If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 8–2018<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> B<br /> OLUS TEKNOLOGI<br /> TilfØrer grunnbehovet til melkekyr<br /> og kjØttfe i fra 120 - til 240 dager<br /> F<br /> Mangan, Sink<br /> Vitamin<br /> A, D & E<br /> Stimulerer<br /> ruktbarhet<br /> aksvet.no<br /> SELGES KUN GJENNOM VETERINÆR<br /> 19<br /> INNHOLD LEDER<br /> 8/2018 4 Osteeventyr med verdens beste melk<br /> AVL<br /> 8 Raskere svar på prøver til genotyping<br /> 10 Effektivisering av avlsarbeid på jureksteriør<br /> 78 Avlsstatuetten 2010<br /> ØKONOMI/LEDELSE<br /> 56 Avlingssvikt – er det lønsamt å ha alle dyra?<br /> FÔR/FÔRING<br /> 19 Fôring med alternative fôrmidler og dyrehelsen<br /> 26 Mineraler og behov til storfe<br /> 30 Bolus som tilskudd av mineraler og vitaminer<br /> 42 Råmelkskvalitet hos norske melkekyr<br /> 60 Tanker om fett<br /> 66 Kan sagflis erstatte surfôr til mjølkekyr?<br /> 72 Regelverksavklaringa<a title="Buskap 08-2018 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=1"> 8–2018 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 08-2018 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=2"> B OLUS TEKNOLOGI TilfØrer grunnbehovet til melkek</a> <a title="Buskap 08-2018 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=3"> 19 INNHOLD LEDER 8/2018 4 </a> <a title="Buskap 08-2018 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 08-2018 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=5"> www.ricardofoto.no VM-tittelen til Kraftkar fra </a> <a title="Buskap 08-2018 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=6"> REPORTASJE Irland baserer sin melkeproduksjon </a> <a title="Buskap 08-2018 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=7"> Bærekraftfôr – redusert metanutslipp Gode result</a> <a title="Buskap 08-2018 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=8"> AVL Cecilie Ødegård Forsker Cecilie.Od</a> <a title="Buskap 08-2018 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=9"> Med ny avtale med et laboratorium som har stor ka</a> <a title="Buskap 08-2018 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=10"> AVL Øyvind Nordbø </a> <a title="Buskap 08-2018 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=11"> Geno intensiverer nå arbeidet for å forbedre avls</a> <a title="Buskap 08-2018 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=12"> FRUKTBARHET Første ultralydkurs i regi a</a> <a title="Buskap 08-2018 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=13"> FS Hybridmikser – en verdensnyhet! I samarbeid m</a> <a title="Buskap 08-2018 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=14"> Rasmus Lang-Ree rlr@geno.no </a> <a title="Buskap 08-2018 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=15"> NEDRE SKJELVAN I INDERØY KOMMUNE I TRØNDELAG • Ma</a> <a title="Buskap 08-2018 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=16"> VIGNETT REPORTASJE Glødende avlsinteresse</a> <a title="Buskap 08-2018 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=17"> </a> <a title="Buskap 08-2018 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=18"> Grunnlaget for livsytelsen legges ved fødsel En g</a> <a title="Buskap 08-2018 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=19"> Anne Cathrine Whist Seksjonsleder Forskning </a> <a title="Buskap 08-2018 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=20"> VIGNETT FÔRING Fôring med alternative fôr</a> <a title="Buskap 08-2018 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=21"> redusere mikrobeaktiviteten både hos ammekyr og m</a> <a title="Buskap 08-2018 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=22"> VIGNETT FÔRING Fôring med alternative fôr</a> <a title="Buskap 08-2018 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=23"> Ved å tilsette urea kan nitrogeninnholdet i dyppl</a> <a title="Buskap 08-2018 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=24"> HELSE </a> <a title="Buskap 08-2018 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=25"> Ferskvann SPERMIER MED FORLENGET LEVETID SpermVi</a> <a title="Buskap 08-2018 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=26"> FÔRING Tilskudd av mineraler skal bare gis for</a> <a title="Buskap 08-2018 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=27"> ov til storfe Figur 1. En prinsippskisse over opt</a> <a title="Buskap 08-2018 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=28"> VIGNETT FÔRING Mineraler og behov til sto</a> <a title="Buskap 08-2018 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=29"> Vitamin E i grovfôr er avhengig av hvordan fôret </a> <a title="Buskap 08-2018 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=30"> FÔRING Per Gillu</a> <a title="Buskap 08-2018 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=31"> Optimal tilførsel av mineraler og vitaminer er nø</a> <a title="Buskap 08-2018 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=32"> VIGNETT FÔRING Bolus som tilskudd av mine</a> <a title="Buskap 08-2018 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=33"> Lely Astronaut A5 Lely mener at friske og stressf</a> <a title="Buskap 08-2018 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=34"> Rasmus Lang-Ree rlr@geno.no Tekst REPORTASJE </a> <a title="Buskap 08-2018 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=35"> Norsk hvete inneholder lite selen sammenlignet me</a> <a title="Buskap 08-2018 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=36"> REPORTASJE Dialog med dyresjåfører, veterinær </a> <a title="Buskap 08-2018 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=37"> USTU HAUGSET I RENDALEN KOMMUNE I HEDMARK • Gunn </a> <a title="Buskap 08-2018 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=38"> VIGNETT REPORTASJE Helsestorfe-besetning </a> <a title="Buskap 08-2018 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=39"> Monobox  Vask av spene, stimulering, melking</a> <a title="Buskap 08-2018 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=40"> DYEVELFERD Tine planlegger Ola</a> <a title="Buskap 08-2018 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=41"> I tillegg til disse indikatorene må en også vurde</a> <a title="Buskap 08-2018 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=42"> Julie Føske Johnsen Post Doc i forsker- </a> <a title="Buskap 08-2018 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=43"> Først når råmelkas kvalitet er målt med refraktom</a> <a title="Buskap 08-2018 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=44"> ORGANISASJON Agnete Børresen Organisa</a> <a title="Buskap 08-2018 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=45"> på høstmøtene etterspørsel etter. Embryo et vikti</a> <a title="Buskap 08-2018 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=46"> REPORTASJE Erling Mysen Frilansjo</a> <a title="Buskap 08-2018 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=47"> Gaudaost fra Ostegården i Fana stakk av med gull </a> <a title="Buskap 08-2018 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=48"> FORSKJELLIG Hanne Myrvoldhaug </a> <a title="Buskap 08-2018 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=49"> id elsket kyr Røkterens mange yrker Hver dag i </a> <a title="Buskap 08-2018 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=50"> Er det avlstoget Geno-markedssjefen og Fjellryd p</a> <a title="Buskap 08-2018 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=51"> </a> <a title="Buskap 08-2018 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=52"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Buskap vil gjerne ha</a> <a title="Buskap 08-2018 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=53"> Fjøsstellet har gått fra arbeidsamt til moro</a> <a title="Buskap 08-2018 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=54"> FORSKJELLIG DAGBOK FRA VANGEN GÅRD </a> <a title="Buskap 08-2018 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=55"> Tida går fort når en trives og har det travelt. D</a> <a title="Buskap 08-2018 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=56"> ØKONOMI Helge Øksendal Ø</a> <a title="Buskap 08-2018 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=57"> Får ein 100 000 fôreiningar færre enn vanleg, må </a> <a title="Buskap 08-2018 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=58"> VIGNETT ØKONOMI Avlingssvikt – er det løn</a> <a title="Buskap 08-2018 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=59"> REPORTASJE ELMIA LANTBRUK Sveriges største landb</a> <a title="Buskap 08-2018 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=60"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 08-2018 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=61"> NORD KLEMOEN I NORDRE LAND KOMMUNE I OPPLAND • He</a> <a title="Buskap 08-2018 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=62"> VIGNETT REPORTASJE Motbakkeløp i første d</a> <a title="Buskap 08-2018 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=63"> Utmarka er en ressurs som vil få mer status etter</a> <a title="Buskap 08-2018 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=64"> FÔRING Nøkkelen til høyt fettinnhold i mjølka </a> <a title="Buskap 08-2018 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=65"> dag er det tillatt å tilsette maksimalt tre prose</a> <a title="Buskap 08-2018 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=66"> FÔR Odd Magne Harstad Professor odd.hars</a> <a title="Buskap 08-2018 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=67"> Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved </a> <a title="Buskap 08-2018 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=68"> Oddfrid Vange Bergfjord Frilan</a> <a title="Buskap 08-2018 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=69"> ANDERSTUNET, SANDAL I JØLSTER KOMMUNE, SOGN OG FJ</a> <a title="Buskap 08-2018 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=70"> VIGNETT REPORTASJE Gode og gjennomtenkte </a> <a title="Buskap 08-2018 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=71"> STORFEINNREDNING - Lang erfaring </a> <a title="Buskap 08-2018 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=72"> FÔR Idun Bjerkvik Leinaas </a> <a title="Buskap 08-2018 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=73"> Katastrofeparagrafen i økologiforskriften gjer de</a> <a title="Buskap 08-2018 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=74"> REPORTASJE Røyneberg samdrift har erfaring med</a> <a title="Buskap 08-2018 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=75"> RØYNEBERG SAMDRIFT I SOLA KOMMUNE I ROGALAND • An</a> <a title="Buskap 08-2018 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=76"> VIGNETT REPORTASJE Først ute med ny robot</a> <a title="Buskap 08-2018 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=77"> UTFODRINGSGRINDAR Tel. 908 26 618 </a> <a title="Buskap 08-2018 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=78"> AVL Bjørn Johansen Avlsstatuetten</a> <a title="Buskap 08-2018 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=79"> Pluss Sinku med organisk Selen God mineraldekning</a> <a title="Buskap 08-2018 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=80"> HELSE Anne Hege </a> <a title="Buskap 08-2018 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=81"> Iblant oppstår skader og sår, og god sårbehandlin</a> <a title="Buskap 08-2018 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=82"> REPORTASJE Å være tett på alle parametere for </a> <a title="Buskap 08-2018 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=83"> MIDTRE GLADSØ I STEINKJER KOMMUNE I TRØNDELAG • L</a> <a title="Buskap 08-2018 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=84"> VIGNETT REPORTASJE Stø kurs mot kvalitets</a> <a title="Buskap 08-2018 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=85"> VitaMineral Ekstra - Tilpasset fôring med ammonia</a> <a title="Buskap 08-2018 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=86"> REPORTASJE Oddfrid Vange Bergfjord </a> <a title="Buskap 08-2018 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=87"> BJØRK GARD, LUSTER KOMMUNE I SOGN OG FJORDANE • </a> <a title="Buskap 08-2018 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=88"> FORSKJELLIG Toril Wikes</a> <a title="Buskap 08-2018 page 89" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=89"> I Norge er kun tre prosent av landarealet dyrka m</a> <a title="Buskap 08-2018 page 90" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=90"> Ingunn Schei Spesialrådgiver i Tine ingunn</a> <a title="Buskap 08-2018 page 91" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=91"> Ein kanadisk forskar har vist at NorFor er betre </a> <a title="Buskap 08-2018 page 92" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=92"> FORSKJELLIG BUSKAP 50 ÅR Rasmus Lan</a> <a title="Buskap 08-2018 page 93" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=93"> Tlf: 930 56 315/930 56 316, 2651 Østre Gausdal E-</a> <a title="Buskap 08-2018 page 94" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=94"> -bonden Redaktør: Heidi Stenseng Tilbud om f</a> <a title="Buskap 08-2018 page 95" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=95"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 08-2018 page 96" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=96"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 08-2018 page 97" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=97"> Storfeskolen – veien til Cand.KU™ Storfeskolen</a> <a title="Buskap 08-2018 page 98" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=98"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 08-2018 page 99" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=99"> Er dette ditt marked? Buskap nr 1 kommer ut 5.02.</a> <a title="Buskap 08-2018 page 100" href="http://viewer.zmags.com/publication/107171e6?page=100"> Det er Anne Kristin og Arnsteins melkesystem Anne</a>