fOR IdREttSfySIOtERApI<br /> Tema: Net voloreh enimp<br /> Hjerterehabilitering i<br /> primærhelsetjenesten<br /> - erfaringer fra snart tre års drift på NIMI<br /> Skader ved offpistekjøring<br /> i Hemsedal skisenter<br /> Håndballgutta på tur<br /> Idrettsmedisinsk<br /> høstkongress 2013<br /> Senebelastningsskader;<br /> profylakse og rehabilitering<br /> Reisebrev fra World Games<br /> i beachhåndball<br /> Tema: Net voloreh enimp<br /> ISSN 0806 - 9328<br /> Organ for Norsk Idrettsmedisinsk<br /> Forening/DNLF og Faggruppen<br /> for Idrettsfysioterapi<br /> Nr. 3 – 2013 – Årgang 28<br /> Adresse<br /> Norsk Idrettsmedisin<br /> co. Ingrid Eitzen<br /> Torjusbakken 6<br /> 0378 Oslo<br /> Utgiver<br /> Leder i NIMF: Eva Birkelund<br /> Leder i FFI: Trine Moholdt<br /> 2<br /> Redaksjon<br /> Redak<a title="NIM NR4_13_pub page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=1"> NUMMER 4 - 2013 28. ÅRGANG ORGAN fOR </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=2"> Tema: Net voloreh enimp ISSN 0806 - 9328 Organ f</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=3"> 3 RedaktøRens kommentaR kjære NIM-leser, Da v</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=4"> Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk akt</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=5"> Wireless (R)evolution for terapeuter </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=6"> Hjerterehabilitering i primærhelsetjenesten - er</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=7"> Direkte måling av maksimalt oksygenopptak (VO )</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=8"> 8 Forts. fra foregående side: Hjerterehabi</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=9"> Allsidig ultralydsystem fra GE Utviklingen av ul</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=10"> 10 Av yngve Vågen Venå</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=11"> har vi ansvar for førebygging og behandling av de</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=12"> 12 Forts. fra foregående side: Skader ved offp</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=13"> Hendelsesforløp  ved  skader  offpiste   </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=14"> Håndballgutta på tur 14 Av Harald</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=15"> koordinator for helseteamet. Totalt sett vil dett</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=16"> 16 Forts. fra foregående side: Håndballgutta </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=17"> 17</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=18"> nye doktorgrader disputas ved ntnU 5. desember 2</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=19"> disputas ved ntnU 20.juni 2013: Jørn Heggelund «</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=20"> disputas Uio 1. november: eirik kristianslund «m</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=21"> IDÉ DESIGN LAYOUT F ll trykk r s iss</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=22"> kLInIkk 24’s caseHJøRne Langvarig lyske- og ham</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=23"> Fase 2: Varighet 4 uker Annenhver dag • Starter </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=24"> Respons fra leserne muskel-skjelettradiologi – r</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=25"> FFI IDRETTSFYSIOTERAPISEMINAR MED ETTERFØLGENDE Å</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=26"> Idrettsmedisinsk Høstkongress 2013 26 </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=27"> Æresmedlemskap i NIMf: Overlege Lars kolsrud </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=28"> seneoverbelastningsskader; profylakse og rehabili</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=29"> tkilalarters  s.  ePlavs  åie  hnoteldne </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=30"> 30 Forts. fra foregående side: Senebelastnings- s</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=31"> 31</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=32"> Reisebrev fra World Games i beachhåndball 2013 i </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=33"> bruke sunn fornuft i forhold til matvalg. Men mat</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=34"> Tema: Net voloreh enimp 34 gjerne basisø</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=35"> Informasjon fra autorisasjonskomiteen i nImF angå</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=36"> Skadeforebygging som e-læring av Kathrin Steffen </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=37"> nyHeteR FRa senteR FoR IdRettsskadeFoRsknInG Les </a> <a title="NIM NR4_13_pub page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=38"> KonGRess KalendeR 38 2014 JanUaR 30.</a> <a title="NIM NR4_13_pub page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/0de54227?page=39"> NY REDAKTØR SØKES Nåværende redaktør av Norsk I</a>