If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> FÖRSKOLAN<br /> BJÖRNFLOKAN<br /> 2<br /> Med hållbarhet och<br /> barnet i centrum<br /> Björnflokans förskola är en nybyggd förskola och är en av de mest centrala<br /> förskolorna i Borås. Förskolan är byggd för 123 barn och kommer att ha<br /> fem grupper för äldre barn samt fyra grupper för de yngre. Dem beskriver<br /> själva sina profil enligt nedan:<br /> ”Vår profil är Hållbarhet i förskolan med barnet i centrum och vi kommer<br /> verka för att vår utbildning främjar såväl ekologisk och miljömässig som<br /> social och kulturell samt ekonomisk hållbarhet. Barns delaktighet och<br /> inflytande är en viktig och framträdande dimension i detta arbete. Vi<br /> kommer också tidigt arbeta med att utveckla utomhuspedagogiken på<br /> förskolan för en ökad kvalitet i undervisningen utomhus.”<br /> När Lekolars inredningsarkitekt Jennie presenterade inredningsförslaget för<br /> förskolan låg fokus på deras profil och önskemål där hållbarhet, funktion<br /> och en<a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=1"> FÖRSKOLAN BJÖRNFLOKAN</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=2"> 2</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=3"> Med hållbarhet och barnet i centrum Björnflokans </a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=4"> 4</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=5"> FÖRSKOLAN BJÖRNFLOKAN ORT BORÅS BARN 120 FÄRDIGS</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=6"> BJÖRNFLOKAN Ett varmt välkomnande Kapprummet g</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=7"> 7</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=8"> 8</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=9"> Förskolan har även ett IKT- bibliotek </a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=10"> 10</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=11"> BJÖRNFLOKAN Hållbart och flexibelt i hemvistern</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=12"> Kanske kan Fixa Podium agera stora stenar, en sam</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=13"> 13</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=14"> I hemvisterna för de äldre barnen finns även här l</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=15"> 15</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=16"> 16</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=17"> Lekbordet möjliggör lek, lärande och bra förvari</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=18"> I rummet intill kan barnen bygga med populära Plu</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=19"> 19</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=20"> BJÖRNFLOKAN Lugn & ro i lugna rummet På försko</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=21"> 21</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=22"> 22</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=23"> I det lugna rummet för de äldre barnen är uppläg</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=24"> BJÖRNFLOKAN Sensationellt skapande De äldre ba</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=25"> 25</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=26"> 26</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=27"> 27</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=28"> BJÖRNFLOKAN Mumsigt i matsalen I denna ljusa, </a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=29"> 29</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=30"> 30</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=31"> 31</a> <a title="SE_REFcase_Magazine_Bjornflokansforskola_2023 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/153e20e3?page=32"> På lekolar.se hittar du fler inspirerande miljöer.</a>