If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> MARKEDSRAPPORT<br /> ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK EFTERÅR 2015<br /> 2 MARKEDSRAPPORT<br /> Erhvervsejendomme i Danmark · Efterår 2015<br /> Udgivet af Nybolig Erhverv<br /> Under Krystallen 1, 2. sal<br /> 1780 KØbenhavn V<br /> Tlf.: 4455 5620<br /> E-mail: nybolig.erhverv@nykredit.dk<br /> Web: www.nyboligerhverv.dk<br /> Ansvarshavende redaktØr:<br /> Kristian Ryom<br /> Redaktion og tilrettelæggelse:<br /> Stig Plon Kjeldsen<br /> Malene Surangi Meyer<br /> Simon Weileby Lütscher<br /> Camilla Sabroe<br /> Mariana I. MØller<br /> Layout og produktion:<br /> Pia Lynggaard JØrgensen<br /> Fotografer:<br /> Lars MØller<br /> Ebbe Forup<br /> Nærværende markedsrapport, Erhvervsejendomme i Dan-<br /> mark, kan ikke erstatte individuel rådgivning. Nybolig Erhverv<br /> påtager sig intet ansvar for rigtigheden af de i rapporten<br /> fremsatte oplysninger ligesom Nybolig Erhverv ej heller på-<br /> tager sig ansvar for skader eller tab, der di<a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=1"> MARKEDSRAPPORT ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK EF</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=2"> 2 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=3"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=4"> 4 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=5"> at den effektive kronekurs er blevet svækket til </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=6"> 6 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danma</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=7"> personer. Det betyder, at lØnmodtagerbeskæftigels</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=8"> </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=9"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=10"> 10 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=11"> specialiserede ejendomsudviklere er parate til at</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=12"> 12 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=13"> investorerne, der Ønsker en begrænset lØbende ind</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=14"> 14 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=15"> Vi oplever ligeledes stor investeringsinteresse f</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=16"> 16 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=17"> nemgribende istandsatte lejligheder ligger i nive</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=18"> 18 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=19"> I Kolding udgØr beliggenhed for nybyggede lejligh</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=20"> 20 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=21"> I Roskilde og KØge handles færdigudviklede ældre </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=22"> 22 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=23"> offentlige transport, og når den nye metroring ta</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=24"> 24 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=25"> MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Efte</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=26"> 26 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=27"> kan udlejes. I regionens Øvrige stØrre byer er le</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=28"> 28 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=29"> Lejerne har fokus på fleksibilitet LejeefterspØrg</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=30"> 30 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=31"> Den generelle lejeinteresse, ud over interessen f</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=32"> 32 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=33"> Bykernerne er ofte omfattet af bevarende lokalpla</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=34"> 34 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=35"> Klaregade og Slotsgade samt de mindre smØge</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=36"> 36 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=37"> Vi oplever desuden en opblomstring i Koldings caf</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=38"> 38 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=39"> logistikejendomme. Virksomhederne går efter ejend</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=40"> 40MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · Ef</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=41"> Trekantområdet oplever massiv interesse fra virks</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=42"> 42 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=43"> Mere effektiv kontorudnyttelse er blevet til virk</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=44"> 44 MARKEDSRAPPORT Erhvervsejendomme i Danmark · E</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=45"> Verdens centralbanker ser i disse år en valutaris</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=46"> E-mailservicen ”Investering” ”Nybolig Erhverv </a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=47"> Med 25 forretninger, fordelt over hele landet, er</a> <a title="Markedsrapporten_Erhvervsejendomme_i_Danmark_Efteraar_2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/103c6027?page=48"> </a>