If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Color Group AS Årsrapport 2010<br /> Color Group AS Årsrapport 2010<br /> Hovedtall og nØkkeltall<br /> Color Group AS<br /> REGNSKAPSSTANDARD IFRS<br /> KONSERN 2010 2009 2008 2007 2006 2010<br /> TRAFIKKUTVIKLINGEN<br /> Passasjerer 4 129 119 4 212 974 4 093 761 4 294 691 4 279 868<br /> Biler 958 671 984 695 890 407 879 458 828 284<br /> Fraktenheter (12 m-ekvivalent<a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=1"> Color Group AS Årsrapport 2010</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=2"> Color Group AS Årsrapport 2010 Hovedt</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=3"> 3</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=4"> Color Group AS </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=5"> Beredt for en ny tid OM KONSERNET Color Group AS</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=6"> Color Group AS </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=7"> Stabile rammevilkår Color Lines satsing under no</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=8"> Color Group AS Årsrapport 2010 MiljØ og si</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=9"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=10"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=11"> STYRET OG AKSJONÆRFORHOLD O.N. Sunde AS eier indi</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=12"> Styrets beretning med regnskap </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=13"> Resultatregnskap Color Group AS MORSELSKAP </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=14"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=15"> KontantstrØmoppstilling Color Group AS MORS</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=16"> Styrets beretning med regnskap Color Group </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=17"> Noter 2010 Color Group AS NOTE 1 REGNSKAPSPRI</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=18"> Noter </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=19"> til konsernets kontantgenererende enheter som for</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=20"> Noter </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=21"> NØkkeltall fra virksomhetsområdene </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=22"> Noter </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=23"> NOTE 7 INNTEKTER OG KOSTNADER Sum driftsinntekte</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=24"> Noter </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=25"> NOTE 13 LANGSIKTIG RENTEBÆRENDE GJELD, PANTSTILLE</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=26"> Noter </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=27"> +/- 10 % fØr inngåtte valutaderivatkontrakter vil</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=28"> Noter </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=29"> BalansefØrt verdi og virkelig verdi på langsiktig</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=30"> Noter Color Group Årsrapport 2010 Balansepos</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=31"> Retningslinjer for ledergodtgjØrelse for 2010 God</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=32"> Noter Color Group Årsrapport 2010 Morselskap</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=33"> NOTE 24 SKATTEKOSTNADER Konsern BelØp i NOK tuse</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=34"> Color Group Årsrapport 2010 </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=35"> /HGHOVHVHUNO ULQJ 9LHUNO UHUHWWHUEHVWHRYHUEHY</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=36"> Color Group Årsrapport 2010 </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=37"> 37</a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=38"> Color Group Årsrapport 2010 </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=39"> </a> <a title="color-group-as-aarsrapport-2010 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/11ef08e2?page=40"> KRISTIANSAND – HIRTSHALS M/S SuperSpeed 1 Byggeå</a>