If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 2017<br /> Sisällys<br /> Martela lyhyesti 2<br /> Martela 2017 3<br /> Toimitusjohtajan katsaus 4<br /> Toimintaympäristö 6<br /> Martela Lifecycle® 7<br /> Tilinpäätös 9<br /> Martela lyhyesti<br /> MARTELA SUUNNITTELEE JA TOTEUTTAA parhaita<br /> työ- ja oppimisympäristöjä. Tarjoamme käyttäjä-<br /> lähtöisiä ratkaisuja tämän päivän työympäristöön<br /> - liikkuvaan työhön ja monitilatoimistoihin. Marte-<br /> lan tavoitteena on tarjota asiakkailleen ja yhteistyö-<br /> kumppaneilleen alan parhaita palveluita sekä laaduk-<br /> kaita, ergonomisia ja innovatiivisia tuotteita. Nopeat<br /> toimitukset ja toimiva palveluverkosto tukevat näihin<br /> tavoitteisiin pääsemistä.<br /> Martela on yksi Pohjoismaiden johtavia työ-<br /> ympäristöihin keskittyneitä yrityksiä. Martela tarjoaa<br /> myös alan laajimman valikoiman sisustusr<a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=1"> 2017</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=2"> Sisällys Martela lyhyesti </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=3"> Martela 2017 UUDEN TIETOJÄRJESTELMÄN käyttöönot</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=4"> Kasvukipujen vuosi – suunta eteenpäin MARTELA 201</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=5"> VALLITSEVAT MEGATRENDIT, kuten digitalisaatio, gl</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=6"> Pohjoismaat alan suunnannäyttäjänä TYÖ- JA</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=7"> Trendit Työn sisällön muutos Työntek</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=8"> Martela Lifecycle® - käyttäjälähtöisiä työ- ja o</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=9"> Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=10"> Hallituksen toimintakertomus Avainluvut Konserni</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=11"> LIIKEVAIHTO 140 135,9 132,3 132,8 </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=12"> Global Compact -haasteeseen, jonka tavoitteena on</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=13"> HENKILÖSTÖ KESKIMÄÄRIN ALUEITTAIN 2017 </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=14"> Tammi-joulukuussa yhtiön A-osakkeita vaihtui</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=15"> Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=16"> Konsernitase (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=17"> Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista (1 </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=18"> Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Yrity</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=19"> Ulkomaanrahan määräiset erät Valuuttamääräiset li</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=20"> antaman helpotuksen mukaisesti tehdyistä kiinteis</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=21"> Vuokrasopimukset, joissa omistamiselle ominai</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=22"> parhaaseen näkemykseen raportointikauden päättymi</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=23"> sia sekä arvoltaan enintään noin USD 5 000 olevia</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=24"> 1. Segmentti-informaatio Vuodesta 2017 lähtien M</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=25"> 3. Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut (1 000</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=26"> 6. Tutkimus- ja kehittämismenot Tuloslaskelmaan </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=27"> 10. Aineettomat hyödykkeet (1 000 eur) Hanki</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=28"> 11. Aineelliset hyödykkeet (1 000 eur) 1.1.201</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=29"> Aineelliset hyödykkeet, rahoitusleasingsopimukset</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=30"> 13. Rahoitusvarojen ja -velkojen kirjanpitoarvot </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=31"> 14. Laskennalliset verosaamiset ja -velat (1 00</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=32"> 15. Vaihto-omaisuus (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=33"> 18. Osakeperusteiset maksut Osakepalkkiojärjest</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=34"> Osakekannustinjärjestelmän 2017–2018 vaikutus til</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=35"> 20. Eläkevelvoitteet Martelan etuuspohjaiset elä</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=36"> 21. Lyhytaikaiset velat (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=37"> Herkkyysanalyysi transaktioriskille Seuraavassa t</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=38"> Rahoitusvarojen luottoriskin maksimimäärä tilinpä</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=39"> Maksuvalmiusriskit Konsernissa pyritään jatkuvast</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=40"> 23. Muut vuokrasopimukset (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=41"> Seuraavassa taulukossa esitetään johtoon kuuluvie</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=42"> 26. Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tu</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=43"> Tunnuslukujen laskentakaavat Tulos / osake </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=44"> 28. Osakkeet ja osakkeenomistajat Osakepääoma M</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=45"> Emoyhtiön tuloslaskelma (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=46"> Emoyhtiön tase (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=47"> Emoyhtiön rahoituslaskelma (1 000 eur) LIIKET</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=48"> Emoyhtiön tilinpäätöksen laatimisperiaatteet </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=49"> Tulovero: Yhtiön veroihin kirjataan tulosta vasta</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=50"> 1. Liikevaihdon jakautuma markkina-alueittain, % </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=51"> 6. Rahoitustuotot ja -kulut (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=52"> 10. Aineelliset hyödykkeet (1 000 eur) 1.1.2017</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=53"> 11. Sijoitukset (1 000 eur) 1.1.2017–31.12.2017</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=54"> 12. Saamiset (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=55"> 14. Poistoero (1 000 eur) </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=56"> 17. Annetut pantit ja vastuusitoumukset (1 000 </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=57"> Tilintarkastuskertomus Martela Oyj:n yhtiökokouk</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=58"> kuinka kyseisiä seikkoja käsiteltiin tilintarkast</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=59"> hen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan jatku</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=60"> Hallinto ja ohjausjärjestelmä 2017 Hallinnointi </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=61"> Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjesty</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=62"> Konsernin taloudellinen raportointi Martela Oyj:n</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=63"> Martelalla on käytössä sisäinen prosessi sisäpiir</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=64"> Hallitus Vasemmalta: Yrjö Närhinen, Kirsi Komi, </a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=65"> Hallituksen jäsenet Hallituksen puheenjohtaja M</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=66"> Johtoryhmä Vasemmalta: Petri Boman, Riitta Järns</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=67"> Johtoryhmän jäsenet Chief Executive Officer (CEO</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=68"> Tietoja osakkeen- omistajille Yhtiökokous Martel</a> <a title="Martela_vuosikertomus_2017 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/1748a22c?page=69"> Yhteystiedot Suomi Martela Oyj Takkatie 1 PL 4</a>