If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 1<br /> Del II<br /> Introduksjon til<br /> virksomheten<br /> og hovedtall<br /> 4 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall<br /> 6 Nøkkeltall 2015<br /> 7 Ledelsen<br /> 8 Organisasjon<br /> 9 Samfunnsansvar<br /> 5<br /> Nøkkeltall 2015<br /> I 2015 innvilget Enova stØtte til prosjekter med et samlet energiresultat på 1,8 TWh gjennom<br /> Energifondet, fordelt på energieffektivisering, konvertering og Økt utnyttelse av fornybar energi.<br /> NY ENERGI- OG KLIMATEKNOLOGI<br /> 23% I 2015 fikk 54 prosjekter tilsagn om stØtte fra Enova<br /> 20<br /> 5 GWh<br /> BOLIG<br /> 3% I 2015 fikk 198 prosjekter og mer enn<br /> 1<br /> 3800 energitiltak i bolig stØtte fra Enova<br /> 136 GWh<br /> YRKESBYGG<br /> 20% I 2015 fikk 454 prosjekter stØtte fra Enova<br /> IND<a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=1"> 1</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=2"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=3"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=4"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=5"> Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=6"> Nøkkeltall 2015 I 2015 innvilget Enova stØtte t</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=7"> II | INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTA</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=8"> Organisasjon Enovas fremste aktivum er den enke</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=9"> II | INTRODUKSJON TIL VIRKSOMHETEN OG HOVEDTA</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=10"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=11"> Del III Årets aktiviteter og resultater 10 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=12"> Del III A: Rapportering på Energifondet 2012–2015</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=13"> III Hovedmål 3: Økt bruk av andre</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=14"> Energifondets mål og resultater I 2015 kontrak</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=15"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=16"> Disponering av Energifondets midler Hvert år t</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=17"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=18"> Energi versus klimaresultater De prosjektene Enov</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=19"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=20"> Ny energi- og klimateknologi I den gjeldende a</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=21"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=22"> TABELL 3.7 ET UTVALG AV DE STØRSTE PROSJEKTENE IN</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=23"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=24"> Utdypende rapportering Energiresultater Det k</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=25"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=26"> TABELL 3.9 STØTTENIVÅ INNENFOR ENERGIFONDET 2012-</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=27"> III Energiresultater per prosjektkategori Pro</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=28"> Energieffektivisering har stått for mer enn halvp</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=29"> III PortefØljens sammensetning I 2015 er prosj</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=30"> FIGUR 3.9 PROSJEKTER 2012-2015 FORDELT ETTER STØR</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=31"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=32"> Figur 3.12 viser utviklingen i antall mottatte sø</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=33"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=34"> Aktiviteter Enovatilskuddet ble lansert i 2015. </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=35"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=36"> Aktiviteter innen kommunikasjon og samfunnskontak</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=37"> III Internasjonalt Internasjonalt arbeid er en</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=38"> Geografisk spredning og de stØrste prosjektene I</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=39"> III A | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2012–2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=40"> TABELL 3.18 TOPP 10 I 2015 - PROSJEKTER MED HØYES</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=41"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=42"> TABELL 3.21 ENERGIRESULTATER 2001-2011, KORRIGERT</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=43"> III Figur 3.18 viser andelen sluttrapporterte p</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=44"> Realiserte resultater Når Enova gir støtte til </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=45"> III B | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2001–2011 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=46"> Klimarapportering Her oppsummeres den estimerte</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=47"> III B | RAPPORTERING PÅ ENERGIFONDET 2001–2011 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=48"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=49"> III lave kraftpriser, og et overskudd av elsert</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=50"> Vannkraft, vindkraft og solkraft forventes å være</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=51"> III C | TEMATISK RAPPORTERING Vindkraft får fo</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=52"> Vannkraft – ny teknologi realiserer potensialet V</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=53"> III C | TEMATISK RAPPORTERING Nyheter </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=54"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=55"> Del IV Styring og kontroll i virksomheten 54 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=56"> Enova – på lag med markedet Enova skal drive fr</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=57"> IV | STYRING OG KONTROLL I VIRKSOMHETEN Styri</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=58"> Sentrale metoder i saksbehandlingen Enovas pros</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=59"> IV Som forvalter av fellesskapets midler h</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=60"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=61"> Del V Vurdering av fremtidsutsikter 60 De</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=62"> Startskudd for omstilling I løpet av 50 år skal</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=63"> V | VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=64"> Norge har gode forutsetninger for å gjøre det god</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=65"> V | VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Fornybar t</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=66"> Industri og anlegg24 Flere energitiltak i indus</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=67"> V | VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Nyheter </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=68"> Yrkesbygg31 GrØnn bØlge i eiendomsbransjen Ma</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=69"> V | VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Nyheter </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=70"> Ny energi- og klimateknologi38 Stort behov for </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=71"> V | VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Nyheter </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=72"> Transport40 Transportbransjen elektrifiseres </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=73"> V | VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Nyheter </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=74"> Bolig45 Flere gjennomfØrer energitiltak i bolig</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=75"> V | VURDERING AV FREMTIDSUTSIKTER Bioenergi </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=76"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=77"> Del VI Årsregnskap 76 Del VI Årsregnskap </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=78"> Årsregnskap Energifondet Ledelseskommentarer I</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=79"> VI | ÅRSREGNSKAP Bevilgningsrapportering Be</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=80"> Balanse for Energifondet 2015 Note 2015 </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=81"> VI | ÅRSREGNSKAP </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=82"> 82</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=83"> VI | ÅRSREGNSKAP Årsregnskap Enova SF Styret</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=84"> avgjørende med likestilling og mangfold på arbeid</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=85"> VI | ÅRSREGNSKAP Resultatregnskap Note </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=86"> Balanse pr. 31.12 Note 2015 2014 EIEND</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=87"> VI | ÅRSREGNSKAP Kontantstrømoppstilling N</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=88"> NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=89"> VI | ÅRSREGNSKAP NOTE 3 VARIGE DRIFTSMIDLER K</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=90"> NOTE 4 LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE OG GODTGJØR</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=91"> VI | ÅRSREGNSKAP NOTE 5 BANKINNSKUDD, KONTANTER</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=92"> 92</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=93"> VI | ÅRSREGNSKAP </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=94"></a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=95"> Vedlegg 94 Vedlegg 96 Vedlegg A: </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=96"> VEDLEGG A PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATEK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=97"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE [kg CO </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=98"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=99"> 102 prosjekter i 2012-2015 Ny energi- og klimat</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=100"> VEDLEGG A PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATEK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 101" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=101"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE [kg CO </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 102" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=102"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 103" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=103"> Enovas støtteprogram for ny teknologi Ny energi</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 104" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=104"> VEDLEGG A PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATEK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 105" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=105"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE [kg CO </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 106" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=106"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 107" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=107"> Drammen smykker seg med solsmaragd I eiendomsbr</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 108" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=108"> VEDLEGG A PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATEK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 109" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=109"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE [kg CO </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 110" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=110"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 111" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=111"> Energieffektiv svømmehall i Asker kommune Ambis</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 112" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=112"> VEDLEGG A PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATEK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 113" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=113"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE [kg CO </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 114" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=114"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 115" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=115"> Millionstøtte til fremtidens strømnett Lyse Eln</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 116" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=116"> VEDLEGG A PROSJEKTER INNEN NY ENERGI- OG KLIMATEK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 117" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=117"> PROSJEKTETS KLIMARESULTAT I NORGE [kg CO </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 118" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=118"> REALISERT SPREDNING AV TEKNOLOGI VIDERE UTVIK</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 119" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=119"> Effektive skipskraner gir bedre luft Enova inve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 120" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=120"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 121" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=121"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 122" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=122"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 123" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=123"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 124" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=124"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 125" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=125"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 126" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=126"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 127" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=127"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 128" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=128"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 129" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=129"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 130" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=130"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 131" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=131"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 132" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=132"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 133" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=133"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 134" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=134"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 135" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=135"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 136" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=136"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 137" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=137"> VEDLEGG Energiresultat Ve</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 138" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=138"> VEDLEGG B: PROSJEKTLISTE 20151 Energ</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 139" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=139"> VEDLEGG Vedlegg C Oppdrag utenfor Energifondet</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 140" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=140"> Definisjoner og forklaring av terminologi CO2-</a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 141" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=141"> Passivhus Passivhus er bygg med svært lavt behov </a> <a title="Enova SF Resultat- og aktivitetsrapport 2015 page 142" href="http://viewer.zmags.com/publication/10283926?page=142"> Enova er et statlig foretak som skal drive fram e</a>