If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Fördelning av<br /> ersäƩningar 2011<br /> 2 INNEHÅLL<br /> Innehåll<br /> Copyswedes uppdrag 3<br /> Fördelning av ersäƩning för vidaresändning av tv och radio i kabel-tv-nät 4<br /> Fördelning mellan filmproducenter, radio-/tv-företag och<br /> upphovsmän/utövande konstnärer 5<br /> Fördelning av kabel-tv-ersäƩning per kanal 7<br /> Fördelning mellan upphovsmän och utövande konstnärer 8<br /> Den individuella fördelningen 9<br /> Fördelning av privatkopieringsersäƩning 11<br /> Vad är privatkopieringsersäƩning? 11<br /> Grunden Ɵll fördelning av privatkopieringsersäƩningen 11<br /> F<a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=1"> Fördelning av ersäƩningar 2011</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=2"> 2 INNEHÅLL Innehåll Copyswedes uppdr</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=3"> Copyswedes uppdrag Copyswede Ɵllgängliggör kul</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=4"> 4 FÖRDELNING AV ERSÄTTNING FÖR VIDARESÄNDNING A</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=5"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNING FÖR VIDARESÄNDNING AV TV</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=6"> 6 FÖRDELNING AV ERSÄTTNING FÖR VIDARESÄNDNING A</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=7"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNING FÖR VIDARESÄNDNING AV TV</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=8"> 8 FÖRDELNING AV ERSÄTTNING FÖR VIDARESÄNDNING A</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=9"> FÖRDELNING AV ERSÄTTNING FÖR VIDARESÄNDNING AV TV</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=10"> 10 FÖRDELNING AV ERSÄTTNING FÖR VIDARESÄNDNING A</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=11"> FÖRDELNING AV PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING 11 </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=12"> 12 FÖRDELNING AV PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=13"> FÖRDELNING AV PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING 13 </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=14"> 14 FÖRDELNING AV PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=15"> FÖRDELNING AV PRIVATKOPIERINGSERSÄTTNING 15 Fot</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=16"> 16 FÖRDELNING AV ÖVRIGA ERSÄTTNINGAR Fö</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=17"> OrganisaƟon Medarbetare Vd-kansli Maƫas Åkerlin</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=18"> 18 MEDLEMMAR Copyswedes medlemsorganisa</a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=19"> </a> <a title="Copyswede F&ouml;rdelning av ers&auml;ttningar 2011 SVE page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/167bab6d?page=20"> Copyswede Ɵllgängliggör kultur i olika medier, bl</a>