If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 10 2017 | 97. ÅRGANG |<br /> – Grunnleggende<br /> uakseptabelt<br /> Overvåket av PST:<br /> Nyheter fra Universitetsforlaget<br /> Magnus Matningsdal<br /> Straffeloven<br /> De straffbare handlingene, kommentarutgave<br /> Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov.<br /> Loven trådte i kraft 1. oktober 2015. Denne<br /> boken inneholder kommentarer til<br /> straffelovens andre del – de straffbare<br /> handlingene.<br /> Kr 1599,-<br /> Torje Sunde og Ida Sørebø<br /> Tjenesteloven<br /> Tjenestedirektivet i norsk rett, kommentarutgave<br /> Tjenesteloven gjennomfører EUs tjenestedirektiv,<br /> som har til formål å gjøre det enklere å yte og<br /> motta tjenester på tvers av landegrensene innad<br /> i EU/EØS. Kommentarutgaven inneholder<br /> en grundig omtale av hver bestemmelse i<br /> tjenesteloven og setter disse inn i en bredere<br /> EØS-rettslig sammenheng. Boken tar også opp<br /> g<a title="AdvokatbladetOkt17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 10 2017</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=2"> Nyheter fra Universitetsforlaget Magnus Matning</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=3"> Innhold 54 Nyheter 4 Ny møteplass for legal-te</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=4"> Curt A. Lier. Hevder å ha Juristforbundet har </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=5"> ønsker at deltagerne skal få utvidet perspektiver</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=6"> NYHETER Kritisk til politi-granskning </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=7"> I Arntzen de Besche blir du utfordret. Vi satser </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=8"> Aktuelle fagtilbud – meld deg på! AJOURFØRINGS</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=9"> Erlend Wessel Carlsen var frem til utgangen av 20</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=10"> NYHETER «Vi var helt bevisste på at dette ikke s</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=11"> Han har mangeårig erfaring fra Thommessen fø</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=12"> OVERVÅKNINGSSAKEN Advokatkontor havnet midt i M</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=13"> ved kontoret er blitt overvåket, men at advokat B</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=14"> OVERVÅKNINGSSAKEN 110 millioner fra Midt- Ifølge </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=15"> OVERVÅKNINGSSAKEN Østen til Stavanger ! Advokatb</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=16"> NYHETER Vil ha edruelighet inn i tekno-de</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=17"> NYHETER til de juridiske fakultetene ved Ivy L</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=18"> NYHETER Færre oversittere på glattcelle Advokat o</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=19"> Advokatfullmektig Sindre Bogen jobber med kontrak</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=20"> NYHETER PR-stunt for Bare fem, seks personer har </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=21"> advokatvakt Til vanlig er det advokatvakt i</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=22"> TEMA: BARNEFORDELING Høyt konfliktnivå i barnefo</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=23"> I over en tr tvistsakene det påstan for barnets p</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=24"> TEMA: BARNEFORDELING – Advokater har plikt til å</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=25"> NYHETER – Rettshjelp bør være like naturlig som </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=26"> SAMLING I NORD </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=27"> SAMLING I NORD Advokat-treff i Lofoten Sa</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=28"> SAMLING I NORD Angrer ikke på at d Unge advokate</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=29"> SAMLING I NORD flyttet nordover – Som kommunea</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=30"> NYHETER Her er landets beste internadvokater </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=31"> Ro Sommernes er i sterk vekst, og opplev</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=32"> Advokatforeningen er advokatenes profesjons- og i</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=33"> JU§NYTT nr. 10/2017 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=34"> JU§NYTT nr. 10/2017 Ikrafttredelse nye lover: 2</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=35"> Søksmålskompetanse i saker etter utlendingslov</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=36"> JU§NYTT nr. 10/2017 Sending av fotografi med </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=37"> Fjerning av miljøfarlig avfall Høyesterett avsa </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=38"> JU§NYTT nr. 10/2017 Narkotikadommer i Høyesteret</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=39"> forb</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=40"> DEBATT ninger. Det paradoksale resultat kan de</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=41"> NYHETER DKEOBMAMTTENTAREN Forstår PST hva de set</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=43"> økt til rundt fem Jutsulseeknsikornd.Ved re visjo</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=44"> rett fra SANDANE i NORDFJORD I denne spalten tar </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=45"> Navn: Jan Erik Mardal Alder: 46 år Stilling: Inne</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=46"> NYHETER Mangfold, bønnerom og vilje til å ofr</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=47"> NYHETER Økt slagkraft når to blir til en Faglig </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=48"> NYHETER Mekling </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=49"> NYHETER DEBATT: Panelet</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=50"> NYHETER – Aldri tro du er ferdig utlært – Det e</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=51"> selvfølge. Selv om du som forsvarer vet svaret, e</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=52"> Små kryp, store erstatningskrav Av VEBJØRN W</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=54"> Månedensadvokat Svein Kjetil Stallemo – Det e</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=55"> som gutten hadde vært voksen på gjerningstidspunk</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=56"> Klient-napping I En Oslo-advokat ble klaget i</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=57"> Vil ha selvmordsdebatt Advokat Gunnar Nerdrum </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=59"> FOLK & FORUM Nå kan du få straffesakene digital</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Kjell-André</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=61"> Advokatene i BI Advokat AS har slått seg sammen m</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=62"> FOLK & FORUM STILLINGSANNONSER Aurlien Vo</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=63"> ANNONSER en barndom uten vold Testamentarisk gav</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=64"> FOLK & FORUM Navn og alder: STIAN FINNE LANGE, </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=65"> ADVOKATER I NYHETENE 180.000 KLIENTER I ÉN SAK Ha</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=66"> Advokater i SosialeMedier Den liberale ju</a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetOkt17 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/115c4023?page=68"> Canali Carlos s Cavour Cesare a Common Crocket Di</a>