If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ÅRSRAPPORT 2015<br /> INNLEDNING<br /> NKKs Hovedstyre og administrasjon ønsker at års-<br /> rapporten skal vise organisasjonens mangfold samt<br /> bredden i vårt aktivitetsnivå. Vi vil også vise hvordan<br /> organisasjonen som helhet jobber for å nå de mål-<br /> setninger som er forankret i vår formålsparagraf, våre<br /> verdier og strategier. Derfor inneholder også års-<br /> rapporten litt informasjon fra noen av våre 263 klubber<br /> og forbund.<br /> Norsk Kennel Klub fungerer som en stor paraplyorgani-<br /> sasjon for flere hundre klubber og forbund, og har sine<br /> medlemmer gjennom dem. Årsrapporten viser at NKK<br /> er en organisasjon som arbeider for hundevelferd og<br /> glede på veldig mange fronter, og at målet om bedre<br /> hundevelferd og glede for både to- og firbente er den<br /> røde tråden i hele vårt virke; enten det dreier seg om<br /> registrering av helsedata, kurs og seminarer i regi av<br /> lokale hundeklubber eller NKKs admi<a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=1"> ÅRSRAPPORT 2015</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=2"> INNLEDNING NKKs Hovedstyre og administrasjon </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=3"> Tydelighet og troverdighet er viktig når det gjel</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=4"> Hvordan skal NKK jobbe? NKKs formål søkes nådd g</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=5"> SATSINGSOMRÅDER I PERIODEN 2015-2019 </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=6"> og effektiv kommunikasjon med medlemmene. • </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=7"> Arbeid med – og måloppnåelse i forhold til </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=8"> Helse og velferd Et av Norsk Kennel Klubs viktig</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=9"> Helse og velferd Vi er blant de ledende i</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=10"> arbeidet. DogWellNet.com ble åpnet for allmennhet</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=11"> KAMPEN FOR HUNDEVELFERDEN – NKKS ENGASJEMENT I «K</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=12"> For første gang i historien er Norges nasjonal- r</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=13"> HD-avlesninger i 2015 Diagnosegrad - antall Grupp</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=14"> Forvaltningsansvaret for de forskjellige rasene t</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=15"> Arrangementer og aktiviteter Arrangementer </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=16"> Deltakelse på messer To personer fra aktivitetsav</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=17"> Arrangementer og aktiviteter Statistikk </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=18"> European Dog Show 2015 Norgeshistoriens st</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=19"> 17 000 PÅMELDTE HUNDER I tillegg til selve EDS av</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=20"> Terminfestede prøver Navn Ant. prøver Avlyste p</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=21"> EN AV NKKs 263 KLUBBER Norsk Retrieverklubb Nors</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=22"> NM - ARRANGEMENTER - prøver i 2015 2</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=23"> EN AV NKKs 263 Norske Dachshundklubbers KLUBBER</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=24"> Hønefoss og omegn brukshundklubb Hønefoss og Om</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=25"> Hønefoss Hundeklubb </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=26"> Myndigheter og samfunn NKK har fortsatt sitt mål</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=27"> Myndigheter og samfunn NKK stiller seg ikke </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=28"> Steigen Hundeklubb Steigen Hundeklubb holder ti</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=29"> Øvre Numedal Hundeklubb </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=30"> EN AV NKKs 263 KLUBBER 30 Norsk Freestyle- f</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=31"> Annonseverdi 2015 Synlighet i pressen og samfunne</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=32"> Instagram og Snapchat retter seg mot en yngre mål</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=33"> EN AV NKKs Kvinesdal og 263 Flekkefjord</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=34"> EN AV NKKs 263 KLUBBER Norsk spes</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=35"> Organisasjon og administrasjon Medlemstall </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=36"> Representantskapet Representantskapsmøte</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=37"> EN AV NKKs 263 KLUBBER Rakkestad hundeklubb Ra</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=38"> Styrets beretning 2015 Virksomhet Norsk Kennel</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=39"> Oslo 25. mai 2016 </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=40"> Årsregnskap 2015 Resultat Note </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=41"> Balanse Note 2015 </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=42"> Årsregnskap 2015 - noter Note 1 - Regnskapsprins</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=43"> Note 2 - Inntekter 2015 2015 2015 </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=44"> Note 4 - Varige driftsmidler Type anleggsmiddel </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=45"> Note 6 - Varebeholdning 2015 2014 Salgsvare</a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=46"> Revisjonsberetning </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=47"> Norsk Kennel Klub | Årsrapport 2015 </a> <a title="NKK_A&#778;rsrapport2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/1648c1a8?page=48"> Foto: Vibeke Brath, Sidsel Andresen, Ole Walter S</a>