If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT 2014<br /> INNLEDNING<br /> NKKs Hovedstyre og administrasjon ønsker at årsrapporten<br /> skal vise organisasjonens mangfold, bredden i vårt aktivitets­<br /> nivå og hvordan organisasjonen som helhet jobber for å nå<br /> de målsetninger som er forankret i vår formålsparagraf, våre<br /> verdier og strategier. Derfor inneholder også årsrapporten<br /> litt informasjon fra noen av våre 259 klubber og forbund og<br /> 13 regioner.<br /> Norsk Kennel Klub er en stor organisasjon, og fungerer som en<br /> overbygging for klubber og forbund, og har sine medlemmer<br /> gjennom dem. Årsrapporten viser at vi sammen gjennom NKK<br /> er en organisasjon som arbeider for hundevelferd og glede på<br /> veldig mange forskjellige fronter. Enten det gjelder registrering<br /> av helsedata, kurs og seminarer i regi av lokale hundeklubber<br /> eller NKKs administrasjon, eller vi arrangerer Dogs4All med<br /> 14.000 påmeldte hunder og 25.000 besøkende – er målet om<a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=1"> ÅRSRAPPORT 2014</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=2"> INNLEDNING NKKs Hovedstyre og administrasjon ø</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=3"> omdømme bygges blant annet på tillit, og tillit e</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=4"> Hvordan skal NKK jobbe? NKKs formål søkes nådd g</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=5"> Satsingsområder i perioden 2015-2019 </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=6"> Ambisjonsnivå • Moderne IT­løsninger for hundedat</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=7"> Forvaltningsansvaret for de forskjellige rasene t</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=8"> Helse og velferd Et av Norsk Kennel Klubs vikti</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=9"> Helse og velferd Genetisk variasjon i en rase</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=10"> I 2013 innledet Norsk Lundehundklubb (NLK) arbeid</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=11"> tester var det mest sentrale temaet. Videre ble v</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=12"> Topp 10 mest registrerte raser i Norge i 2014: (A</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=13"> Registrering og medlemstjenester </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=14"> 14 </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=15"> Arrangementer og aktiviteter Arrangementer </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=16"> Deltakelse på messer Administrasjonen deltar på fl</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=17"> Arrangementer og aktiviteter Stat</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=18"> Dogs4All 2014 Norsk Kennel Klub (NKK) rundet ut</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=19"> Norden møttes til dyst da DOGS4ALL var vertskap f</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=20"> Terminfestede prøver NKK jobber for at alle hund</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=21"> Arrangementer og aktiviteter </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=22"> NM­arrangementer 2014 for jakt­ og brukshund </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=23"> Registreringstall for retrieverklubbens raser i 2</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=24"> EN AV NKKs 259 KLUBBER Norsk Alaskan Malamute K</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=25"> Norsk Engelsk- setterklubb - NESK NESK var i 201</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=26"> Myndigheter og samfunn NKK har jobbet målrettet</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=27"> Myndigheter og samfunn nering av hunder), som</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=28"> EN AV NKKs 259 KLUBBER Hønefoss Hundeklubb </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=29"> Norsk EN AV NKKs 259 Bullmastiff KLUBB</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=30"> 30 Annonseverdi 2014 3 000 000 2 500 000 </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=31"> Synlighet i pressen og samfunnet Synl</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=32"> Sosiale medier NKK har stor nytte av tilstedevære</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=33"> Norsk Myndeklubb Norsk Myndeklubb avholder en r</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=34"> 34 </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=35"> Organisasjon og administrasjon Medlemsk</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=36"> Representantskapet Representantskapsmøtet er </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=37"> Organisasjon og administrasjon Vi fo</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=38"> Styrets beretning 2014 Virksomhet Norsk Kenne</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=39"> Gardermoen 23. juni 2015 Tom Ø. Martinse</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=40"> Årsregnskap 2014 Resultat Note </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=41"> Balanse Note 2014 </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=42"> Årsregnskap 2014 - Noter Note 1 ­ Regnskapsprins</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=43"> Note 2 ­ Inntekter 2014 2014 2014 2</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=44"> Note 4 ­ Varige driftsmidler Type anleggsmiddel </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=45"> Note 6 ­ Varebeholdning 2014 2013 Virkeli</a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=46"> Revisjonsberetning </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=47"> Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2014 </a> <a title="NKK a&#778;rsrapport_2014_ page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/154c4022?page=48"> Design: Createurene Foto: Ronald Johansen, Jean</a>