If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Årsberättelse<br /> 2017<br /> 2 Innehåll<br /> Ur innehållet<br /> Inledning sid 3–5<br /> Året i korthet 6–7<br /> Näringspolitik 8–9<br /> Vinstpolicy och mål 10<br /> Känslighetsanalys 11<br /> Skog och virke 12–15<br /> Norra Timber 16–17<br /> Norra Skogsbyrån 18–19<br /> Medlemmar 20–21<br /> HR/Personal 22–23<br /> IT 24–25<br /> Miljö 26–27<br /> Förvaltningsberättelse 28–35<br /> Styrelse, revisorer<a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=1"> Årsberättelse 2017</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=2"> 2 Innehåll Ur innehållet Inledning </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=3"> Omslagsbild – guckusko Guckusko, (Cypripedium cal</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=4"> 4 Inledning Vi uppfinner framtiden för ett f</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=5"> </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=6"> 6 Året i korthet Verksamhetsåret 2017 i kort</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=7"> Året i korthet 7 Tillgångar Finansieri</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=8"> 8 Näringspolitik Möte med miljöm</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=9"> som får nyckelbiotoper registrerade på sin fastig</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=10"> 10 Vinstpolicy och mål Stabilitet oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=11"> Känslighetsanalys och v alutakursändringar 11</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=12"> 12 Skog och virke Nya rekord och</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=13"> Levererad volym från medlemmar och leverantörer 2</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=14"> 14 Skog och virke kommer vi inte att nå måle</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=15"> Skog och virke 15 Fiber- och bioenerg</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=16"> 16 Norra Timber Ett starkt år för s</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=17"> Industriverksamheten Produktion Medeltal </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=18"> 18 Norra Skogsbyrån Skapar tryggh</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=19"> mervärden för våra medlemmar genom att erbjuda in</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=20"> 20 Medlemmar Rekordstor medlems</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=21"> Utmärkelser Guldnålen Jenny Lundkvist, Arnäsvall </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=22"> 22 HR/Personal Medarbetarna trivs på</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=23"> Sjukfrånvaro 2013–2017 Total sjukfrånvaro i förhå</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=24"> 24 IT Mot den nya framtiden Det</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=25"> IT 25 av en väl fungerande IT-miljö f</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=26"> 26 Miljö Miljöuppföljning under åre</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=27"> Andel certifierad Andel cert</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=28"> 28 Förvaltningsberättel se Förvalt</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=29"> Fö rvaltningsberättelse 29 Skogsskolan erbju</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=30"> 30 Förvaltningsberättelse ege</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=31"> Fö rvaltningsberättelse 31 Försäljningen om</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=32"> 32 Förvaltningsberättelse Resultat: Koncerne</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=33"> Den industriella FoU-verksamheten bedrivs i</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=34"> 34 Förvaltningsberättel se Tack vare </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=35"> Förvaltningsberättelse 35</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=36"> Gustaf Källström, 56 Självverksam skogsägare och </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=37"> Resultaträkningar 20 17­01­01–2017­12­31 (tusenta</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=38"> 38 Balansräkningar, till gångar 2017­12­31 (tu</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=39"> Balansräkningar, eget kapital och sku lder 2017­1</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=40"> 40 Kassaflödesanalys (tus ental kronor) Ko</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=41"> Noter till resultat- o ch balansräkningar 41 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=42"> 42 Noter till resultat- och balansräkningar</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=43"> Noter 43 Not 1 Nettoomsättning per rörelse</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=44"> 44 Noter Not 4 Avskrivningar och nedskrivni</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=45"> Noter 45 Balansräkningen </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=46"> Moderföreningen och koncernen har ingått följande</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=47"> Not 16 Avsättning för pensioner och liknande förp</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=48"> Koncernen Moderföreningen 2017 </a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=49"> Till föreningsstämman i Norra Skogsägarna ek. för</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=50"> 50 Revisionsberättelse årsredovisningen</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=51"> 1) Kassalikviditet Omsättningstillgångar – varula</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=52"> 52 Ordförklaringar Anläggningstillgångar Vär</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=53"> Skogsbruksområden 53 Virkesområde Torneå oc</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=54"> 54 Skogsorganisation Huvudkontor Ume å Bes</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=55"> Skogsorganis ation och industrier 55 Jör</a> <a title="&Aring;rsber&auml;ttelse 2017 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/174cc228?page=56"> B Porto betalt Bilaga medföljer Returer till: No</a>