If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> A MAGAZINE FOR THE LITIGATION SUPPORT PROFESSIONAL<br /> L<br /> LitigationSupport<br /> TODAY<br /> TM<br /> STANDING<br /> STRONG<br /> Beating the Odds in<br /> a Tough Job Climate<br /> 1st Annual<br /> Salary Survey<br /> Just Preserve It<br /> A Quick Guide to Legal Holds<br /> Electronic Discovery<br /> Project Management<br /> Defining the Scope<br /> Litigation Support Spotlight<br /> May/July 2010<br /> VOL. 4 NO. 2<br /> www.litigationsupporttoday.com<br /> Multi-Language is More than Unicode<br /> IPRO eCapture IPRO Eclipse IPRO eReview<br /> Complete multi-lingual ESI projects<br /> faster with less cost.<br /> Database power to effectively<br /> control all aspects of your case<br /> from capture to production.<br /> The most cost effective review<br /> system in the industry.<br /> Get more details at: www.iproeclipse.com | 888.4<a title="LST May/July 2010.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=1"> A MAGAZINE FOR THE LITIGATION SUPPORT PROFESSIONA</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=2"> Multi-Language is More than Unicode </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=3"> LitigationSupport TODAY™ MAY / JULY 2010 CONTENT</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=4"> E-DISCOVERY Just Preserve It AQuick </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=5"> </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=6"> )URPWKH(GLWRU 7KLVLVVXHEULQJV/LWLJDWLRQ6XSSRU</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=7"> </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=8"> E-DISCOVERY &217,18('213$*( KDSSHQLI\RXVHQWWKDWVD</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=9"> Tso” Reducing document review costs</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=10"> PROJECT MANAGEMENT Electronic Discovery Project M</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=11"> FHVVPDQDJHPHQWGLIIHUHQWWKDQSURM HFWPDQDJHPHQWLVWK</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=12"> </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=13"> Suddenly, it's all clear. <RXUMRELVWRXJKHQRXJK$GG</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=14"> PROJECT MANAGEMENT &217,18(')5203$*( WKHVFRSHFDQR</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=15"> </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=16"> TAKE A CLOSER LOOK Case size doesn't matter. Whet</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=17"> PROJECT MANAGEMENT &217,18(')5203$*( FRXQVHOWULDO</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=18"> PROJECT MANAGEMENT </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=19"> XQLPSRUWDQWDVORQJDVWKHSURMHFW PDQDJHUSRVVHVVHVWKH</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=20"> SALARY SURVEY STANDING STRONG VW$QQXDO/LWLJDWLRQ</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=21"> ŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ /ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Z/^ ^ ůů ŵƉůŽLJĞƌƐ ǀĞƌ</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=22"> SALARY SURVEY ,ŽǁůŽŶŐĂŐŽǁĂƐLJŽƵƌůĂƐƚƐĂůĂƌLJ ƌĞǀŝĞǁǁ</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=23"> PHQWVHWWLQJVZDV%RQXVHVZHUH PRVWFRPPRQO\GHWHUPLQHG</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=24"> SALARY SURVEY </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=25"> 101 + </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=26"> SALARY SURVEY dŽǁŚŝĐŚŶĂƚŝŽŶĂůŽƌŐĂŶŝnjĂƚŝŽŶƐĚŽLJŽƵďĞ</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=27"> ŽĞƐLJŽƵƌĞŵƉůŽLJĞƌƉĂLJ Yes ĨŽƌŽƌƐŚĂƌĞƚŚĞĐŽƐƚƐŽĨ </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=28"> SALARY SURVEY /ŶƚŚĞŶĞdžƚϭϮŵŽŶƚŚƐ͕ĚŽLJŽƵƉůĂŶ ƚŽůŽŽŬĨ</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=29"> DOVLQKHUDUHD´7KHUHDUHYHU\IHZRI XVZLWKWKLVNLQGRIVN</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=30"> SALARY SURVEY </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=31"> HGXFDWLRQUHTXLUHPHQWVIRUDOLWVXSSRUW MREDWKLVILUPL</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=32"> SALARY SURVEY EŽƌƚŚĞĂƐƚ ZĞŐŝŽŶĂůZĞƐƵůƚƐ D</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=33"> ĂŶĂĚĂ ZĂŝƐĞƐĂŶĚŽŶƵƐĞƐ ǀĞƌĂŐĞZĂŝƐĞ </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=34"> CAREER FOCUS Litigation Support SPOTLIGHT Georg</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=35"> ,VWDUWHGVHHLQJKRZ, FRXOGEHPRUHXQLTXH WRWKHILHOG²P</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=36"> 34 THE DOCKET Upcoming Events of Interest to Lit</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=37"> VENDOR BRIEFS A select listing of leading provide</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=38"> CASE CLOSED </a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=39"> Litigation Support Solutions & Innovative Knowled</a> <a title="LST May/July 2010.pdf page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/16bb88e9?page=40"> SUREUYOU'REUSEEINGUTHEUWHOLEUPICTUREfi </a>