If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
1<br /> Hydrofil kateter för kvinnor, klar att använda direkt<br /> 2<br /> 3<br /> Bruksanvisning<br /> 23316654 Version 3<br /> Coloplast logo är ett registerar varumärke som tillhör Coloplast A/S. Alla<br /> rättigheter är reserverade.© 2015-10-27<br /> 4<br /> 5<br /> Indikationer<br /> Steril tappningskateter för intermittent kateterisering.<br /> Information<br /> Coloplast tar inget ansvar för eventuella skador eller andra förluster som kan<br /> uppstå om produkten används på ett sätt som strider mot Coloplast aktuella<br /> rekommendationer.<br /> Den vätska som katetern ligger i är ofarlig. Vätskan kan dock orsaka fläckar. 6<br /> Försiktighetsåtgärder<br /> Använd ej produkten om förpackningen är skadad<br /> Skyddas mot solljus<br /> Kontakta vårdpersonal innan du utför självkateterisering för första<br /> gången.<br /> Kontakta vårdpersonal om du:<br /> -får symtom som feber, obehag vid blåstömning, överaktiv blåsa eller<br /> blod i urinen.<<a title="SP2425 SpeeediCath Compact Eve page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/141b20a3?page=1">1 Hydrofil kateter för kvinnor, klar att använd</a>