If you are visually impaired or blind, you can visit the PDF version by Pressing CONTROL + ALT + 4
<br /> 4–2015<br /> > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER<br /> «KJØP ALDRI<br /> www.dialecta.no<br /> en melkerobot uten DLM»<br /> Tore Nordli,<br /> melkeprodusent LØten<br /> Dekningsbidrag pr. dag<br /> Mengde kraftfôr pr. dag<br /> UTVIKLING<br /> DYNAMISK FÔRING (DLM)<br /> Ikke alle trenger like mye mat for å yte det<br /> samme. Riktig mengde kraftfôr gir best Økonomi.<br /> DLM justerer kraftfôrtildeling etter kuas respons<br /> på kraftfôr og optimerer dekningsbidraget<br /> pr. liter melk. Riktig mengde kraftfôr er også<br /> viktig for dyrehelsen.<br /> Les mer på www.fjossystemer.no<br /> Lely er verdens mest solgte melkerobot fordi<br /> kua alltid er i sentrum.<br /> www.lely.com innovators in agriculture<br /> Lely Center NærbØ Lely Center Revetal Lely Center Fåvang Lely Center Heimdal<br /> Melketenikk Vest, 4365 NærbØ Melke<a title="Buskap 04 2015 page 1" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=1"> 4–2015 > FAGBLADET FOR NORSKE STORFEBØNDER</a> <a title="Buskap 04 2015 page 2" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=2"> «KJØP ALDRI www.dialecta.no en melkerobot uten </a> <a title="Buskap 04 2015 page 3" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=3"> 60 50 74 INNHOLD LEDER </a> <a title="Buskap 04 2015 page 4" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=4"> Rasmus Lang-Ree Ansvarlig redaktør rlr@geno</a> <a title="Buskap 04 2015 page 5" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=5"> www.ricardofoto.no Etter to doser jordbruksavtal</a> <a title="Buskap 04 2015 page 6" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=6"> REPORTASJE Ungdomsbedriften Enklere Fjøs vil </a> <a title="Buskap 04 2015 page 7" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=7"> FORSKJELLIG Besetningene Besetningenemeedd </a> <a title="Buskap 04 2015 page 8" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=8"> AVL På styremøtet i april vedtok styret nytt a</a> <a title="Buskap 04 2015 page 9" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=9"> DU KILDESORTERER circus.no IKKE FOR GRØNT PUNKT</a> <a title="Buskap 04 2015 page 10" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=10"> AVL Cecilie Ødegård </a> <a title="Buskap 04 2015 page 11" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=11"> inger fra disse lå mellom 3 000 og 5 000. Totalt </a> <a title="Buskap 04 2015 page 12" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=12"> AVL AVLSARBEIDET PÅ NRF – DEL 2 Her kommer del </a> <a title="Buskap 04 2015 page 13" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=13"> lige begrep ei ku med allel-variantene «pluss, pl</a> <a title="Buskap 04 2015 page 14" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=14"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 04 2015 page 15" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=15"> kyr på Jæren Ingebret Bø avler for kollete røde k</a> <a title="Buskap 04 2015 page 16" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=16"> REPORTASJE Tre holdbare kyr på Jæren </a> <a title="Buskap 04 2015 page 17" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=17"> ddiiaalleeccttaa..nnoo Skredderbygd av FjØssy</a> <a title="Buskap 04 2015 page 18" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=18"> Ensil tar vare på fôrkva teten og bedrer Ønnsomhe</a> <a title="Buskap 04 2015 page 19" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=19"> FFÔORR S K J E L L I G Laila Aass For</a> <a title="Buskap 04 2015 page 20" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=20"> FÔR Økt mjølk og kjøtt – basert på norske</a> <a title="Buskap 04 2015 page 21" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=21"> Type 2 kraftfôr har et soyainnhold på henholdsvis</a> <a title="Buskap 04 2015 page 22" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=22"> FÔR Økt mjølk og kjøtt – basert på norske</a> <a title="Buskap 04 2015 page 23" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=23"> Figur 1. Arealkrav og arealmangel ved produksjon </a> <a title="Buskap 04 2015 page 24" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=24"> FÔR Økt mjølk og kjøtt – basert på norske</a> <a title="Buskap 04 2015 page 25" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=25"> dialecta.no Foto: Richardofoto Smart fôring på T</a> <a title="Buskap 04 2015 page 26" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=26"> AT F E R D KUSIGNALER Svermer med energiske, bit</a> <a title="Buskap 04 2015 page 27" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=27"> Blå og Gul Blå til alle kalver Gul = Mer energi</a> <a title="Buskap 04 2015 page 28" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=28"> FÔRING Erik Brodshaug </a> <a title="Buskap 04 2015 page 29" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=29"> Det å få til god og stabil mjølkeytelse gjennom b</a> <a title="Buskap 04 2015 page 30" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=30"> FÔRING Beite – det umuliges kunst eller u</a> <a title="Buskap 04 2015 page 31" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=31"> KVALITET Böck TraunsteinerSilo Gir kvalitets</a> <a title="Buskap 04 2015 page 32" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=32"> ØKONOMI Jevnare leveranse av mjølk gjennom åre</a> <a title="Buskap 04 2015 page 33" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=33"> Kurva for 2015 viser faktiske tal for januar </a> <a title="Buskap 04 2015 page 34" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=34"> ØKONOMI Utnytt sommarmjølk-prisen </a> <a title="Buskap 04 2015 page 35" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=35"> millioner liter ekstra mjølk i sum for desse måna</a> <a title="Buskap 04 2015 page 36" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=36"> FÔR Oddbjørn Kval-Engstad Rådgiver</a> <a title="Buskap 04 2015 page 37" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=37"> Oddbjørn Kval-Engstad gir praktiske råd om møkksp</a> <a title="Buskap 04 2015 page 38" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=38"> FÔR De beste knepene Rundballene </a> <a title="Buskap 04 2015 page 39" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=39"> rk i serien: dskapspleier jeproduksjon kologisk </a> <a title="Buskap 04 2015 page 40" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=40"> FRUKTBARHET En dose Elisabeth Kommisrud Fo</a> <a title="Buskap 04 2015 page 41" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=41"> Hvordan kan SpermVital-sæd brukes og kan dobbelti</a> <a title="Buskap 04 2015 page 42" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=42"> REPORTASJE Tom Erik Enget (29) brenner for nor</a> <a title="Buskap 04 2015 page 43" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=43"> ODDEN OG ENGET I FOLLDAL I HEDMARK fjellbon</a> <a title="Buskap 04 2015 page 44" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=44"> Ku nummer 1568 fra Line samdrift på Bryne i Roga</a> <a title="Buskap 04 2015 page 45" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=45"> </a> <a title="Buskap 04 2015 page 46" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=46"> FORSKJELLIG LESERNES SIDE Send oss bilder! Vi </a> <a title="Buskap 04 2015 page 47" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=47"> REPORTASJE Barbro Bråstad Mjølkep</a> <a title="Buskap 04 2015 page 48" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=48"> FORSKJELLIG DAGBOK FRÅ OPPIGARD Nina En</a> <a title="Buskap 04 2015 page 49" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=49"> Eg vert lett nasjonalromantisk når eg ser utover </a> <a title="Buskap 04 2015 page 50" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=50"> Øyvind Hansen Rådgiver, NILF - di</a> <a title="Buskap 04 2015 page 51" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=51"> Mekaniseringskostnadene er høye i norsk grovfôrpr</a> <a title="Buskap 04 2015 page 52" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=52"> 0 10 20 </a> <a title="Buskap 04 2015 page 53" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=53"> Opplever du varmgang i fullfôret? Blanding av fle</a> <a title="Buskap 04 2015 page 54" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=54"> FRUKTBARHET Guro Sveberg </a> <a title="Buskap 04 2015 page 55" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=55"> </a> <a title="Buskap 04 2015 page 56" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=56"> HELSE DEL 3 I ARTIKKELSERIE OM KALVEOPPDRETT En</a> <a title="Buskap 04 2015 page 57" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=57"> kalv og parainfluensavirus. Forekomst av disse vir</a> <a title="Buskap 04 2015 page 58" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=58"> HELSE DEL 3 I ARTIKKELSERIE OM KALVEOPPDRETT </a> <a title="Buskap 04 2015 page 59" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=59"> GJØDSELPUMPER FOR ENHVER DRITTJOBB! d d n Eks</a> <a title="Buskap 04 2015 page 60" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=60"> REPORTASJE Fjøstomta graves, avgjørelsen er ta</a> <a title="Buskap 04 2015 page 61" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=61"> TANGVOLL I STJØRDAL KOMMUNE I SØR-TRØNDELAG </a> <a title="Buskap 04 2015 page 62" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=62"> REPORTASJE Mye å hente i Rasmus Lang-Ree rlr@ge</a> <a title="Buskap 04 2015 page 63" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=63"> Kvigeoppdrettet helt fra spedkalvstadiet og perio</a> <a title="Buskap 04 2015 page 64" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=64"> REPORTASJE Mye å hente i kalveoppdrettet </a> <a title="Buskap 04 2015 page 65" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=65"> Gode tilbud fra vår nettbutikk! www.geno.no Hus</a> <a title="Buskap 04 2015 page 66" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=66"> HELSE Med melkerobot blir melkeprosessen for h</a> <a title="Buskap 04 2015 page 67" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=67"> ning med melkerobot Over en tredjedel av all n</a> <a title="Buskap 04 2015 page 68" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=68"> REPORTASJE Solveig Goplen s</a> <a title="Buskap 04 2015 page 69" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=69"> er -Jeg ler godt når folk kommer for å se nyf</a> <a title="Buskap 04 2015 page 70" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=70"> REPORTASJE Familiejordbruket lever </a> <a title="Buskap 04 2015 page 71" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=71"> FÔR Ny måling viser godt resultat </a> <a title="Buskap 04 2015 page 72" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=72"> REPORTASJE Rasmus Lang-Ree rlr@g</a> <a title="Buskap 04 2015 page 73" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=73"> De senere årene har det kommet en</a> <a title="Buskap 04 2015 page 74" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=74"> HELSE Rasmus Lang-Ree rlr@geno.no</a> <a title="Buskap 04 2015 page 75" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=75"> Helserapporten fra Tine Rådgiving forteller at fo</a> <a title="Buskap 04 2015 page 76" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=76"> Erling Mysen Frilansjournalist er-mys@online.no </a> <a title="Buskap 04 2015 page 77" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=77"> Familien Feitknect i Ticano, helt sør i Sveits, t</a> <a title="Buskap 04 2015 page 78" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=78"> FORSKJELLIG Rasmus Lang-Ree rlr@</a> <a title="Buskap 04 2015 page 79" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=79"> FORSKJELLIG BUSKAP FOR 50 ÅR SIDEN I Buskap og </a> <a title="Buskap 04 2015 page 80" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=80"> AVL Borghild Hillestad Doktorg</a> <a title="Buskap 04 2015 page 81" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=81"> Med genomiske metoder kan vi studere hvordan homo</a> <a title="Buskap 04 2015 page 82" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=82"> -bonden Redigert av Ragnhild Fransplass | ragnhil</a> <a title="Buskap 04 2015 page 83" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=83"> FORSKJELLIG Dagros </a> <a title="Buskap 04 2015 page 84" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=84"> Vi i TINE </a> <a title="Buskap 04 2015 page 85" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=85"> FORSKJELLIG Hundretonner hos Nyland Samd</a> <a title="Buskap 04 2015 page 86" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=86"> Medlemsinfo Redigert av eva.husaas@geno.no</a> <a title="Buskap 04 2015 page 87" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=87"> Er dette ditt marked? Buskap nr 5/15 kommer ut 13</a> <a title="Buskap 04 2015 page 88" href="http://viewer.zmags.com/publication/197119a3?page=88"> Returadresse: Geno Holsetgata 22 2317 Hamar Fôri</a>