If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖRVALTNINGENS PERSONALTIDNING | NR: 5 | 2016<br /> MATTEFUSK LÖNAR SIG INTE<br /> ”MED UTHÅLLIGHET KAN MAN KOMMA LÅNGT”<br /> TEMA STADSOMGÖRNING<br /> SEX SIDOR MED FOKUS PÅ OMORGANISATIONEN<br /> VI SER STJÄRNOR TÄNDAS Från hemlös till undersköterska LÄRARLÖNELYFTET Många<br /> reaktioner på utspel från skolledning GÄSTKRÖNIKAN Linda Obiedzinski, elev i årskurs 3 på<br /> Malmö Borgarskola EDICO OPINION Varför är det så liten andel som avslutar SFI-studierna?<br /> Låt känslan sitta kvar<br /> VÄLKOMMEN TILLBAKA! JAG hoppas att du haft en fin sommar och att det känns bra att<br /> komma tillbaka till arbetet igen.<br /> Mycket har skrivits i media i år om hur vi ska förhålla oss till semestern. Att inte planera<br /> minutiöst utan våga stanna upp. Att inte lägga i högsta växeln när jobbet börjar igen, utan<br /> låta semesterkänslan sitta kvar. Livstempot är högt många gånger och vi ger oss inte alltid tid<b<a title="edico5_2016_WEBB page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=1"> ARBETSMARKNADS-, GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSFÖ</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=2"> Låt känslan sitta kvar VÄLKOMMEN TILLBAKA! JAG h</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=3"> Innehåll nummer 5 4 6 8 10 12 16 18 20</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=4"> f o o TEMA STADSOMGÖRNI NGEN   1 A DS O S </a> <a title="edico5_2016_WEBB page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=5"> ch 9 övri 42 remissinstanser Stadsområdesnämnd </a> <a title="edico5_2016_WEBB page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=6"> TEMA STADSOMGÖRNINGEN Nämnden vill inte dela p</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=7"> även förslaget att avskaffa stadsområdena och ers</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=8"> TEMA STADSOMGÖRNINGEN Ny generation bakom stadso</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=9"> </a> <a title="edico5_2016_WEBB page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=10"> LÄRARLÖNELÖNELYFTET Lärarlönelyftet är statens sa</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=11"> Rektor besviken på Fridolins svar Lärarlönelyftet</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=12"> Per Jönsson Han är kompositör, pianopedagog o</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=13"> </a> <a title="edico5_2016_WEBB page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=14"> PER JÖNSSON Arbetsplats: S:t Petri skola Ålder: 5</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=15"> runt musiken. Han är utbildad musikteoretiker och</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=16"> YRKESVUX Från hemlös till undersköterska Joakim </a> <a title="edico5_2016_WEBB page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=17"> | nummer 5 | 2016 | 17</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=18"> </a> <a title="edico5_2016_WEBB page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=19"> Yrkesprogram i fokus vid GY2020-möte ”Vem ska ko</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=20"> Sex och samlevnad på SFI-schemat SoS är ett proje</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=21"> Gästkrönikan Linda Obiedzinski Jag slog med fa</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=22"> ”Varför är det så liten andel som avslutar SFI-st</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=23"> UPPSNAPPAT ROLAND SCHÖTT AVTACKADES Roland Schött</a> <a title="edico5_2016_WEBB page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/19617063?page=24"> Returadress: MALMÖ STAD ARBETSMARKNADS-, GYMNASI</a>