If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> VIETNAM<br /> MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNER<br /> VIETNAM - ET VÆKSTMARKED<br /> FOR DANSK ERHVERVSLIV<br /> Vietnam er et vækstland. I de seneste<br /> 10 år er den vietnamesiske Økonomi<br /> vokset med i gennemsnit syv procent<br /> om året. Gennemsnitsindkomsten er<br /> femdoblet siden midten af 1990'erne,<br /> og både udenrigshandel og direkte<br /> investeringer i landet er steget markant.<br /> Vietnam er rigt på råstoffer. Jord og<br /> klima skaber gode vilkår for landbrugs-<br /> produktion, og landets lange kystlinje<br /> sikrer et omfattende fiskeri.<br /> Men Vietnam er i de senere år også<br /> blevet et produktions- og eksportland.<br /> Flere udenlandske virksomheder<br /> Med en dygtig og arbejdsom arbejds-<br /> styrke på lige knap 50 millioner og lave<br /> produktionsomkostninger er Vietnam<br /> konkurrencedygtig.<br /> En hØjere gennemsnitsindkomst og en<br /> voksende middelklasse betyder, at efter-<br /> spØrgslen efter klassis<a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=1"> VIETNAM MED IFU SOM KOMMERCIEL PARTNER</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=2"> VIETNAM - ET VÆKSTMARKED FOR DANSK ERHVERVSLIV </a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=3"> IFU'S INVESTERINGER I VIETNAM IFU har sammen me</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=4"> VIETNAM I TAL Befolkning Der bor omkring 87 mi</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=5"> </a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=6"> Investeringer for 2 mia. kr. IFU har deltaget i 3</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=7"> ORANA HØSTER FRUGTERNE AF GLOBALISERINGEN FAKTA O</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=8"> KOMMERCIEL PARTNER I NYE VÆKSTMARKEDER IFU råd</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=9"> Eksempel på en typisk investering med en dansk vi</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=10"> </a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=11"> SUNMARK HAR ØGET SALG OG PRODUKTION EFTER ETABLER</a> <a title="Vietnam - med IFU som kommerciel partner page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/16ffa86d?page=12"> www.ifu.dk IFU kontaktpersoner: Kat</a>