If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> Advokaten<br /> | ADVOKATBLADET | NR. 11 2017 | 97. ÅRGANG |<br /> Vil gi advokatene<br /> ny salær-ordning<br /> Lederen i Stortingets justiskomité vil gravlegge<br /> dagens måte å fastsette salæret på<br /> Nyheter fra Universitetsforlaget<br /> Magnus Matningsdal<br /> Straffeloven<br /> De straffbare handlingene, kommentarutgave<br /> Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov.<br /> Loven trådte i kraft 1. oktober 2015.<br /> Denne boken inneholder kommentarer til<br /> straffelovens andre del – de straffbare<br /> handlingene.<br /> Kr 1599,-<br /> Jorun I. Rui<br /> Mistenktes innsyn i straffesaken<br /> I spenningsfeltet mellom tillit og kontroll<br /> Bokens tema er straffeprosesslovens<br /> bestemmelser om mistenktes, og dermed<br /> også forsvarers, innsyn i en pågående straffesak.<br /> Bokens målgruppe er alle som arbeider med<br /> straffeprosess og menneskerettigheter; både<br /> de som ønsker svar på konkrete<a title="AdvokatbladetNovember17 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=1"> Advokaten | ADVOKATBLADET | NR. 11 2017</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=2"> Nyheter fra Universitetsforlaget Magnus Matning</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=3"> Innhold Nyheter 4 Vil ha flere straffesaker i H</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=4"> 100 partnere tjente over 10 millioner kroner </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=5"> plass, med 19,3 millioner kro- ner, ligger BAHR</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=6"> NYHETER Domstolleder tapte klagesak mot advokat </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=7"> Få prøvetilgang! Tlf. 22 99 04 20 www.rettsdata</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=8"> NYHETER 0 i økning i 2018 </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=9"> NYHETER forhandlingsrett Negativ til Den ny</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=10"> NYHETER Reell salærsats: 524 kroner pr. time Den</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=11"> NYHETER 1,5 milliarder til advokater </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=12"> NYHETER «advokat-syndromet» Bekymret for </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=13"> NYHETER Godt oppmøte på Den store </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=14"> FORSVARERSEMINARET 2017 Vil slåss for forhandling</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=15"> råden, vi rekker knapt innlednings- foredraget fø</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=16"> FORSVARERSEMINARET 2017 – Vi er altfor fokusert </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=17"> – STRAFFENE VAR FOR LAVE Riksadvokat Tor-Aksel B</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=18"> IBA SYDNEY 2017 Fortalte om norske lederlønnin</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=19"> – Om man ikke foretar seg noe, men bare forholder</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=20"> IBA SYDNEY 2017 – Viktig oppdragsplass Med f</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=21"> IBA SYDNEY 2017 På terrasse­party down under Et</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=22"> IBA SYDNEY 2017 Advokat-utfordringer </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=23"> I TA L I A – Utfordring å få klienter – Som ung f</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=24"> TEMA: KLIENTNAPPING – Klientnapping er nok dess</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=25"> net som Advokatrådet gjennomfører innenfor grupp</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=26"> TEMA: KLIENTNAPPING – Forsvarere kjøper oppdra</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=27"> TEMA: KLIENTNAPPING Fikk disiplinær-kritikk Disi</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=28"> PROFILEN </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=29"> PROFILEN Innsamling for Alvdal-offer Bistandsadvo</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=30"> PROFILEN Catos forklaring måtte anses som «eg-</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=31"> PROFILEN – Konsert</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=32"> FORSVARERSEMINARET – Advokater er maktmenneske</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=33"> JU§NYTT nr. 11/2017 Advokatens fagsider er skreve</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=34"> JU§NYTT nr. 11/2017 fra den situasjonen som fo</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=35"> Straffutmåling grov korrupsjon begått i utland</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=36"> JU§NYTT nr. 11/2017 Tomtefeste: Grensen me</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=37"> Bindende avtale og tilbakekall re integra Høy</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=38"> JU§NYTT nr. 11/2017 Grov uforstand i forbindelse</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=39"> TEKST OG FOTO: NINA SCHMIDT Det kriminalpolitisk</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=40"> DEBATT HASTVERK ER LASTVERK – OGSÅ I KONKURRAN</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=41"> skap som er underlagde vanlege reglar om skatt og</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=42"> Bøker og lesestoff PRESENTERT AV JURIST IDA MOEN </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=43"> Johs. Andenæs, Arne Fliflet, Universitetsforlaget,</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=44"> Bøker og lesestoff ANMELDT AV ADVOKAT (H) PER M. </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=45"> Advokater i internasjonale barnebortføringssaker </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=46"> rett fra MOLDE I denne spalten tar vi pulsen på a</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=47"> Navn: Ingvild Slettebø Alder: 34 år Stilling: Adv</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=48"> NYHETER Vil at salæret skal belønne Rolf Jo</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=49"> NYHETER – Taushetsplikten uthules fra flere ho</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=50"> SAMMEN SETTER VI STANDARDEN </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=51"> R ettsstaten holder statens og</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=52"> Jussbuss Maks 4 uker saksbehandlingstid i fengsel</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=53"> Advokatansvar I denne spalten omtaler vi rettssak</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=54"> Månedensadvokat Anne Helsingeng Da granskning</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=55"> Hvis du skal se tilbake på din kar- riere i advok</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=56"> Forsvarergruppen av 1977: Historien i korte trekk</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=57"> par dager senere meldte SV-politikeren Ivar</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=58"> FOLK & FORUM MEDLEMSNYTT TILLATELSE TIL Å VÆRE</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=59"> Iren Jorunn Richardsen, Advokatnett SA, TRONDHEIM</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=60"> FOLK & FORUM NYTT OM NAVN Advokat Erik Lundmo</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=61"> Advokat Ann-Iren Skjelbred har sluttet i Advokat-</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=62"> FOLK & FORUM Torkild Korsnes kan ingenting om rør</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=63"> Kommuneadvokaten i Drammensregionen Kommuneadvo</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=64"> FOLK & FORUM Er samboer og har fire barn, men kun</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=65"> SKATTERAZZIA I SANNTID Wiersholm-advokatene Betti</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=66"> Advokater i SosialeMedier Advokat John Ch</a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=67"> .NO RTA ANNONSEINFO ANNONSEANSVARLIG Jannicke </a> <a title="AdvokatbladetNovember17 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/18416222?page=68"> Hvem vinner kampen om de kvinnelige talentene? </a>