If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Rozwiązania Yale® dla<br /> przemysłu chemicznego.<br /> Tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo<br /> możesz liczyć<br /> na Yale<br /> Atmosfera wybuchowa<br /> Atmosfera potencjalnie wybuchowa występuje tam,<br /> gdzie dochodzi do takiej mieszaniny gazów, oparów,<br /> mgły lub pyłów, która może zapalić się w pewnych<br /> warunkach roboczych. Może się to zdarzyć na zarówno<br /> na etapie magazynowania, jak i produkcji.<br /> Eksplozje mogą spowodować śmierć i poważne obrażenia ciała, jak również znaczne<br /> straty materialne. Yale stale współpracuje ze swoimi partnerami dostarczając<br /> rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa we wszystkich strefach sklasyfikowanych<br /> zgodnie z dyrektywą ATEX.<br /> Przeładunek na ograniczonej przestrzeni<br /> W związku z rosnącym zapotrzebowaniem<br /> na produkcję na ograniczonej przestrzeni,<br /> pojawia się również konieczność pracy<br /> pieszych oraz sprzętu do przeładunku<br /> materiałów na tym samym obsz<a title="Chemical leaflet Rev01 PL page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/168bf3ac?page=1"> Rozwiązania Yale® dla przemysłu chemicznego.</a> <a title="Chemical leaflet Rev01 PL page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/168bf3ac?page=2"> Tam, gdzie liczy się bezpieczeństwo możesz liczy</a> <a title="Chemical leaflet Rev01 PL page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/168bf3ac?page=3"> oraz koszty uszkodzeń ładunków, Zarówno komponen</a> <a title="Chemical leaflet Rev01 PL page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/168bf3ac?page=4"> O marce Yale® Marka Yale jest wiodącym świat</a>