If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan 17.<br /> @wIvI;<<br /> ?wI;8I<<br /> ■ ”Idol” är<br /> tillbaka. Lik-<br /> som juryn<br /> – hårdare än<br /> någonsin.(+ ''<br /> ?PI;@KK<><K<br /> J<D<JK<IJCFKK<br /> ■ Vill du tillbringa<br /> ■<br /> semestern i en fransk<br /> slottsträdgård? Det be-<br /> höver inte vara så dyrt. Vi<br /> vet hur du gör.<br /> ((<br /> =FKF1J:8EG@O<br /> @[fcalipe18e[\ij9X^^\#CX`cX9X^^\fZ_8e[i\Xj:Xicjjfe%<br /> v. 37 · 2009<br /> GwMv>DFK<br /> KFGG=FID<E<br /> ■ Med två veckor till<br /> premiären verkar FCH<br /> hittat formen. I helgen<br /> vann man en turnering<br /> i Finland. DX^elj8e[\iY\i^<br /> ()<br /> K@J/J<G<br /> E{A<›B@DN@C;<›J@;8E(,<br /> ”Tillslutblevdetförmycket<br /> prat,iställetförodlingoch<br /> trädgård.Detärjude<a title="CityH090908.pdf page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=1"> Kryss & serier: Sudoku, kryss, utmaningen · sidan</a> <a title="CityH090908.pdf page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=2"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 (š>[bi_d]Xeh] </a> <a title="CityH090908.pdf page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=3"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 </a> <a title="CityH090908.pdf page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=4"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 *š>[bi_d]Xeh] KP:BK@CCJ</a> <a title="CityH090908.pdf page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=5"> HAMNAR DU OF</a> <a title="CityH090908.pdf page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=6"> Här och nu.</a> <a title="CityH090908.pdf page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=7"> :@KP×FEJ;8>.FBKF9<I)''0 :@KP`^‚i>[bi_d]Xeh]š- SÖK</a> <a title="CityH090908.pdf page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=8"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 .š>[bi_d]Xeh] </a> <a title="CityH090908.pdf page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=9"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+)$+00+/'' </a> <a title="CityH090908.pdf page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=10"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 '&š>[bi_d]Xeh] LIVSST</a> <a title="CityH090908.pdf page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=11"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+)$+00+/'' </a> <a title="CityH090908.pdf page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=12"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 '(šIfehj KP:BK@CCJDJ.)(</a> <a title="CityH090908.pdf page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=13"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+)$+00+/'' </a> <a title="CityH090908.pdf page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=14"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 '*šD`[ KP:BK@CCJDJ.)(*</a> <a title="CityH090908.pdf page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=15"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 K<C<=FE1'+)$+00+/'' </a> <a title="CityH090908.pdf page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=16"> Uppgift 3. Markera den världsdel som har störst p</a> <a title="CityH090908.pdf page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=17"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 >[bi_d]Xeh]š'- </a> <a title="CityH090908.pdf page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=18"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 '.š>[bi_d]Xeh] TV TISDA</a> <a title="CityH090908.pdf page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=19"> :@KP×K@J;8>/J<GK<D9<I)''0 >[bi_d]Xeh]š'/ TV TISDA</a> <a title="CityH090908.pdf page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/18086126?page=20"> experter SJUKGYMNAST på vård & hälsa PLASTIK</a>