If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> GIFTFRI FÖRSKOLA<br /> SKAPA DIN<br /> GIFTFRIA<br /> FÖRSKOLA<br /> T<br /> F<br /> F<br /> I<br /> G<br /> R<br /> I<br /> F<br /> A<br /> Ö<br /> L<br /> R<br /> O<br /> S<br /> K<br /> VÅR TOTALA<br /> MILJÖPÅVERKAN<br /> Idag har vi en god insikt i de material vi använder i våra produkter. Däremot är fortfarande den<br /> totala miljöpåverkan som de gör, från vaggan till graven, betydligt mer oklar. Trots dagens allmänna<br /> miljömedvetenhet är detta fortfarande ett ganska outforskat område. Det finns t.ex.inga krav på att sådana<br /> undersökningar – så kallade livscykelanalyser – görs. Men det struntar vi i. Vi vill veta .allt om hur vi ska<br /> prioritera för att minska vårt totala avtryck. Därför satsar vi stort på livscykelanalyser framöver.<br /> NYA MÖJLIGHETER<br /> Det kan verka märkligt men fram tills nyligen har det varit<br /> en både lång och komplicerad process att räkna ut och<br /> jämför<a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=1"> GIFTFRI FÖRSKOLA SKAPA DIN GIFTFRIA FÖ</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=2"> VÅR TOTALA MILJÖPÅVERKAN Idag ha</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=3"> Idag finns det inga lagkrav på att redovisa materi</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=4"> “ Att Svanenmärka en produkt är en oerhö</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=5"> T F F I G R I F A Ö L R O S K KLIM</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=6"> T F F I R G I F A Ö SK L O R HUR </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=7"> </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=8"> Wille arbetsstation Wille kapprum Will</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=9"> Wille </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=10"> VID UTFÖRANDE LÄR OCH UTVECKLAS BARNEN GE</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=11"> T F F I R G I ATELJÉ SK F A Ö L O R </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=12"> T F F I R G I Ö STOLAR SK F A L O R </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=13"> Matte </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=14"> Nomi Nomi har formgivits av Peter Opsvik och är</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=15"> BORD </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=16"> LEKOLAR | 16 </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=17"> T F F I R G I FÖRVARING SK F A Ö L O </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=18"> Rabo lådfack </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=19"> Idun </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=20"> LEKOLAR | 20 </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=21"> LJUDABSORBERANDE INREDNING </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=22"> VILA </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=23"> MÄRKNING T F F I R MÄRKNING G I IFT F A</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=24"> T F F I R G LEKFULLT SK I F A Ö L O </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=25"> T F F G I R I F A Ö L R SK </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=26">  </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=27"> G SITTMÖBLER T F F I R I F A Ö SK L O</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=28"> SKÖTRUM </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=29"> CYKLAR </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=30"> LEKOLAR – DIN AVTALSLEVERANTÖR Lekolar är avt</a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=31"> SÄLJARE Viktor Feliniak </a> <a title="Folder Giftfri F&ouml;rskola Q4_2019 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/165ca3ad?page=32"> “ Marknadens första Svanenmärkta trehjulinga</a>