If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Šienapjovės-<br /> plauŠintuvės<br /> Pjauna arčiausiai žemės.<br /> Per kiekvieną pravažiavimą.<br /> 2|<br /> jūs neGalite PasiKliauti<br /> oru. tačiau Galite<br /> PasiKliauti „joHn deere“<br /> šienaPjove-Plaušintuve.<br /> Įtempta darbotvarkė. nenuspėjamas oras. tai du patys svarbiausi iššūkiai,<br /> su kuriais tenka susidurti kiekvienam ūkininkui ar paslaugų tiekėjui.<br /> 17 „john deere“ aukštos kokybės šienapjovių-plaušintuvių modelių leidžia<br /> lengviau atsikvėpti. jos suderina nepriekaištingą konstrukcinę kokybę ir<br /> išskirtinio našumo pjovimą. taip pat su mūsų našia plaušinimo sistema džiovinti<br /> galėsite greičiau, sutaupysite laiko ir sumažinsite degalų išlaidas. nesvarbu, koks<br /> jūsų ūkis. nesvarbu, koks jūsų verslas. jūs nesunkiai rasite geriausiai jūsų<br /> poreikius atitinkančią šienapjovę-plaušintuvę.<br /> | 3<br /> Turinys<br /> Kodėl verta rinktis šienapjovę-plaušintuvę? ......................4 – 5<br /> Kodėl verta ri<a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=1"> Šienapjovės- plauŠintuvės Pjauna arčiausiai žemė</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=2"> 2| jūs neGalite PasiKliauti oru. tačiau Galite </a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=3"> | 3 Turinys Kodėl verta rinktis šienapjo</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=4"> 4| Kodėl verta rinKtis šienaPjovę-Plau</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=5"> | 5 </a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=6"> 6 | Uretaniniai plaušinimo volai. Švelnesnis pl</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=7"> | 7 Plieninės sparnuotės. Sukurta itin tiksliai</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=8"> 8 | Priekyje pakabinama (10–11 p.) </a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=9"> |9 Kuri šienaPjovė-Plaušintuvė BūtŲ man tin</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=10"> 10 | Platesnis Pjovimas. maKsimalus </a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=11"> | 11 priekyje pakabinama šienapjo</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=12"> 12 |</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=13"> | 13 lenGva naudoti. lenGva valdYti. mūs</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=14"> 14 | Plačiausias pjovimas naudokite kartu su F3</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=15"> Prevencinė apsauga naudojant novatorišką hidrauli</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=16"> 16 | auKščiausias PatiKimumas. tolYGus Pjovi</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=17"> | 17 suKurtos didŽiausioms aPKrovoms ir naši</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=18"> 18 | oPtimalus našumas. sPartesnis darBa</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=19"> Didelio našumo plaušinimo sistema agresyvi sparnu</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=20"> 20 | PadidinKite Pjovimo eFeKtYvumĄ. Pa</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=21"> | 21 maŽiau PrastovŲ. mūsų atstovų t</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=22"> 22 | techninė specifikacija 228A 13</a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=23"> | 23 1355 1365 </a> <a title="34AG.2015.104384.01_LIT_LT page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1354a1ec?page=24"> 24 | šieno ir PašarŲ eKsPertai. Mūsų</a>